Ik ben de piloot

Dit is een tijd waarin wij onze positie in het licht alsmaar meer bewust worden en onze hemelse activering ontvangen. Een tijd waarin zich ons bewustzijn alsmaar meer met onze aanwezigheid in het hier en nu versmelt.

De onderstaande tekst komt van de Hopi indianen en heeft mij altijd al aangesproken maar nog nooit heb ik hem zo toepasselijk gevonden als nu.

“To my fellow swimmers:
There is a river flowing now very fast.
It is so great and swift,
that there are those who will be afraid.
They will try to hold on to the shore,
they are being torn apart and will suffer greatly.
Know that the river has its destination.
The elders say we must let go of the shore,
push off into the middle of the river,
keep our heads above water.
And I say see who is there with you and celebrate.
At this time in history,
we are to take nothing personally,
least of all ourselves,
for the moment that we do,
our spiritual growth and journey come to a halt.
The time of the lone wolf is over.
Gather yourselves.
Banish the word struggle from your attitude and vocabulary.
All that we do now must be done
in a sacred manner and in celebration.
We are the ones we have been waiting for.”

“Aan mijn collega-zwemmers:
Er is een rivier die nu een sterke stroom heeft.
Hij is zo groot en snel, dat mensen er zelfs bang voor zijn.
Zij zullen proberen zich aan de oever vast te klampen,
daardoor worden ze uit elkaar gescheurd en lijden enorm.
Weet dat de rivier zijn bestemming heeft.
Voorouders zeggen dat we de oever los moeten laten,
ons afduwen tot wij in het midden van de rivier zijn,
en ons hoofd boven water houden.
En ik zeg: kijk wie bij jou is en vier feest.
Op dit moment in de geschiedenis,
moeten wij niets persoonlijk op vatten,
in de laatste plaats onszelf,
want op het moment dat wij dit wel doen,
komt onze spirituele groei en reis tot stilstand.
De tijd van de eenzame wolf is voorbij.
Verman je.
Ban het woord worsteling uit je houding en woordenschat.
Alles wat we nu doen moet
op een heilige wijze gedaan, gecelebreerd worden.
Wij zijn zelf degenen waarop we hebben gewacht.”

Het ontwaken


Het ontwaken en onze activering zal anders gaan, zich in ons leven anders uitdrukken dan wij ons dat voorstellen.

Belangrijk daarbij is dat wij de oevers los laten, alles denken en structuren loslaten en ons midden in de stroom begeven, midden in ons Zijn gaan staan.

Laat ook leuke herinneringen los die je mentaal de hele tijd aan het herbeleven bent. Laat ze gaan en zich in de levensrivier oplossen. Geef het leven de mogelijkheid om je nieuwe dingen aan te kunnen reiken.

Ons bewustzijn is de cockpit

Ik ben de Pilot
Hier zit jij !

In onze cockpit vindt nu een verandering plaats. De cockpit, dat is ons bewustzijn in het hier en nu.

Deze tijd zorgt voor de overgang van de automatische piloot naar het zelfstandige vliegen. Wat een avontuur is dat toch !

Helemaal vooraan zitten, kijken, voelen en geen overwegingen maken. Geen planning meer, die is al gemaakt.

Gewoon aanwezig zijn en kijken wat het moment brengt. Voel wat het leven je wil laten voelen.

Maak je keuzes vanuit je hart op het moment dat ernaar gevraagd wordt, geen minuut eerder.

Neem de overvloed aan, geniet van het nieuwe en nog onbekende en accepteer wat op je pad komt.

Het leven kent een onbeschrijfelijke volheid en als je met je hele bewustzijn en aandacht eraan deel neemt zul je ontdekken dat tijd er niet meer bestaat. Die is ergens aan de rand, aan de oever gebleven.

Een dag is zo ongelofelijk groot, vol, intens met alles wat beleefd wordt en dat valt niet meer in tijd uit te drukken.

Ik ben de de piloot

Ik heb altijd al piloot willen worden en mijn licht in overeenstemming met het Hogere in de wereld willen brengen. Maar in mij is een deel dat constant probeert mij daarvan af te houden om zelf op de pilotenstoel te gaan zitten.
Dit deel is mijn hoofd, mijn ego, de vele aangeleerde gedragspatronen. Dat stuk van mij dat denkt te weten hoe alles gaat of moet gaan. Ik wil vredig en in harmonie met al mijn delen leven.

Ik ben de herder van mijn veelheid met als levensdoel om al mijn delen, mijn innerlijke kudde tot een eenheid te brengen. En daarom is het belangrijk om mijn hoofd terecht te wijzen. Zijn plaats is niet de pilotenstoel maar de stoel van de boordwerktuigkundige. Die is verantwoordelijk voor het correcte functioneren van alle systemen.

Verleiding blijft zonder succes

Uiteraard barst mijn denken bij deze gedachte niet in juichen uit en neemt dit niet in dank af. Het laat mij weten dat dit oersaai is en vraagt waar ik mee bezig ben. Het verklaart mij dat er geen spanning meer te beleven valt. En op deze manier kan het niet meer calculeren, bedenken, afwegen, wie er wat op welke manier gaat doen, zeggen, wil zeggen, of bedoelde te zeggen; de gewone spelletjes waarmee zich het hoofd zo graag bezighoudt.

Maar daarop reageer ik niet meer, ik registreer het als iets van de overkant en het raakt mij verder niet meer. Echter mijn hoofd is erg slim en laat mij nu zien wat het allemaal kan, geleerd heeft en hoe goed het toch de toekomst kan bedenken, hoe betrouwbaar het altijd gewerkt heeft, en probeert mij met alle middelen weer in slaap te sussen om toch nog even op die stoel daar voorin te kunnen klimmen.

Al deze verleiding blijft zonder succes, ik weet dat ik niet mijn hoofd ben en daarmee komt deze innerlijke Heilige Oorlog tot zijn einde; worden ook de kleine vetvlekjes schoon gemaakt. Het zou toch ontzettend jammer zijn als ik al in de lucht ben en over zoiets ga uitglijden.

Inzichten

Om ook daadwerkelijk wakker te blijven neem ik dagelijks de tijd om rustig te gaan zitten en naar de stilte binnenin te luisteren. Elke keer wordt mij aangereikt wat ik nodig heb. De volgende zinnen of inzichten zijn op die manier tot stand gekomen en helpen mij om in het hier en nu te blijven.

1) Ik wil hier zijn, ik wil hier leven.
Dit besluit tot leven, de levenswil, moet volledig onafhankelijk van iemand of iets buiten mezelf gemaakt worden. Ik wil hier leven omdat ik dat wil onafhankelijk van een ander.

2) Ik heb het recht om volledig gelukkig te zijn.
Gelukkig zijn moet ik mij niet eerst verdienen, het hoort bij mij vanaf de eerste dag dat ik besta. Gelukkig zijn is een geboorterecht, net zo als de keuzevrijheid.

3) Ik geef mijn leven vorm, zo als IK het wil.
Van binnenuit laat ik mijn ideeën en wensen vrij naar buiten stromen. Ik laat ze de vorm aannemen, die ik in gedachten heb, die ik goed vind, die ik schep, zo als ik ze wil hebben.

4) Ik doe die dingen die bij mij horen en ik ga ervoor.
Ik doe dat wat ik werkelijk leuk vind, dat wat ik aan de wereld wil tonen. Daar ga ik voor en daar zet ik mij volledig voor in. Bij het eerste struikelblok geef ik niet op maar kijk uit naar de borden die mij de weg willen wijzen.

5) Ik wil aan het grote werk mee bouwen.
In mij stroomt een enorm sterke kracht om hier iets te willen doen, om mee te werken, mee te scheppen aan het grote plan, mee te weven met mijn kleuren aan het grote levenstapijt.

6) Ik mag met volle teugen van de aarde genieten.
Daarvoor moet ik niet eerst werken tot ik bijna omval om te laten zien dat ik het waard ben. Ik mag gewoon ontvangen en genieten omdat ik aanwezig ben. Wat op mijn pad komt dat is voor mij. Het is een cadeau van de aarde en ik dank hiervoor door ervan te genieten.

7) Ik behoor tot het lichtnet, het lichtraster.
In mijn wezen weet ik dat ook. Het is belangrijk om mijn licht op de voorbestemde plaats neer te zetten die ik daarvoor aangewezen heb gekregen. Het is tijd om met alle tests op te houden of ik dat ook waard ben.

8) Ik ben het waard geliefd te worden.
Er is geen test of examen die ik bij mensen af moet leggen, om te bewijzen wat ik waard ben. Het is niet nodig mezelf pijn te doen in de veronderstelling dat lijden bij mij hoort en mij hogerop zal brengen. Ik ben een schitterende schepping van het licht en mag zo gezien en zo behandeld worden.

9) Wij kunnen grote dingen doen.
Onze wilskracht is enorm sterk en wij kunnen daarmee alles doen. Elke keer dat wij zeggen dat wij iets willen, drukken wij het gaspedaal zo hard in dat dit in de hemel opgemerkt wordt. Omdat al onze wilsuitingen in materie worden omgezet is het wel van belang te weten, welk deel van ons op het gaspedaal drukt.

Je bent licht en liefde

Neem gewoon met je hele aandacht plaats in jouw pilotenstoel en blijf vooral rustig. Hier is geen gebruiksaanwijzing, zoek er niet naar. Jou hoofd heeft hier geen toegang, het kan hier niet existeren, het kan je niet helpen.

Jou hoofd heeft een andere taak, dus laat gedachten aan zekerheden los anders scheurt het je uit elkaar en blijf je in het lijden gevangen. De rivier kent zijn bestemming en jou hart kent die ook. Laat je vol vertrouwen daarin leiden en blijf met jouw bewustzijn in je Zijn, in het hier en nu; dat is de sleutel om te vliegen.

Jij bent licht en liefde dat uit de grote bron is gekomen om zijn wezen nu verder te ontplooien. Vraag niet naar het hoe, je zit in het gebied van vrijheid, geniet van het leven en vertrouw gewoon op jouw rustige, innerlijke stem. Vertrouw erop dat alles goed is.

Hou op met twijfelen !

Het grootste vergif dat wij hebben is twijfel aan jezelf. Daaruit groeit zelfmedelijden en met zelfmedelijden zetten wij zowel de ramen als de deuren open voor alle ongewenste entiteiten die dan ons systeem binnenkomen. Sluit deze openingen voor eens en altijd.

Je hebt niemand nodig die je iets in je oren fluistert ! Je bent een helder licht dat geschapen is uit de grootste en allerhoogste Liefde. De verbinding daarmee zit al binnen in je, ze vloeit de hele tijd door je heen. Het is de grote scheppende energie waarmee wij onze creatieve expressie tot uitdrukking brengen en die wij onder de naam ‘kundalini energie’ kennen. De ingang naar deze energie is gelegen in ons hart, nergens anders !

Wij zijn hier om licht te maken

Wij zijn een brug tussen hemel en de aarde.

Wij zijn hier om licht te maken, allereerst in ons zelf zodat wij kunnen zien wie wij zijn en hoe ontzettend mooi wij zijn.

Wij zijn de afbeelding van de Goddelijke Engelen die hier op aarde werken.

En er is niets waarvoor wij bang hoeven te zijn of waarvoor wij ons zouden moeten schamen, niets! Er is geen strijd en geen worsteling meer.

Ons handelen beleven wij als iets heiligs dat wij celebrerend uitvoeren.

Wij krijgen alles wat wij nodig hebben omdat ons de eeuwigheid toebehoort !

  Klik hier voor je persoonlijke geboortehoroscoop

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *