Welvaart

Er bestaan vele soorten rijkdom en welvaart.
Wij kunnen rijkdom ervaren met onze gezondheid of met de tijd die wij besteden met familie en vrienden. 
Maar ook liefde, vreugde, succes, schoonheid, wijsheid enz. zijn uitingen van rijkdom. 

Voorspoed en rijkdom in de vorm van financiën is alleen maar één aspect daarvan.

Rijkdom is een subjectieve waarneming die afhankelijk is van ons referentiekader.
Wat verstaan wij onder veel rijkdom en welvaart?

Opmerkelijk is wel dat hoe ouder wij worden, hoe kostbaarder het leven wordt en hoe meer onze definitie van financiële rijkdom naar rijkdom aan gezondheid en tijd verschuift.

Als wij rijkdom zien als iets dat wij graag willen krijgen, dan staan wij onderaan de ladder en doen ons best om naar boven te komen. Dit is de aardse weg, de weg van het ego, dat altijd vergelijkt en ons permanent vertelt dat wij nog iets missen.

Geld is een heel kortstondige bevrediging

Financiële rijkdom is voor het ego het meest kostbaarste en het heeft daaromheen een volledig onrealistische status opgebouwd. Het suggereert dat wij het gemaakt hebben en ons niets kan overkomen als wij veel geld bezitten. Daarbij wordt het bedrag van veel geld constant nieuw gedefinieerd.

Door geld met ons ego te benaderen ervaren wij nooit welvaart en gelukzaligheid voor een langere periode, omdat het ego denken op angst gebaseerd is. Geld is maar een heel kortstondige bevrediging, een kort oplaaiend strovuur waarna de donkerte en de leegte nog duidelijker worden.

Maar ons ego blijft volhouden dat geld gelukkig maakt en stimuleert onze hebzucht. Een grotere tv, een snellere auto, de nieuwste smartphone, verder weg op vakantie, vaker uit eten, meer shoppen en vele andere kunstmatige gecreëerde behoeftes.

Onze status en positie in de maatschappij wordt aan de financiële rijkdom gemeten. Iemand met veel geld geniet respect en heeft macht. Daarentegen is iemand met minder geld ook minder slim, om niet direct te zeggen dom en heeft geen invloed.

Ook in het bedrijfsleven kunnen wij deze manier van denken terugvinden. Een gezond bedrijf moet elk jaar plussen, en als de omzet minder is dan in het vorige jaar noemen wij het verlies, terwijl het nog altijd een plus is.

Een virus van angst

verleiding en uitdaging Geld is door ons ego een gierig virus geworden dat ten koste van alles wil groeien. En zolang wij ons met onze ego identificeren, zolang heeft het ons in zijn macht.

Wij worden door de calculaties van ons ego op verschillende manieren voor de toekomst bang gemaakt.

Een luipaard moet zijn prooi altijd van de kudde afzonderen, anders kan hij het niet pakken. En het ego doet niets anders. Het zondert geld van alle andere manieren van welvaart en rijkdom af.

En als wij dan niet toegeven aan de angstscenario’s begint het met provocaties en rekent ons constant onze ondergang voor. Dat kan behoorlijk ver gaan zodat wij amper nog slapen en steeds meer uit evenwicht raken. Het is belangrijk bij de kudde te blijven, verbonden en in uitwisseling met zijn groep. De geestfamilie steunt ons altijd en herinnert ons aan onze herkomst.

Sta je toe om te ontvangen

Wij moeten nu anders gaan denken en ons bewustzijn voor welvaart en rijkdom openen. Welvaart en rijkdom hebben niets te maken met krijgen, maar met zich toestaan om te ontvangen. Wij staan niet onder aan de ladder maar helemaal bovenin en moeten het goede naar binnen laten stromen door welvaart en rijkdom in ons leven te accepteren.

Met ons bewustzijn, door ons zelfbeeld, bepalen wij hoeveel rijkdom wij ervaren. Met andere woorden, wij zijn precies zo rijk als wij ons toestaan en leggen met de acceptatie daarvan het spoor. Alles waarop wij ons concentreren, waaraan wij aandacht schenken, groeit. Schenken wij een gedachte energie, dan groeit deze en materialiseert zich in ons leven.

Aandacht geven betekent dus energie in één bepaalde richting laten vloeien. Welvaart en rijkdom beginnen dus met aandacht schenken aan de juiste gedachten over onszelf. Wij kunnen alleen onze eigen gedachten in materie omzetten. Deze zijn net een soort blauwdruk voor alles wat wij ervaren. Hoe liefdevoller wij over onszelf denken, hoe mooier wij het leven ervaren.

Welvaart hoort bij onze kosmische herkomst

Welvaart, rijkdom en geld zijn geen beloning voor iets en kunnen in die zin ook niet als ruilmiddel gezien worden. Het energieveld van welvaart hoort bij onze kosmische herkomst en wij staan daarmee altijd in verbinding. Als wij voor ons werk een verdiende beloning verwachten, vallen wij uit deze oertoestand eruit en bewegen op ons ego denken. Dan zien wij ons werk als een soort ruilmiddel van energie, dus tijd tegen geld.

Maar vanuit het kosmisch niveau gezien ruilen wij helemaal niet. Wij laten gewoon energie door ons heen vloeien waarnaar deze zich in verschillende vormen manifesteert.

Wij werken vanuit ons evenwicht, afgestemd op dit moment in het hier en nu. Open voor het Goddelijke, voor ons Hoger Zelf, dat zich door ons aardse werk uitdrukt.

Wij zeggen wat te zeggen valt, doen wat te doen valt en manifesteren op die manier wat op aarde komen wil. Er zijn geen gedachten aan hoe wij dat zouden moeten doen, wij vertrouwen gewoon en doen het.

Uiteraard mag hier ook een bedrag tegenover staan maar dat heeft amper betrekking op een logische calculatie en moet dan ook meer als een symboliek van getallen gezien worden; getallen behoren tot de kosmische taal.

Bestelling in de kosmische keuken

Met onze gedachten geven wij door wat wij nodig hebben. Onze bestelling komt altijd in de kosmische keuken terecht en daarop kunnen wij vertrouwen. Dit is te vergelijken met een bestelling in een restaurant, daar gaan wij naar het opgeven ervan toch ook niet naar de keuken om te kijken of de kok alles ontvangen heeft. Wij vertrouwen gewoon erop dat ons het eten na een bepaalde tijd geserveerd wordt. En precies zo is dat ook met de kosmische bestellingen, wij ontvangen alles op het juiste moment in de daadwerkelijk hoeveelheid.

Geld werd als een ruilmiddel bedacht waarbij goud de tegenwaarde was. Maar dit zouden net zo goed bloembollen, eieren of aardappels kunnen zijn, gewoon iets dat in onze cultuur een belangrijke waarde heeft. Ons digitale geld heeft trouwens helemaal geen tegenwaarde meer en is volledig verzonnen. Zelfs een aardappel heeft meer waarde, maar jammer genoeg zijn wij ons daarvan nog niet bewust.

Het invlechten van licht

Belangrijk is om te herkennen dat het nooit om het ruilen van materie gaat maar om de energie die erachter zit, dat is het waardevolle. En deze energie moeten wij niet eerst krijgen, deze energie hebben wij al, ze behoort ons toe en wij zullen ermee werken.

Het goddelijke bewustzijn wil op aarde door ons heen werken en verzorgt ons met alles wat wij nodig hebben. Het gaat zoals als gezegd niet om ruilen maar om het invlechten van kosmische energie, van licht, door onze handelingen hier op aarde.

Al het andere is van ons ego verzonnen met als doel ons afhankelijk te maken en angstig voor de toekomst.

Als wij ons voor welvaart openen zien wij geld als iets moois en bedwingen wij de parasitaire energie die er omheen ligt. De gedachten daarover zijn neutraal en observerend, net als bij de gedachte: deze zonsondergang is mooi of ik ruik deze bloem.

Wij zullen onze welvaart gebruiken om met elkaar te delen en concreet en heel direct in de materie in te grijpen. Verantwoording nemen voor onze handelingen, en erop letten waar onze aandacht naar toe gaat. En op de valkuilen van het luipaard letten, wij zijn niet alleen. Energy flows where attention goes.

 

  Klik hier voor je persoonlijke geboortehoroscoop

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *