De inwijding van Weegschaal

Inwijding. Het woord alleen al heeft een bijzondere associatie, iets belangrijks, iets dat je graag zou willen hebben en wat je voorzichtig aan het toenaderen bent. Niemand gaat in galop naar of door een inwijding. Inwijding vraagt om een bepaalde rust, een stilte waar niet veel woorden aan te pas komen, er ligt iets heiligs in verborgen. We gaan naar binnen, naar de gewijde plek.
evenwicht
En dat kunnen we alleen maar met een bepaald bewustzijn doen, met zelfverzekerdheid en gratie.

We weten van binnenuit dat we ons op het juiste moment op het juiste pad bewegen.

Wij zullen alleen dat herkennen wat voor ons op dit moment bestemd is. Wat voor ons op dit moment voedzaam en van belang is.

Inwijding is een proces dat zich in innerlijke balans voltrekt.

Weegschaal hoort bij het element lucht

De inwijding vindt in het sterrenbeeld Weegschaal plaats. De Weegschaal is het enige ding tussen de astrologische sterrenbeelden die voornamelijk uit dieren en mensen bestaan. Ze staat tussen Maagd en Schorpioen in. De glyfe van de Maagd is een kleine m waarbij het laatste voetje naar binnen gaat, en dat van de Schorpioen is ook een m maar hier gaat het laatste voetje in de vorm van een pijl naar buiten.

Het is niet erg moeilijk te herkennen dat de Weegschaal deze beide sterrenbeelden in twee richtingen opsplitst. In de astrologie van de Joodse mystiek werden deze drie tekens – Maagd, Weegschaal en Schorpioen – deels als één teken gezien.

Het teken Weegschaal hoort bij het element lucht, die een symbool is van ons denkvermogen, onze ideeën, denkbeelden, voorstellingen, begrip, kennis en onze taal. Ons pure denken is neutraal en is bezig met het opsommen van logische gegevens, onafhankelijk van gevoelens. Van daaruit wordt een conclusie getrokken die wij dan een ervaring noemen.

Doel is inzicht te verkrijgen, bewustwording en communicatie. Op het moment waarop we onze inzichten de levensadem inblazen, wat wij met onze uitademing doen, ontstaat een klank en worden onze gedachten door middel van onze taal op aarde geboren.

Wij bezitten en enorme kracht

Wij kunnen niet zonder lucht, dus parallel aan het lichamelijke ademhalen loopt het mentale ademen dat als een oneindige denkstroom continu door ons hoofd stroomt. Het is als de processor van onze computer bezig alle inkomende informatie conform ons persoonlijke programma te verwerken.

Als wij alleen maar op de denkstroom afgestemd zijn en het geheel uit het oog verloren hebben, raken wij de kluts kwijt. En na de giftige stress volgt de depressie en de verslaving. Door standvastig met onze aandacht in het nu te blijven, verbinden wij ons met onze gehele wezen en kan de snelheid van gedachten ons niet meer meesleuren.
sun
De Weegschaal bezit de enorme kracht om balans in het mentaal veld te scheppen, waar zich onze denkbeelden in harmonie met de kosmos ontvouwen kunnen.

Deze harmonie of bron is de geboorteplaats van ons Hoger Zelf van waaruit we de inwijding ontvangen. Door het bewuste samenwerken met ons Hoger Zelf vernieuwen we voortdurend ons aardse deel en brengen we vrede.

Met het trillingsveld van de Weegschaal staan we op het hoogste punt van mentaal evenwicht en ontvangen we de kosmische taal als gedachten in ons denken.

Gedachten leven door woorden

Wij geven aan deze gedachten woorden door ze te benoemen, waarbij wij heel nauwkeurig te werk gaan. Tenslotte zal het gekozen woord het absoluut juiste zijn, en mooi, en in overeenstemming met zijn inhoud. Als wij praten willen wij onze gedachten voorzien van een klank die het juiste trillingsveld weergeeft, en daarvoor hebben we tijd nodig.

De kracht van de Weegschaal maakt het ons mogelijk evenwicht en vrede met klanken (ons praten) te scheppen, wij kunnen met ons praten harmonie en vrede tussen mensen herstellen.

Eigenschappen van Weegschaal

De Weegschaal denkt graag met anderen mee, heeft niet veel moeite met het sluiten van compromissen. Kan uitstekend adviseren en bemiddelen, is vreedzaam en inschikkelijk.

Ze kan heel goed luisteren waardoor anderen voelen dat er ruimte en tijd voor hun verhaal is. Met een heel diplomatieke aanleg en tactgevoel luistert ze ook naar de tegenpartij voordat ze een rechtvaardig besluit gaat nemen.

Ze besteedt veel tijd aan het wikken en wegen, en misschien dat ze daarom voor andere mensen als een besluiteloos iemand overkomt. Maar dat is ze zeker niet, ze wil en moet de esthetische weg, de weg van de schoonheid, kiezen opdat het evenwicht met de kosmos bewaard blijft.

In die zin is ze zeker een kunstenaar die de schoonheid in alles wil laten zien. Vandaar dat het voor haar ook vanzelfsprekend is om de mooiste taal te gebruiken. Ze brengt daarmee de bovenwereldlijke waarheid op aarde. Zij ziet het leven in de kosmos, herkent het geheel en weet dat het beweeglijk is en door constante vernieuwing beweeglijk zal blijven.

Vernieuwing maakt leven mogelijk

Uiteindelijk is er zonder vernieuwing geen leven mogelijk. En daarom schept zij voortdurend nieuwe ideeën en voorbeelden die ze in taal gestalte geeft.

Door het innerlijke evenwicht is dit trillingsveld steeds in verbinding met haar geestelijke bron, het Hoger Zelf. Nieuwe impulsen komen daardoor in de wereld, en de Weegschaal is behulpzaam door alles in mooie taal te formuleren.

lucht

Weegschaal kenmerkt de weg, de be-weg-ing tussen binnen en buiten. Iets dat niet stilstaat. Belangrijk is de verandering.

Alle ontwikkeling, alles wat we zullen beleven kunnen we alleen in een langdurende beweging tot ons nemen.

Als geluk en lijden elkaar te snel opvolgen zouden wij mensen ontzettend schrikken en ermee breken. Als we al vanaf het begin te zien krijgen wat wij allemaal gedurende ons leven zullen eten, drinken en moeten lezen, zullen we in een shock raken.

Maar als we het dagelijks ‘druppels-gewijs’ tot ons nemen, eten, drinken en lezen we het graag en beleven we daarbij ook vreugde.

De weg van de inwijding

Daarom de lange weg van de inwijding, opdat wij niet stikken. En ons voedsel door kauwen voorbereiden, het in kleinere segmenten verdelen. Met het door inzicht verworven geduld het geziene door wikken en wegen de juiste benaming geven. En het daardoor in de wereld te baren. Daardoor wordt onze weg steeds beter zichtbaar en krachtiger tot het doel helemaal duidelijk is en direct door de geestelijke poort naar de aarde vloeien kan.

De inwijding in de kennis vindt hier plaats, onze verbinding met de bron, onze verbinding met ons Hoger Zelf, de uitwisseling die wij dagelijks meestal onbewust meemaken, dat wat ons hoofd te boven gaat en daarom alleen in kleinere beter verteerbare stukjes communiceert en niet direct overgebracht wordt.

De vrede en de harmonie die wij beleven en die de wereld in wil en moet vloeien. Het Heilige dat zich op de aarde verspreiden wil, dat wij dagelijks in kleine stukjes in onze adem als Prana, Chi of de Heilige Geest aangereikt krijgen. Ons dagelijks brood, onze voeding.

Tussen Maagd en Schorpioen

Dat wat in zijn pure en reine vorm instroomt tussen het aardeteken Maagd – het huis van het brood, dus dat wat op aarde komt – en het waterteken Schorpioen – de innerlijke transformator, de seksuele energie, de Kundalini-energie, de levensstroom. Met andere woorden: de inwijding tussen Maria de moeder van Jezus, degene die het Christusbewustzijn op aarde baarde, en Maria Magdalena (de vrouw van Jezus), die scheppend met deze energie omgaat, op aarde vormgeeft aan het Christusbewustzijn.

De inwijding van de scheppende mens, de inwijding in wie we zijn en wat we hier komen doen. Het diepe inzicht in het bestaan en de vrede die met zijn kosmische klanken in ons komt. En op aarde door middel van het praten over onze gedachten, waarmee onze beelden vertaald en tot leven geroepen willen worden.

Luisteren met het hart

20062010018Elke gedachte die ons hart kent en uitgesproken wordt, zal op aarde een leven leiden en van een idee ten slotte tot een plan uitgroeien. Zijn levenskracht wordt door de melodie van onze stem, de klank van het hart, verder gedragen en valt op vruchtbare bodem.

Maar jonge gedachten die te vaak met een bedachte klank, de stem van het hoofd, uitgesproken worden, vervormen en versnipperen en kunnen op aarde niet meer groeien.

Vandaar dat gedurende een inwijding alleen één keer mondeling iets overgedragen wordt in een stille, reine en vredige omgeving of energieveld.

Op die manier kan degene die de inwijding ontvangt alles zuiver vanuit zijn hart opnemen.

  Klik hier voor je persoonlijke geboortehoroscoop

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *