Talen verticaal

Communicatie is uitwisseling en uitwisseling is beweging; net een spiraal die van boven naar beneden draait. Op de verschillende niveaus gebruiken wij verschillende talen. Symbolen staan voor de uitwisseling met het spirituele gebied, cijfers voor de uitwisseling met het mentale veld, aanraking en lichaamstaal voor het emotionele gebied en klanken, woorden voor het aardse veld.

Spiralen

De taal die wij spreken maakt gebruik van het alfabet, letters die overeenkomstig hun klanken achter elkaar worden gezet. Door verschillende manieren van de samenvoeging van letters scheppen wij verschillende woorden.
En die gebruiken wij, net als een soort wagonnetje, om onze gedachten over te brengen.

Lichaamstaal (emotionele communicatie) en woorden ( de taal van klanken) is het meest aardse niveau van de communicatie die wij mensen kennen.

Bij het spreken gebruiken wij onze adem, om precies te zijn onze uitademing, en blazen het woord leven in: met onze adem brengen wij het woord tot leven.

Eigenlijk zou op deze manier onze onderlinge uitwisseling helemaal duidelijk en helder zijn. Maar als wij onderzoeken of het wagonnetje daadwerkelijk de vorm van de gedachten heeft die overgebracht willen worden, is niets minder waar.

Uitwisseling met woorden is het meest onduidelijke en subjectieve communicatiemiddel dat heel vaak gekleurd is met associatie.

Het juiste wagonnetje

Een simpel voorbeeld dat iedereen wel kent: wij zijn ontevreden maar zeggen dat het goed gaat. Nu verpakken wij een gedachte in een verkeerd woord, wagonnetje. Het woord ‘goed’ krijgt op die manier een andere klank en resoneert niet meer op de juiste manier in ons. Er ontstaat een troebel gevoel en warrigheid, wij voelen dat achter dit ‘goed’ iets anders schuilt.

Omdat wij niet meer op één lijn communiceren, luisteren wij ook niet meer, het zal wel. Dit is iets wat wij behoorlijk vaak doen en waar wij niet bewust bij stilstaan. Gevolg is wel dat wij ons door de ander niet meer begrepen voelen of dat wij de ander niet meer begrijpen.
Het is daarom erg belangrijk dat onze gedachten en de woorden die wij hiervoor gebruiken zo goed mogelijk overeen kommen.

Er bestaat nog een heel oude taal: Hebreeuws. Hier kunnen wij herkennen wat voor een potentie taal in combinatie met cijfers heeft en wat voor een uitwisseling hier tot stand komt. In het Hebreeuws hebben letters ook een getallenwaarde. Bijvoorbeeld betekent het woord ‘Mem’ water en heeft een getallenwaarde van 40.

En 40 als getal is het begrip voor leven in tijd en ruimte: wij kunnen daarbij aan de 40 weken denken die wij in het moederlichaam nodig hebben om te groeien, 40 dagen vastentijd als voorbereiding voor Pasen enz.

De taal van de getallen

De taal van de getallen schept dus een brug naar de verbinding met het kosmische. Wij gebruiken op dit moment cijfers alleen nog maar horizontaal om te tellen of tijd uit te drukken, maar verticaal zijn wij het wezen van de cijfers kwijtgeraakt.

Numerologie houdt zich bezig met het wezen van de cijfers en hier is een heel korte omschrijvingen van hun wezen:

0 –  Eeuwigheid
1 – Mannelijke hoofdstroom
2 – Vrouwelijke hoofdstroom
3 – Het nieuwe (kind)
4 – De aarde als onze moeder
5 – Wij als de goddelijke mens
6 – De bruggenbouwer tussen hemel en aarde
7 – De voltooiing op aarde
8 – Harmonie, evenwicht
9 – Het hemelse werkt op aarde

De taal van symbolen

Getallen slaan een brug naar een hogere manier van uitwisseling in het gebied waar de taal der symbolen leeft. Symbolen zijn een zo omvangrijke taal, dat wij deze met ons hoofd alleen maar gedeeltelijk kunnen begrijpen. Hun volledige, directe uitwisseling vatten wij alleen gevoelsmatig.

De taal van de symbolen komt het dichtst bij wat wij ‘geometrische figuren’ noemen. Als mensen moeten wij van deze taal kleine hapjes tot ons nemen, willen wij hun overdracht kunnen verteren.

Symbolen zijn een soort sleutel naar een andere dimensie, een ander trillingsveld dat wel degelijk met ons communiceert, alleen zijn wij ons daarvan meestal niet bewust.

In de astrologie maken wij hoofdzakelijk gebruik van symbolen en cijfers. Veel van de symbolen hebben wij in onze letters verwerkt die wij onbewust gebruiken. De laatste letter in het Griekse alfabet is de letter omega. In de Astrologie is dit het symbool voor het sterrenbeeld weegschaal.

Evenwicht en heldere communicatie

De weegschaal als hoofdteken van het mentale veld, is de poort naar de oneindige geestelijke wereld. Zij heeft als taak om het aardse woord (het wagonnetje) te scheppen dat de achterliggende gedachte het mooist kan overbrengen; in evenwichtigheid, harmonie en schoonheid.

2

Het is de poort naar de eeuwigheid die voor ons open gehouden wordt doormiddel van het scheppen van begrippen en ideaalbeelden, die haar hogere kenmerken zijn.

Het spreekt bijna voor zich dat in dit teken van evenwicht en harmonie de inwijding plaatsvindt.

En doel van het mens zijn is het om in het evenwicht te verkeren en ons daardoor van onze goddelijke kern bewust te worden. Op het vlak van communicatie bestaat de eerste stap in deze richting zeker daarin dat ons uitgesproken woord overeenkomt met de gedachte, die wij leven willen inblazen.

Een evenwichtige en heldere communicatie, niet alleen horizontaal maar ook verticaal.
Is dat niet waarnaar wij zo sterk verlangen?

  Klik hier voor je persoonlijke geboortehoroscoop

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *