Astrologie & Christendom

Van kinds af aan voelen we allemaal dat we niet door onze ouders gemaakt zijn. Wel hebben ze voor ons lichaam gezorgd, maar gemaakt hebben ze ons niet, net zo min als wij onze kinderen hebben gemaakt. Heel mooi schrijft Kahlil Gibran in De Profeet over de kinderen:

‘Je kinderen zijn je kinderen niet. Zij zijn de zonen en dochters van ’s levens hunkering naar zichzelf. Zij komen door je, maar zijn niet van je en hoewel zij bij je zijn, behoren ze je niet toe.’

En net zoals ze niet aan ons toebehoren, zo behoren wij niet aan onze ouders toe.

Het innerlijk lichtJij bent Licht

We werden uit het Leven geschapen, uit de goddelijke oneindige energie. We komen van het Licht, de Liefde en de vrijheid, en horen daar thuis, dat is onze bron, God.

En met dat woord begint dan ook de zoektocht naar onze oorsprong, die we allemaal een keer zullen maken.

Het is een natuurlijke behoefte om op zoek naar onze oorsprong te gaan, zodat we ons er bewust mee kunnen verbinden om weer heel te worden.

Jammer genoeg hebben de mensen behoorlijke valkuilen op deze weg gezet, waardoor ons helder zien en denken belemmerd wordt. Denk vooral aan het tot stand komen van het heden ten dage beleefde christendom en de inquisitie.

Deze zijn er medeverantwoordelijk voor dat het woord ‘God’ zo’n zware lading gekregen heeft, benauwend wordt, en dat onbegrip de boventoon voert. De gewelddadigheid, de rooftochten, de verkrachtingen op verschillende niveaus, allemaal in de naam van God. Veel verandering is in al die duizenden jaren niet tot stand gekomen, terwijl er veel mogelijkheden waren en zijn.

Een directe weg

Jezus was een mens die de leer van de Christus, de Gezalfde, de Messias onder de mensen bracht. Deze leer, of boodschap zoals hij dat noemde, wees ons een directe weg naar het Goddelijke zonder dat iets of iemand ertussen staat. Iedereen die zijn woorden kon horen voelde dat hij gelijk had. En omdat ze zonder omweg of lange voorbereiding en rituelen was, en direct in het hart ging, bloeide ze ook snel op en groeide extreem.

Dit beviel de machthebbers helemaal niet, en om nog de boventoon te kunnen voeren deden ze water bij de wijn, en werd op het concilie van Nicea in 325 n. Chr. een mengeling tussen de heersende en de nieuwe religie bekokstoofd. De geboorte van Jezus viel op het aardse Midwinterfeest Joele, waar altijd al een lichtgeboorte gevierd werd. Wij vermoeden dat Jezus in een luchtteken geboren werd, Tweelingen of Weegschaal.

Astrologie, een gereedschap op de zoektocht

Op de zoektocht naar onszelf komen we vroeg of laat in aanraking met de Astrologie omdat deze de fakkel op weg naar onszelf is. Belangrijk is wel dat we de negatieve benadering en de kermisattractie die men hiervan wilde maken opzijschuiven. Wij moeten de Heilige Oorlog met onszelf aangaan, binnenin ons, om alle puin te ruimen, valkuilen te dichten, ons wezen te transformeren om de verbinding met ons Hoger Zelf, God in ons te kunnen herkennen.

Jij bent al goed

lieverdWij mensen zijn goed als wij op aarde komen. Dat moeten wij niet eerst worden, dat zijn wij al van oorsprong. Wat wij op aarde willen is dit ‘goed zijn’ ontvouwen. Dat is alles. Dit is het levensproces dat wij in deze incarnatie gekozen hebben.

‘Laat de kinderen tot mij komen’, het kind in ons, aangeduid in de horoscoop door het teken van ons IC, is onze wortel.

Heet je kind welkom met heel je hart, word vriend met het teken van je IC, het is je broer of zus uit het Licht. Heet het welkom en wees je ervan bewust dat het een heel moeizame reis achter zich heeft, en dat het gekozen heeft om met jou samen, met het teken van je ascendant, je Zon en je Maan, aan het Lichtnet op aarde mee te werken door zijn wezen te ontvouwen.

schatjeWees je ervan bewust dat je al goed was toen je hier kwam, jij moest het niet eerst nog worden!

Het teken van je Zon, Maan, Ascendant, IC, MC enzovoorts hoef je in die zin niet te verbeteren of te perfectioneren, want dat is het al. Je zult het ontvouwen, licht erdoorheen laten schijnen waardoor het verhoogd wordt. Opdat jij met de bewuste eigenschap van het teken in verbinding zult komen.

Jezus laat de weg zien

Jezus is in het menselijke lichaam geïncarneerd om ons de weg naar het volgende bewustzijnsniveau te wijzen, en dit niveau noemen wij het Christusbewustzijn. Dit wordt uitgebeeld door het teken van de Weegschaal, het enige niet levende voorwerp van de twaalf zodiakale sterrenbeelden dat we kennen. Dit luchtteken brengt onder andere de taal, het woord naar de aarde. Hier zullen we de inwijding ondergaan, onze bewuste verbinding met ons Hoger Zelf. Vrede en wijsheid die de maaksters van alles zijn, heilig, verstandig, veelzijdig, subtiel, onweerstaanbaar, weldadig, standvastig, alles vermogend, alle geesten doordringend, hoe verstandig, zuiver en subtiel die ook zijn.

De zuivere kracht van de Weegschaal is beweeglijker dan alle beweging, doordringt en doortrekt alles door de kracht van haar zuiverheid. Het Christusbewustzijn is de ademtocht van Gods kracht en de pure afstraling van zijn heerlijkheid, en daarom wordt het niet aangetast door iets dat bezoedeld is. Het is de aardse afglans van het eeuwige licht, de onbeslagen spiegel van Gods werkzaamheid en het beeld van zijn goedheid.

Het christendom en astrologie zijn tweelingen

Het christendom en de astrologie horen bij elkaar, het zijn tweelingen. En ze staan ons ter beschikking om ons doel te bereiken, onze bewuste verbinding met onze herkomst, onze bron. Het gaat er hierbij niet alleen om een woord uit de Bijbel in een sterrenbeeld te vertalen, of andersom. Het gaat erom de diepe betekenis van een sterrenbeeld of een parabel van Jezus in zichzelf te ervaren.

Het toneel waar het leven zich afspeelt is in onszelf. In ons, binnenin is de deur die direct toegang geeft naar God, naar de goddelijke oneindige energie, naar ons Hoger Zelf. Dat is niet buiten – buiten is de impuls en de reflectie, meer niet. Het werkveld, de akker die we zullen bebouwen is binnenin ons, in onze gedachten en in onze gevoelens. Op de manier zoals we dit veld bewerken en bebouwen zijn dus onze handelingen, en zo zullen we oogsten. De weg naar God, het uitbalanceren van onze geboortehoroscoop is trouwens helemaal niet moeilijk te gaan. Het vraagt om toewijding, moed en vertrouwen. En als we dit meebrengen en om inzicht bidden, wordt ons alles gegeven. Het Goddelijke in onszelf zorgt hiervoor.

De wijnstok en de ranken

HarmonieNiemand weet beter wat wij oprecht nodig hebben dan ons Hoger Zelf, dan God in ons. Niemand wil liever met ons samenwerken dan dit stuk van ons.

Dat is nu juist de bedoeling van het Christus-bewustzijn, van de Weegschaal in het Watermantijdperk.

Dat ons lagere zelf, ons aardse stuk dat in dit lichaam zit, zich dienstbaar stelt aan ons Hoger Zelf, aan God in ons. Dan pas kan er een oogst komen.

‘Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem dan zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen’ (Joh. 15:5).

Als we in het evenwicht in het hier en nu verkeren, zullen we alles op het juiste moment zien, weten, ervaren, en zullen we juist reageren. We beleven dan het ware Leven, het Zijn. Hier is vrede, en deze stralen wij ook in de wereld uit.

Hier in het teken van het evenwicht worden we ingewijd, mogen dus leren de geheimen van het Leven, het esoterische te zien, en de echte wereld achter de verhalen te aanschouwen. Het leven zelf, het dagelijkse leven wijdt ons dus in. Binnenin, in de kern van de waarheid, in het hier en nu, waar zich het ware en reine afspeelt, bij God, dus in ons.

  Klik hier voor je persoonlijke geboortehoroscoop

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *