Het lichtfeest en de 12 Heilige Nachten

Lang voor het christendom vierden de oude Germanen in deze landstreken het Joelfeest. Dit was voor hen een van de belangrijkste, langste en grootste feesten. Het begon met Midwinter op 21 december, de kortste dag en de langste nacht.

Drie dagen lang blijft de zon stil staan en daalt niet verder. Daarna begint ze weer aan de hemel te stijgen en worden de dagen weer langer.

Op deze derde dag na Midwinter vieren wij op 24 december de Kerstnacht.

Tussen 25 december (Kerst) en 6 januari (Heilige Drie Koningen) zijn de 12 Heilige Nachten waarin wij iedere nacht een droom ontvangen met betrekking tot een maand van het nieuwe jaar.

12 openbaringen in de 12 Heilige Nachten

In de eerste nacht ontvangen wij een droom die ons laat zien wat in januari tot ontplooiing zal komen. In de tweede nacht ontvangen wij wat in februari, in de derde nacht wat in maart op aarde zal plaatsvinden; enzovoort. Elke nacht gedurende deze 12 Heilige Nachten ontvangen wij een openbaring vanuit de hemel die zich geheel naar het plan van de heilige ‘ordening’ op aarde zal ontvouwen.

Dit is het hemelse voedsel voor het nieuwe jaar. Het nieuwe ritme waarmee wij in overeenstemming met het kosmische plan op aarde zullen werken. Ik wil graag iedereen op het hart drukken de dromen gedurende deze tijd op te schrijven, als het niet alle 12 zijn dan tenminste die, die ontvangen worden.

Een grotere boog

Maar het innerlijke lichtfeest omschrijft een veel grotere boog dan de ons bekende Kersttijd. Dit begint met 11 november (Sint Maarten), de bewerking van onze oogst en duurt 12 weken lang.

In de adventstijd groeit het tot zijn hoogtepunt op Kerst gevolgd door de 12 Heilige Nachten die op 6 januari door de Heilige Drie Koningen afgesloten worden.

En eindigen doet het met het laatste lichtfeest op 2 februari (Maria Lichtmis) waar de aardekracht opnieuw wakker wordt om zich met het nieuwe ritme te verbinden.

Deze grotere boog hebben wij uit het oog verloren. Wij kunnen daarom de samenhang amper nog herkennen en raken de natuurlijke verbinding met het goddelijke in ons en de aarde meer en meer kwijt.

Het blikveld is alleen nog maar op het hoogtepunt (in dit geval Kerst of Oudejaarsavond) afgestemd met het gevolg dat wij ons in het detail verliezen. En de structuur en organisatie van dit detail (hoe wij deze feesten zouden moeten vieren) verhardt ons dusdanig dat wij op een gegeven moment geen zin meer kunnen herkennen.

De vernieuwing

Nu is het tijd om deze innerlijke verharding te doorbreken wil er een vernieuwing kunnen plaatsvinden. Het begin ligt bij de oogst die wij ook dit jaar weer ontvangen hebben. Deze zullen wij bewerken en houdbaar maken opdat wij ons kunnen voeden totdat de aarde, na haar welverdiende rustperiode, weer zover is om ons opnieuw van voedsel te voorzien.

Houdbaar maken is erg belangrijk. Dit houdt wel in dat wij onze oogst kunnen her-kennen. Wij moeten weten / leren hoe wij ermee om zullen gaan. Voor welk deel is wat en welke functie heeft het voor ons gehele welbevinden?

Als wij niet kiezen, kiest altijd iemand anders voor ons

Ook houdt bewerken in dat wij van verschillende delen beter afscheid kunnen nemen, als ze voor een positieve ontwikkeling van ons wezen niet meer voedzaam zijn. Hieraan zijn keuzes verbonden, keuzes die wij zelfstandig dienen te maken. Als wij niet kiezen, kiest altijd iemand anders voor ons.

Door onze bewuste keuzes laten wij de hemel herkennen dat wij zelfstandig en in vrijheid kunnen handelen. Wij laten zien welke vorm ons bewustzijn aanneemt en waarnaar wij streven.

De nieuw ontvlamde kaars

De tijd voor Kerst is een tijd van bezinning, een tijd van naar binnen keren en ons herinneren waarvandaan wij afkomstig zijn.

Pas als wij onze wortels gaan herkennen komt de grotere samenhang opnieuw in ons bewustzijn.

Dit is een tijd waar wij beslissingen gaan nemen over de richting die wij het volgende jaar in willen slaan. En door beslissingen te nemen stemmen wij ons wezen af op het hoogtepunt Kerst, de nieuw ontvlamde kaars in onze levensboom. De nieuwe lichtgeboorte, de nieuwe wereld die in de mens reeds aanwezig is!

Wij zijn dragers van het Licht

Wij zijn de dragers van het Licht en zullen doelbewust op weg gaan, zo als de Heilige Drie Koningen dat hebben gedaan. De wijzen, de ingewijden, de zieners, de astrologen die door de drie dimensies heen konden kijken en de ziel als een ster konden waarnemen. Die de Christusster konden zien en hem zijn gevolgd.

De geboorte van de engelen

Op 6 januari viert men het einde van het Joelfeest maar ook de geboorte van de Eon. Eon is de gnostische uitdrukking van engelen met Michael als opperheer en met Christus aan het hoofd van de Eonen.

Het is ook de dag van de drie geschenken: wierook dat de geest krachtig maakt, mirre voor de zelfbeheersing en ons zenuwstelsel en goud voor de vervolmaking.

Ik ben de herder van mijn veelheid met als levensdoel om deze innerlijke kudde tot een eenheid te brengen. Ik ben verantwoordelijk voor mezelf. Ik wil mijn ideeën, gedachten, ervaringen tot eenheid brengen. Daarom zoek ik naar de samenhang, naar de eenheid. De verlossing uit de duisternis, verlang ik naar de lichtgeboorte.

De verlossing uit de duisternis

Niet alleen met betrekking op Midwinter als jaarfeest maar ook met betrekking op de momenten van een innerlijke diepe nacht, de duisternis in mezelf, de momenten waar ik niet meer verder kan, geen houvast meer heb, de grond onder de voeten verlies. Daar, op dat moment dus, vindt de lichtgeboorte plaats die wij als komst van Christus als Kerstmis vieren. Het is een jaarfeest maar ook een bewustzijnsmoment.

Deze manier van verlossing uit de duisternis kunnen wij alleen in de tegenwoordige tijd, in het NU beleven. En de openbaringen die wij in de 12 Heiligen Nachten ontvangen zullen ons helpen dit te herkennen.

  Klik hier voor je persoonlijke geboortehoroscoop

2 thoughts on “Het lichtfeest en de 12 Heilige Nachten

  1. Het is bijna te mooi om waar te zijn. Deze teksten.
    Ondertussen ploetert de mensheid voort met oorlogen, vandalisme, misbruik, geweld , machtswellust en egoïsme. En de enkeling blijft spirituele teksten debiteren. Maar het is wel rustgevend….zeker.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *