Astrologie

WAT IS DAT EIGENLIJK ?

Heidrun-astrologieAstrologie is één van de grote wijsheden, net als de kabbala en het tarot, met als taak ons van het leven bewuster te maken.

In de Astrologie werkt men met een horoscoop. De letterlijke betekenis van dit woord is: in het uur kijken.

Om zo’n persoonlijk ‘hemelkaartje’ te kunnen uitrekenen moeten geboortetijd, datum en plaats bekend zijn.

Elemente zijn het astrologische fundament

Het astrologische fundament wordt gevormd door de vier elementen aarde, water, lucht en vuur. Bij elke element behoren drie sterrenbeelden, waarmee de 12 sterrenbeelden tot stand komen. Dit is het menselijk potentieel dat iedereen van ons ter beschikking staat, onafhankelijk van het persoonlijke sterrenbeeld.

Planeten omschrijven onze drijfveren

De planeten nemen een belangrijke plaats in. Ze komen overeen met onze sub-persoonlijkheden en worden door het sterren-beeld waarin ze op een bepaald moment staan ‘gekleurd’.

Het huizensysteem is een afbeelding van de levenssferen

Het meest aardse systeem dat gebruikt word is het huizensysteem. Dit is een afbeelding van het aardse bestaan dat in twaalf velden verdeeld is. Daarvan wordt afgelezen in welke aards gebied of veld de sub- persoonlijkheid zich op zijn gemak voelt en wil ontvouwen.

De persoonlijke keuzevrijheid wordt versterkt

De sleutel in het universum is het evenwicht. Ervan uitgaand dat wij vooralsnog in een onbewuste toestand verkeren maar ons zullen verheffen in een bewuste -waarvoor wij alle hulp krijgen die wij nodig hebben als wij erom vragen – deel ik deze systemen in naar die twee bewustzijnstoestanden. Het wordt op deze manier eenvoudiger om te herkennen waar wij ons bevinden.

Astrologie wil niemand iets bewijzen of overtuigen. Het is een aanvulling op het leven omdat de innerlijke verbanden transparant worden en de samenhangen herkend worden. Door ruimte komt inzicht. Astrologie neemt de persoonlijke keuzevrijheid niet weg maar versterkt deze juist; deze keuzevrijheid is een geboorterecht.

De algemeen circulerende opvatting, dat de mens zijn horoscoop is komt niet met de waarheid overeen. Een mens is veel groter en veel meer dan zijn horoscoop.

Men zou de horoscoop als een kledingstuk kunnen zien, als een mantel die wij voor deze incarnatie om hebben. Zelf gekozen of als karma verkregen, dat hangt helemaal van het wezen af dat deze mantel draagt. Over het wezen zelf kan niemand grote uitspraken doen, dat is zo complex en veelzijdig en is alleen voor de persoon zelf toegankelijk.

Wat de Astrologie kan doen is de persoon helpen het eigen wezen te begrijpen.

Verticaal denken is de vertaling-sleutel van het horoscoop

Om Astrologie als bewijs willen laten fungeren is onzinnig, er kan in die zin niet gemeten of geanalyseerd worden. De statistieken geven geen informatie over de mensen omdat ze op het aardse vlak van tijd en ruimte, bij het causale, lineaire denken horen.

Weliswaar begint de Astrologie hier als een horoscoop wordt uitgerekend maar daarna verlaat ze dit veld ook weer. De vertaling van de drie op elkaar liggende systemen, de interpretatie van de horoscoop, kan alleen in het verticale denken ‘gezien’ worden. Verticaal denken gaat over tijdspiralen en heeft met synchroniciteit te maken.

De persoonlijke ervaring is van groot belang omdat met de eigen waarneming, de intuïtie, gewerkt moet worden, wil men deze spiralen herkennen. Astrologie behoort hoofdzakelijk tot het verticale denken en kan en mag daarom niet statisch opgevat worden. En dit betekend dus dat ze altijd buiten de gangbare bewijsvoering blijft.

De Kosmische ordening in de astrologie

Zo’n dertig jaar geleden begon ik de reis door het astrologische labyrint waarbij ik een echte ordening sterk miste. Het was moeizaam en vaak dacht ik dat men over een horoscoop alles kon zeggen, het was net kauwgum die alle richtingen opgetrokken kon worden.

Op mijn intuïtie vertrouwend bleef ik naar een handvat zoeken, een manier die mij de diepere samenhang kon laten zien. Toen ik op een dag de elementen in geometrische figuren schetste zag ik plotseling deze diepere samenhang, die er al die tijd al was. Ik herkende door deze figuren de kosmische ordening in de Astrologie.

In de eenvoud is de grootste diepgang en het leven is de beste leerschool, met de intuïtie als leermeester.

De schat ligt in ons verborgen

Wat ik gevonden heb is een simpele vertaling van deze grote wijsheid, waarbij de ware kern van de Astrologie op zo’n manier zichtbaar wordt dat het vanuit de ratio is te bevatten. Deze vertaling geef ik graag verder, in lezingen of in mijn cursus, om op die manier te laten zien wat voor een groot en mooi potentiaal dat nu nog in ons verborgen ligt ontdekt wil worden.

De zus van het Christendom

Voor mij persoonlijk is het belangrijk om in mijn astrologische werk de samenhang met het Christendom te onderstrepen. Ik ben me zeer bewust van het feit dat de christelijke leer zo in ons systeem is verankerd dat wij erg veel moeite hebben ons daarin te bewegen.

Dat wij zo strak in een korset zitten is nooit de bedoeling geweest en helemaal niet in overeenstemming met deze weg van Liefde, Licht en Vrijheid. Afgaand op de essentie gebruik ik graag termen uit de Bijbel en uitspraken van Jezus om verschillende dingen van de Astrologie uit te leggen. Het valt me op dat daardoor meer beweging, lucht en inzicht ontstaat.

De ervaring leert mij dat het Christendom en de Astrologie uitstekend bij elkaar passen en dat juist de combinatie van beide ons bewuster maakt van onze diepe, heilige wortels.

Geboortehoroscoop / jaarhoroscoop / persoonlijk Astro-consult

Voor astrologische vragen, een geboortehoroscoop of een mondeling consult, met betrekking tot wat op dit moment speelt kun je natuurlijk graag contact opnemen.

Voor uitgebreide informatie neem gerust contact op met mij en mail naar  info@heidrunastrologie.com of bel naar 0049 151 6443 4949.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *