2023 – De aarde spreekt

Het zijn buiten-gewone tijden en wij staan aan het begin van het nieuwe Watermantijd-perk.

Velen vragen zich af hoe dit allemaal verder moet, oude regels gelden niet meer en wij komen alsmaar meer achter de structuren waarmee wij gedurende het Vissentijdperk in slaap gehouden werden. Het is helemaal niet buitengewoon dat wij ons onzeker voelen wat de toekomst betreft.

Een nieuw tijdperk betekent astrologisch dat het lentepunt bij zonsopkomst op
21 maart het kosmische patroon van het nieuwe dierenriemteken laat zien. Dit patroon straalt de komende 2160 jaar op ons in, waardoor wij onze IK-kracht verder gaan ontwikkelen.

De zon komt dus nu 2160 jaar lang door het kosmische patroon van het dierenriemteken Waterman, waarmee wij een nieuwe cultuur vormen en een nieuwe samenleving laten ontstaan. Inmiddels zijn wij met de eerste stappen in deze richting al begonnen maar dat gaat niet zonder vallen en opstaan. Wij moeten gewoon met discipline en daadkracht doorgaan en volhouden, anders leren wij nooit zelfstandig lopen.

De handtekening van Waterman

In de laatste jaren konden wij al zien hoe het nieuwe er, stap voor stap, aankomt en dat er geen weg meer terug is. Het waren momenten van teleurstellingen en van een algemeen ontwaken, vermoedelijk gaan die beiden altijd samen. Wij moesten ons op vele vlakken nieuw oriënteren en grenzen aangeven, dit zelfs in onze familie, relatie, werk enz. Het woord tolerantie heeft een hele andere betekenis gekregen. Was het vroeger een liefdevolle omarming, wordt er vandaag de dag met dit woord naar onze grens gevraagd.

Het Watermantijdperk heeft een eigen handtekening en die gaan wij dit jaar, heel zeker, beter leren kennen. Houden wij strak aan het oude systeem vast, dan worden wij van de aarde afgeschud, net als een stoffig doekje dat wij even buiten uitslaan. De aarde uit zich dit jaar onmiskenbaar en verandert haar frequentie dusdanig dat wij dit allemaal heel duidelijk zullen voelen.

Van daaruit is het zeker raadzaam dat wij ons helemaal op de natuur afstemmen en direct stoppen met alle kunstmatige dingen. Nieuwe technologieën horen zeker thuis in de tijdgeest van de Waterman maar de vraag is: wat gaan wij hiermee doen, wat is hun doel en klopt het wel in moreel opzicht? Dat is iets dat iedereen voor zichzelf moet beslissen.

Moraal is de Goddelijke wet, die als ons geweten in de heilige hallen van ons hoofd weerklinkt. Wij kunnen niet meer goedgelovig iemand met een bepaalde functie volgen, dat is over. Wij zijn helemaal zelf verantwoordelijk, voor ons handelen en dat waar wij voor staan. De consequenties zijn, hoe dan ook, helemaal voor onszelf.

Tijd om volwassen te worden

Onze bewuste samenwerking met ons Hoger Zelf, ons meest spirituele aspect, is daarbij cruciaal. En niemand heeft het recht hier tussen te komen, zelfs al verkleedt hij zich nog zo mooi voor een religieuze ceremonie. Wij kunnen slechts één heer dienen en dat is: of de materie of de hemel, beide gaat niet.

Het nieuwe jaar vraagt aan ons om onze positie te versterken. Wat willen wij op aarde bereiken? Wat is het dat wij komen brengen en met wie verbinden wij ons daarvoor? Niet dat wij dit het laatste jaar niet gedaan hebben maar nu moeten wij onze plaats volledig innemen, volwassen worden en verantwoording dragen voor een gezonde gemeenschap, precies zoals dat uit ons binnenste echoot.

Er zullen dus verschillende gemeenschappen met hetzelfde doel ontstaan, waarbij vrijheid helemaal bovenaan staat. De keuze van onze gemeenschap hebben wij reeds gemaakt nog voordat wij zijn geïncarneerd. Nu wordt gevraagd om trouw te blijven aan onszelf, zodat wij de gaven kunnen oppakken die onze voorouders voor ons achtergelaten hebben.

Dit betekent dat wij als een zelfstandig individu nu aan de slag gaan en afgestemd op ons hart voor onze waarheid moeten staan. In dit veld vechten wij niet, angst wordt hier niet gevoed. Zijn wij met ons Hoger Zelf bewust verbonden, dan staan wij in het licht dat door al onze handelingen op aarde heen schijnt. In dit opzicht zou je het jaar 2023 wel een buitengewoon spiritueel jaar kunnen noemen.

De grote opruiming

Pluto loopt tot eind maart 2023 de laatste stappen in het dierenriemteken Steenbok en ruimt daar behoorlijk op. Alle systemen en structuren die niet met het Goddelijke plan overeenkomen, krijgen een laatste waarschuwing, waarna zij hun bestaansrecht voor altijd zullen verliezen.

Daarna gaat Pluto over in het teken Waterman waar hij ons tot midden juni van de nieuwe tijdgeest laat proeven. Wij kunnen nu even doorademen en ontvangen veel nieuws, veel inspiratie en inzichten die wij gedurende dit jaar tot een goed zaad (voor het volgende jaar) zullen laten groeien.

Vanaf eind juni tot eind januari 2024 gaat Pluto dan voor de laatste keer door Steenbok voor een krachtvolle samenwerking met de aarde, waardoor zij aan het woord zal komen.

Alles wat de waarschuwingen van de eerste maanden van 2023 niet gehoord heeft wordt gedurende deze periode vernietigd.

Voor degene die inmiddels met hun Hoger Zelf samenwerken is dit een heel bijzondere tijd, waarin zij energie en licht in overvloed zullen ontvangen. Zij zijn de grote pilaren die het fundament van het Watermantijdperk dragen en versterken.

Allen die tot dan nog altijd niet met hun spirituele stuk, dus met hun Goddelijke kant, samenwerken zullen het op aarde heel zwaar krijgen en wanhopig worden. Pluto reformeert en kent in die zin geen genade, hij zorgt voor de grote transformatie en luistert alleen naar de Goddelijke wet en verandert het aardse leven dienovereenkomstig.

In het teken van manifesteren

Waterman is de wijze met de grote kennis en wij allen kunnen ons daarmee verbinden, als wij maar genoeg vertrouwen in de eigen waarneming hebben. Dit jaar zijn wij voor deze manifestatie verantwoordelijk. Wij kunnen dit! Alles wat wij daarvoor nodig hebben is reeds in ons aanwezig.

Wij weten wat vernieuwd moet worden, eenieder draagt daarvan een stukje in zich en dat moeten wij dit jaar sterker laten worden. Het is een soort opdracht die wij al kennen en die nu op een grotere schaal tot leven komt. Actief en daadkrachtig doen wij ons werk, zelfs al lijkt het soms wat moeizaam te gaan, wij gaan gewoon door.

Ooit hadden wij een hele grote notenboom in onze tuin, hij schitterde en straalde met zijn bloesem en wij verheugden ons al op de vele noten in dat jaar. Maar in de nacht kwam een ontzettende kou en bevroor alles. De boom zag er verschrikkelijk uit, alles hing alleen nog maar triest naar beneden.

Wij dachten dat niet alleen de bloesem en de bladeren, maar dat ook de boom verloren zou zijn. Maar nee, de boom ging door, voor ons oog op dat moment nog niet zichtbaar, toch al na een paar weken kwamen de nieuwe bladeren en een maand later overheerste het heerlijke groen weer. Hij leerde ons dat je gewoon moet doorgaan, wat er ook gebeurt, hou vol en doe je ding en dan gebeurt het.

Op die manier kunnen wij ook naar het jaar 2023 kijken. Er komt een ontzettend sterke hemelse hulp op ons pad waarmee wij op een indrukwekkende manier gaan samenwerken. Belangrijk is wel, dat wij ons niet door zoetsappige verhalen laten vangen en naar de trieste beelden blijven staren. Wij moeten onze grenzen bewaken en nuchter blijven. Wat is feit en wat is fictie, een vraag die wij ons alsmaar weer opnieuw zullen moeten stellen.

Verlos ons van het boze

Er zijn donkere krachten aan het werk, die niet in een open oorlog met ons mensen vechten, maar die er alles voor over hebben dat wij dat onderling gaan doen. Waarna zij dan als onze redders kunnen optreden. Wij bidden in het Onze Vader dat hij ons van het kwade, het boze zal verlossen en dat gaat hij ook doen. Maar wij moeten dan wel zijn hand pakken en een duidelijke taal gaan spreken.

En zeker niet toelaten dat de betekenis van woorden net als kauwgum in alle gewenste richtingen getrokken gaat worden. Het mentale veld is het gebied van ons denken en spreken. Wij zullen er dit jaar enorm op moeten letten dat het niet door emoties, die men ons opdringt, overspoeld wordt. Ieder mens mag heel duidelijk zijn individualiteit in vrijheid tot bloei laten komen, maar hij mag niet aan de grenzen van de andere porren.

Wij moeten het wel samen gaan doen. Dat klinkt o zo mooi, en als wij allen in dezelfde richting gaan kijken, gaat dat ook lukken. De richting wordt dit jaar strak aangegeven en vraagt dan om gedisciplineerde afstemming op het Goddelijke in ons. Wij zullen werk dat wij begonnen zijn voltooien en ons niet laten afleiden door zielige verhalen die ons van alle kanten voorgeschoteld worden.

Vasthouden aan onze wortels

Wij zitten allen in één boot en wij zijn net zo sterk als de zwakste schakel. Het heeft nu geen zin dat wij ons uit medelijden klein maken, opdat hij zich beter gaat voelen. Op die manier komen wij niet vooruit.

Wij moeten hem ook niet overboord gooien maar hij moet gewoon op een andere plek verder, waar hij dan meer tot zijn recht komt.

Wij moeten een duidelijk halt toeroepen aan het opdringen, dat wij ons aan minderheden moeten aanpassen! Wat voor een geest verzint zoiets? Wij laten hen in hun waarde en zij ons, en dan gaan wij gewoon door met ons werk. Punt.

Vasthouden aan onze wortels is gevraagd en niet verzwakken door onlogische en op z’n kop gezette regels. In ons is een innerlijke leiding en wij mogen daarop vertrouwen. Het gaat om de kwaliteit en niet om de kwanti-teit. En nee, het doel heiligt niet de middelen, integendeel het versterkt deze juist.

Wij gaan een heel interessant jaar tegemoet waar wij ons als een volledig zelfstandig individu met het Goddelijke licht zullen verbinden en van de afleidende nep-lichten afstand moeten gaan doen. Moeder Aarde gaat spreken en haar taal gaat ons zeker verrassen.

(Dit artikel werd reeds gepubliceerd in het tijdschrift Onkruid, Nr. 271 december 2022 / januari 2023)

Klik hier voor het interview met Nano Mineralen:  Een astrologische blik op 2023 

8 thoughts on “2023 – De aarde spreekt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *