Einde Vissentijdperk

Op dit moment glijden wij langzamerhand van het Vissentijdperk naar het Watermantijdperk.

Maar voordat we er helemaal in gaan en het Vissentijdperk volledig achter ons laten, is het wel belangrijk dat wij ons volledige Vissenenergie bewust gebruiken.

De essentie daarvan wordt nu voor iedereen duidelijk, helaas blijft bij velen het schokeffect in deze fase niet bespaard.

Vanuit de meest onverwachte hoek verschijnt nu opeens deze activering door middel van een gebeurtenis, dat ons dwingt om de confrontatie met een oude, goed verstopt deel van ons aan te gaan.

Een deel dat wij als minderwaardig ervaren hebben en niet meer langer mogen negeren.

We moeten in onze ziel duiken om de oorsprong ervan te herkennen. Alleen dan zal ons Vissen aspect volledig kunnen transformeren. Dit is een zeer confronterend proces dat nog eens de volledige inzet van ons vraagt.

In de ziel duiken klinkt best mooi, maar wat is de ziel eigenlijk ? De ziel behoort tot ons gevoelslichaam en om ons dit voor de geest te halen, kunnen wij ons de ziel als een gigantisch groot ruimteschip voorstellen, dat aan het aardeplasma (ether van de aarde) aangemeerd ligt. Van daaruit hebben wij een klein ruimtevaartuig naar de aarde gestuurd om bepaalde ervaringen op te doen. Deze kleine capsule is een deel van onze ziel, die constant door ons aardelichaam heen vloeit en het meebestuurt.

Het sterrenbeeld Vissen

Vissen behoren astrologisch gezien, evenals de Kreeft en de Schorpioen, tot het element water. Het water symboliseert onze gevoelens, emoties, stemmingen, onze wensen en verlangens, onze hartstochten, dromen en fantasieën, dus alles wat betrekking heeft op onze ziel. Hierbij gaat het om ons aanpassingsvermogen en alles wat we voelen.

De taal van het element water zijn beelden en symbolen, denk daarbij aan onze dromen. Het is wel belangrijk dat wij ons realiseren dat de waarneming op dit gebied volledig subjectief en vaak totaal onlogisch is. Ze is alleen voor de persoon zelf toegankelijk in zijn gehele totaliteit .

Dit element herkennen wij in ons door alles wat wij voelen, en door de wens om andere mensen te willen helpen, om ze te willen ‘redden’. Het hoogste niveau van het element water, beter gezegd van onze ziel, is de transformatie van lijden naar de innerlijke vrede.
No mud no lotus.

Verlossing door vergeving

Door het energieveld van de Vissen kunnen wij in onze omgeving opgaan, vloeien wij makkelijk in elke vorm die ons ter beschikking staat. Wij vullen deze niet alleen,  maar  reinigen en neutraliseren ze ook.

Door de Vissen leren wij om het leven op aarde te voelen en ons aan een Hogere Liefdeskracht over te geven.

En één van de meest belangrijkste lessen in dit teken is: om nee te leren zeggen.

Zonder grenzen aan te geven komt er te veel verwarring in ons gevoelsleven en wordt dit troebel. Onze kleine capsule verliest dan de heldere verbinding met het moederschip.

Een troebel gevoelen komt vaak tot stand omdat wij iemand of iets niet willen vergeven. Alleen door Ver-geving (= iemand een ongewenste energie terug geven), kunnen we weer helder voelen en ons met onze gehele ziel, ons ruimteschip volledig verbinden.

Ons meest spirituele deel

Ons Vissen aspect is het meest spirituele deel dat wij met onze gevoelens kunnen waarnemen. Ons ego denken lost hier volledig op en wij bewegen zonder vaste structuur. We zijn net het water en verbinden ons met alles waarmee wij in aanraking komen en nemen die vorm aan. En hierin kunnen wij ons dan ook compleet gaan verliezen.

Het teken Vissen kent God en hij zoekt hem op aarde. Hij staat open voor de kosmische stroom van het leven, de verbinding met het moederschip. Wij hebben op dit gebied toegang tot de dromen, zijn bereid ons voor een ander op te offeren en geloven in het goede in de mens.

Wij staan voor alles open en hebben een sterke empathie en zijn voortdurend in contact met ons innerlijk kind. Zoals een vis het water nodig heeft, zo hebben wij andere mensen nodig om zielsmatig uit te wisselen.

Leren om nee te zeggen

Maar het is wel belangrijk dat we ons niet volledig mee laten sleuren met hun gevoelens en tenslotte in hun emoties verdwalen, maar dat we bij onszelf blijven. Helaas geeft dit nog bij velen een gevoel van ‘egoïstisch bezig zijn’ en wordt door een verkeerde interpretatie van het christendom vermeden.

In het teken Vissen moeten wij leren om nee te zeggen en om onze zielenramen dicht te doen, willen wij niet helemaal oplossen en onze individualiteit verliezen. En omdat we daarmee bij sommige mensen nog grote moeite hebben, en liever in zelf gecreëerde illusies vertoeven in plaats van innerlijke grenzen te trekken, komt er nu een schokeffect in ons leven.

Wij zijn geen slachtoffer

De realiteit ontvluchten of ons hulpeloos en minderwaardig te voelen is geen optie meer. Wij zijn zeker geen slachtoffer van de omstandigheden!

Wij moeten ons los maken van zulke gevoelens die alleen maar ons helder water en ons zicht vertroebelen.

Met empathie, openheid en een grote drang naar mystiek en spiritualiteit zijn we op dit gebied het geboren medium. Ons Hogere Zelf stroomt dan naadloos in onze aardse manifestatie en werkt zo door ons heen. De communicatie van de kleinere capsule met het ruimteschip is dan optimaal.

Zijn we in ons Vissen aspect nog onbewust dan leven we in een soort zielverwarring. We laten uit een verkeerd begrip van een-zijn onze zielenramen constant open, offeren ons vrijwillig op in de hoop daardoor als een martelaar verheven te worden.

Klagen, zeuren, ontevredenheid, medelijden trekken en de rol van het slachtoffer zijn onderdeel van ons dagelijks leven. Op die manier creëren we uiteindelijk de omstandigheden waarin we nooit tot verantwoordelijkheid geroepen kunnen worden.

Dit zwak zijn is een (onbewuste) tactiek die soms zelfs zo ver gaat dat wij ons liever in een ziekte vastbijten dan de verantwoording voor ons leven over te nemen. Wij ontvluchten het volwassen worden niet zelden in alcohol, verdovende middelen, drugs of een illusionaire wereld.

Ons bewuste vissen aspect

Ons bewuste Vissen aspect uit zich daarin, dat wij  niet meer in de ander oplossen maar door het stellen van de natuurlijke grenzen. Met mededogen beleven wij deze reële wereld en bepalen zelf onder welke omstandigheden wij onze zielenramen openen.

Wij zijn solidair met onze medemensen en geven onze inzichten als een soort serum verder waardoor zij kracht ontvangen en de verlossing voelen. Standvastig in inzicht hebben wij onze ziel uit het lijden bevrijd en de verbinding met ons Hoger Zelf eruit gekristalliseerd.

Als helpers van het Goddelijke, wonen en werken wij in de mensenziel waar wij de weg van het aardse met onze spirituele herkomst verbinden. Christus, de Vis (Ichthus) heeft ons op dit gebied, in het Vissen energieveld de’voeten gewassen’ en ons daardoor van het aardse vuil bevrijd.

Ons Hoger Zelf kan daardoor vrij in de wereld stromen zonder door materie of structuur vastgehouden te worden. Door onze verbondenheid met het Christusbewustzijn hebben ook wij de kracht om andere mensen de ‘voeten te wassen’ en hun uit de grip van de materie, van het ego denken te bevrijden en te reinigen.

Het eindexamen

In deze eindfase worden wij op zwakke zielengrenzen gewezen. Alleen als wij ons op dit gebied herdefiniëren kunnen wij onze verbinding met het ruimteschip duidelijk en helder ervaren, kan de transformatie van ons lijden naar verlossing en innerlijke vrede plaatsvinden. En daarna staat ons de volledige Vissenenergie ter beschikking.

Wij moeten nu onze zielenpijnen en de zwakke kant van ons wezen omhelzen.
Wij kunnen niet alle mensen redden en ook wij hebben zwakke plekken. Door het accepteren daarvan en grenzen aan te geven lost onze pijn op.

Deze pijn transformeert in de hoogste liefdeskracht voor onszelf en voor de wereld. Dit is ons eindexamen in het Vissentijdperk waardoor wij in staat gesteld worden als individu in het nieuwe Watermantijdperk binnen te treden en als wijze mensen in vrijheid en broederschap te leven.

  Klik hier voor je persoonlijke geboortehoroscoop

4 thoughts on “Einde Vissentijdperk

  1. En één van de meest belangrijkste lessen in dit teken is: om nee te leren zeggen.
    ik ben vissen, maar nee zeggen gaat me altijd goed af. voor alles wanneer ik niet wil of niet kan. ik ervaar dat mensen niet luisteren wanneer er nee wordt gezegt, ze zijn zo bezig met hun ik, dat het lijkt of een ander er niet toe doet. ze creeeren iets wat ze niet willen, maar wel bereiken.

    1. Beste E,
      Bedankt voor jou reactie. Jij bent vissen, omdat je zon in dat teken staat maar vermoedelijk staat jouw Mercurius (de manier van denken en praten) in een andere teken, bijvoorbeeld in ram, omdat je nee zeggen zo goed af gaat. Wil je precies weten hoe dat bij jou zit, laat dan een geboortehoroscoop trekken! Groetjes, Heidrun

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *