Ritme van de maan 2024

Elke maand zien wij de volle maan weer aan de hemel staan, en dit beeld maakt altijd een diepe indruk op ons en raakt ons in de ziel. Daarna zien wij de maan afnemen en meestal neemt dan ook onze aandacht weer af. Maar dan, als hij vier weken later weer in zijn volle glorie aan de hemel staat, observeren wij dit schouwspel opnieuw met bewondering. Dit raakt ons allen en heeft op de mens een sterke invloed.

Maan

Vroeger was er geen kunstmatige afleiding als de tv enz. Er was geen lichtvervuiling en men liet de nachtelijke hemel sterker tot zich spreken.

Mens en natuur waren in evenwicht, men wist dat men een deel van het geheel was. De maan werd bewust waargenomen, men vergeleek de vergaarde kennis met het gebeuren op aarde, en maakte zich op deze weg bekend met het grote ritme van de natuur.

Dit ritme is een golfbeweging, vergelijkbaar met de ontwikkeling van een zaadje. Eerst maakt het wortels in de aarde, dan komt het op en groeit. Daarna komt het tot zijn volle bloei en het uitschudden van zijn zaad, vervolgens sterft het weer af. Deze vier fasen komen overeen met de vier ‘gezichten’ van de maan: nieuwe maan, wassende maan, volle maan en afnemende maan.

Met de hemel als bioscoop wordt elke maand weer op dezelfde manier de weg van al het leven voor ons levendig afgebeeld. Daarbij werkt men in de lopende maand altijd met de uitkomst, het zaad van de voorafgaande maand. Op deze manier bouwen wij aan het goddelijke levenswerk in deze incarnatie mee. Om bewuster te worden en ons leven beter te begrijpen is er de mogelijkheid om zich op het ritme van deze maanklok af te stemmen en ze in ons dagelijks leven toe te passen.

Het afstemmen op de maanklok

Dat doen wij als volgt: wij kijken naar het onderwerp van deze maan en vergelijken dit met de dingen welke ons op het moment sterk bezighouden. Als wij in het juiste ritme met de maan zijn, dus in evenwicht met de natuur, komen wij tot de ontdekking dat het onderwerp van de maan overeenstemt met de onderwerpen in ons dagelijkse leven.

Misschien is dit in het begin een beetje moeilijk. Dit komt dan omdat wij meestal met te veel dingen op hetzelfde moment bezig zijn dat we niet meteen een overeenkomst zien. Maar met een beetje geduld en goede wil lukt dat vrij snel.

Er zijn 12 verschillende maan-maanden, deels 13, en hun benaming is overeenkomstig de gebeurtenissen op aarde.

Download hier: OVERZICHT volle maan voor 2024

Maan

De reiniging

Met de nieuwe maan op 13 december 2023 van de Maan van de Langste Nacht begint een nieuw ritme. De volle maan valt op 27 december 2023 (in het teken kreeft) en het gaat hierbij om een reinigingsproces en het gereedmaken voor een nieuw begin. Men kan het vergelijken met het schoonmaken van een potje waarin wij een nieuw zaadje willen planten.

Hierna volgt de IJsmaan met zijn grootste kracht rond de volle maan op 25 januari  2024 (in het teken leeuw). Ons nieuwe begin krijgt al langzamerhand vorm door middel van ideeën en wensen die wij dit jaar graag tot uitdrukking willen brengen. Dit is de tijd voor een goede en diepgaande planning; de tijd om ons zaadje in het potje met aarde te stoppen. In de donkere aarde, voor onze ogen niet zichtbaar, heeft het dan de mogelijkheid om wortels te maken.

Daarna volgt de Sneeuwmaan met zijn sterkste kracht rond de volle maan op 24 februari 2024 (in het teken maagd). Hier wordt de scheiding voorgenomen van plannen, die men in dit maanritme in de realiteit kan omzetten, en van die welke niet (nog niet?) uitvoerbaar zijn. Het heeft geen zin om in dit scheidingsproces actief in te grijpen.

Hier wordt getoetst of iets in de hemelse orde van gebeurtenissen kan plaatsvinden of niet, wij hebben hier geen inspraak meer. Het zaad gaat in de donkere aarde open en wil groeien of niet. Deze informatie ligt al in het zaad verborgen en wij kunnen daar op dit moment niets meer aan veranderen.

Deze drie maan maanden kan men ‘op een hoger niveau’ met de tijd van de Nieuwe Maan vergelijken.

De groei

Alles wat zijn bestaansrecht in dit jaar heeft zien wij in de Maan van de Dood langzamerhand in de realiteit ontwaken. De grootste kracht rond volle maan valt op  25 maart 2024 (in het teken weegschaal). Maar ons plan, onze vrucht, is nog niet sterk genoeg om tegen de krachten van de natuur standvastigheid te bieden.

Hier is bescherming nodig, men denkt gewoon aan de nachtvorst, welke op deze tijd de vrucht in haar prille zijn kan doden. Geduld en inzicht worden gevraagd om de plannen, die net beginnen uit te komen, veiligheid te kunnen bieden in de storm van onze onbewuste geestdrift en de trillingsvelden die wij daarmee aantrekken. Het maakt niet uit hoeveel benen men heeft, alles gaat stap voor stap.

Met de Maan van het Ontwaken heeft men echt vertrouwen dat zich alles goed zal ontwikkelen. De grootste kracht rond volle maan valt op 23 april 2024 (in het teken schorpioen). Wij zien dat de groei vordert en ons plan (plantje) krijgt echt vorm. Het kan tegen een krachtige windstoot en het wisselvallige weer van deze maand op. Alles loopt zijn geplande weg en men voelt duidelijk dat er helpers zijn die meewerken. In ons ontstaat nu het sterke vertrouwen dat ons plan overeenkomt met het grotere geheel en daarvan een deel gaat uitmaken.

Een tijd van vreugde kenmerkt de Grasmaan met zijn grootste kracht rond volle maan op 23 mei 2024 (in het teken boogschutter). Vreugde en blijdschap over het groeien van ons plantje. Men ziet de schoonheid ervan die zich in de natuur weerspiegelt. Alles bloeit nu en men is tevreden dat een wens, een plan is uitgekomen. Het is een tijd van ontspanning en vreugde die als een kriebelen in de buik aanvoelt, het meest bekent als verliefdheid.

Het is een zeer gewilde tijd voor stellen om te trouwen, om het mannelijke met het vrouwelijke openbaar te verbinden. Zoals wij ons in deze tijd graag met ons plan in het openbaar verbinden, dan wel op zijn juiste plaats.

Deze drie maan maanden: de Maan van de Dood, de Maan van het Ontwaken en de Grasmaan kan men ‘op een hoger niveau ‘met de Wassende Maan vergelijken.

De bloei

Op zijn werkelijke bestemming groeit ons plantje in de Plantmaan uit tot zijn volle vermogen. De grootste kracht rond volle maan valt op 22 juni 2024 (in het teken steenbok). De tijd van Midzomer, de langste dag en de kortste nacht. Het hoogtepunt van het jaar waarop wij ons plan, ons werk aan de kosmos aanbieden om bevrucht te worden, om gezegend te worden zodat het zaad kan brengen en zich mag invoegen in de grote levenscyclus. Het is een tijd die wij als een innerlijke omkeer beleven, en wij voelen dat ons werk een andere richting gaat nemen.

In de Maan van de Roos komen wij in een periode van innerlijke rust met zijn grootste kracht rond volle maan op 21 juli 2024 (in het teken steenbok). Wij vertragen ons tempo en onze aandacht gaat meer uit naar onszelf en alles wat wij onder genot en ontspanning verstaan. Wij zijn dankbaar voor de overvloed in deze warme tijd en genieten van alles om ons heen.

Door onze rustigere levenswijze, die meer aansluit op het natuurlijke levensritme, is de communicatie met de grote natuur en de natuurwezens makkelijker, het gaat soms direct vanzelf. Daardoor herkennen wij ons zelf, ons werk en de mogelijkheid van onze oogst duidelijker.

Dit brengt een innerlijke transformatieproces op gang welke bij de Maan van het Weerlicht met zijn grootste kracht rond volle maan op  19 augustus 2024 (in het teken waterman) valt. De grote warmte wordt langzamerhand minder en de schaduwen weer langer. De grote stuwkracht in de natuur neemt af en dit gebeuren trekt onze aandacht, wij krijgen inzicht in de grote levenscyclus. Het is een tijd waarin wij innerlijk uitbalanceren tussen ons werk (plant vol zaad) en ons wezen, zodat wij een nieuwe vorm voor de materiële oogst in ons scheppen.

Deze nieuwe balans beleven wij als een soort spirituele oogst. Het inzicht dat wij in deze tijd opdoen over ons werk en de verbinding daarvan met ons eigenlijke wezen is de essentie van het zaad (welk wij materieel nog moeten oogsten en als het volgende ritme weer in de aarde zetten !)

Deze drie maan maanden: de Plantmaan, de Maan van de Roos en de Maan van het Weerlicht kan men – op een hoger niveau – met de Volle Maan vergelijken.

De oogst

De tijd van de materiële oogst die in ons nieuw uitgebalanceerd patroon vloeit noemen wij Oogstmaan met zijn grootste kracht rond volle maan op 18 september 2024 (in het teken vissen). Zoals de natuur haar stuwkracht vermindert heeft en de bladeren verkleuren, zo zijn ook wij in onze kracht tot scheppen rustiger geworden en gaan wij nu over tot het in ontvangst nemen van de materiële oogst. Wij nemen de uitkomst van ons werk, het zaad van onze plant, in bezit en worden ons ervan bewust.
De onsterfelijkheid van de aarde wordt duidelijk en wij herkennen het zaad als een schakel in de grote levenscycli. Men kan de kleurenpracht die de natuur in deze tijd tot stand brengt als een soort applaus zien voor ons werk.

Gedurende de Jachtmaan met zijn grootste kracht rond volle maan op 17 oktober 2024 (in het teken ram) begint langzamerhand de grote schoonmaak met de herfstwinden weer en worden wij gedwongen om de oogst te bewerken. Wij trekken ons terug en transformeren alles wat wij ontvangen hebben in een dusdanige vorm dat deze ons voedt en ons evenwicht versterkt. Daarmee kunnen wij de hele winter overleven. Hier vindt een soort innerlijke gistingsproces plaats waarbij de oogst in kleine, voor ons verteerbare stukjes gesplitst wordt.

Alles wat niet in een toepasselijke vorm is veranderd en geen voedende taak overneemt, sterft af in de periode van de Bloedmaan met zijn grootste kracht rond volle maan op 15 november 2024 (in het teken stier). Wij trekken ons nu terug, overeenkomstig met de natuur en haar levenskracht. Bij de open haard vinden wij rust en vrede en herkennen onze ware wortels, onze fijnheid tegenover de grote krachten van de natuur, ons fragiliteit en kwetsbaarheid.

Dit jaar hebben wij ook nog een Boommaan met zijn grootste kracht rond volle maan op 15 december 2024 (in het teken weegschaal). Het gaat hierbij eenvoudig om het overleven van het wezenlijke, al het andere vergaat door de kou om ons heen. Het is de tijd van Midwinter en Kerst, de tijd van ons innerlijk nieuwe lichtgeboorte.

Deze laatste vier maan maanden: de Oogstmaan, de Jachtmaan, de Bloedmaan en de Boommaan kan men – op een hoger niveau – met de Afnemende Maan vergelijken.

Waarnemend vanaf dit het hogere niveau ontdekken wij dat elke maanjaar hier op aarde één kosmische maansomloop is, wij zouden ook kunnen zeggen een kosmische maan-maand, 12 (soms ook 13) van deze maan-maanden zijn dan 1 kosmisch jaar. Samengevat nog eens in het kort:
– De Maan van de Langste Nacht, IJsmaan en Sneeuwmaan komen overeen met
de Nieuwe Maan,
– Maan van de Dood, Maan van Ontwaken, Grasmaan komen overeen met
de Wassende Maan,
– Plantmaan, Maan van de Roos, Maan van het Weerlicht komen overeen met
de Volle Maan en
– Oogstmaan, Jachtmaan, Bloedmaan, Boommaan
de Afnemende Maan.

Deze ‘kosmische maan-maand’, dus een maanritme rond, kunnen wij het best omschrijven met het Duitse woord Zeitgeist. Het aflezen van deze tijdgeest kan men in die zin niet meer met het, tegen de natuur aanleunend, gebeuren op aarde vergelijken. Men moet nu in het kosmische gebied induiken, voorbij onze taal met haar woorden. En dan komen wij bij de Astrologie, kosmische taal van de symbolen en cijfers terecht.

  Klik hier voor je persoonlijke geboortehoroscoop

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *