2021 – verruimd bewustzijn

Een nieuw jaar is begonnen en alles is veranderd. Hoewel we dat niet precies kunnen definiëren, voelen wij van binnen wel dat er een grens is overschreden en dat er geen terugkeer meer is.

We zijn met een nieuwe reis begonnen, maar kunnen het exacte pad nog niet zien en wankelen van de enorme snelheid waarmee we de tijd beleven.

De aardse frequentie (Schumannresonantie) neemt zienderogen toe en vertoont soms extreme schommelingen, die niet onopgemerkt blijven.

De extreme schommelingen lijken op een carrousel die steeds sneller draait, de toename van de frequentie van de aarde heeft in eerste instantie een verzwarend effect op ons lichaam. Het moet zich aanpassen aan deze nieuwe situatie. Tegelijkertijd ervaren we, ook mede door deze conditie, een onstuitbare bewustzijnsverruiming.

De kracht is ontwaakt

In ons is de kracht ontwaakt, waarmee we verbonden zijn in het Zijn. Een kracht die ons in staat stelt onszelf te besturen, en ons vrij en onafhankelijk van de omringende emotionele zuigkracht te bewegen. We krijgen steeds sneller en directer toegang tot deze kracht, waarmee we onze gedachten sturen, storende emoties (pijnlichamen) herkennen, waarna deze oplossen en we weer vanuit ons evenwicht kunnen handelen.

Onze gedachten zijn zeer krachtig en creëren veel energie, vrolijke en mooie gedachten wekken een hoge en aangename trilling op. Angstige en negatieve gedachten houden de trilling laag en ons gevangen.

Het nieuwe jaar heeft vuur, het kondigt het einde aan, het verrijzen uit de slaap en een behoedzame benadering aan de nieuwe aarde. De kruissom van 2021 geeft het getal 5, dat staat voor de goddelijke mens. In zijn boek ‘Letters van het leven’ schrijft Friedrich Weinreb het volgende over de 5e letter:

Een huis zonder ramen is eigenlijk geen huis. Dit zou zijn als een mens zonder ogen. Het huis heeft ramen, en laat de wereld haar boodschappen van buiten naar binnen komen. Zij is helemaal niet zo afgesloten, zo afwijzend. Zodra we door het openen van de deur ons van de mogelijkheid om naar buiten te treden en iets naar binnen te laten gewaar worden, ontdekken we dat ons huis, onze wereld, altijd dit raam heeft gehad, dat de helderheid binnen, de bron in een licht buiten, en de warmte van het hart onder de mensen, zijn wortels heeft in een grotere liefde.  

De harmonie, de schoonheid van deze wereld is een lied; maar eerst door het bespeuren van de verbinding van deze wereld met een andere wereld, met een bevruchtende gene zijde, leidt het tot het Hoge Lied. De vijfde letter He (in het Hebreeuwse alfabet), beeld de voltooiing van de wereld uit, het vertelt over de verwachtingsvolle, zich overgevende wereld, verwachtingsvol als de geliefde van het Hoge Lied, herkend door haar geliefde. En dit is de voltooiing, want nu is de vrucht van de liefde het eeuwigdurende Zijn.

Voltooiing

De mens die dus dit jaar het eeuwigdurende Zijn bereikt. Een sprong maakt en zich uit de kikkerdril van zijn groep los maakt en zijn persoonlijke eigenheid leeft.

De menselijke klomp is opengebroken, de splitsing, de scheur gaat door de hele aardse bevolking heen, door alle landen, alle culturen, door alle families en de volledige vriendenkring.

Sommigen zijn op het pad van de Waterman gegaan, vertrouwen op hun innerlijke weten, vinden gelijkgestemde mensen en staan achter hun waarheid. De anderen blijven nog angstig in de kikkerdril, bereid om alles te doen zodat het weer wordt zoals het was.

In een meditatie met Thích Nhất Hạnh zag ik ooit hoe een grote groep opgesplitst werd. Sommigen gingen met veel plezier een trap aan de zijkant omhoog. Na een paar treden draaiden ze zich weer om en werden verdrietig omdat ze hun groep moesten verlaten. De anderen die achterbleven, keken hen teleurgesteld na, sommigen waren boos of zelfs jaloers en keerden hen beledigd de rug toe.

Wie tot welke groep behoort wordt niet van buitenaf toegewezen, iedereen van ons doet dat helemaal zelf. En beslist binnenin of hij zich verder stiekem laat leiden door angst of dat hij vrijwillig de weg naar de vrijheid opgaat.

Manipulatie

Het leven laat helemaal niet toe dat zich iemand anders met deze beslissing bemoeit, al lijkt het er soms wel op. Als we bijvoorbeeld te dicht bij de kikkerdril komen, ervaren we een sterke afwijzende houding, en ook zelfs beledigingen. Discussies hebben geen zin, je stoot op dovemansoren, zelfs met de beste en meest onderbouwde argumenten. De scheur wordt alleen maar groter en beide kanten verharden nog meer. Iedereen moet daadwerkelijk de kracht in zichzelf vinden om zijn eigen weg te herkennen.

Het is zeker belangrijk om zich met actuele thema’s bezig te houden en in gepaste mate te engageren. Maar dit mag echter nooit ten koste gaan van onze eigen balans. We hebben ons innerlijk evenwicht nodig om de aankomende stappen te kunnen zetten.

Met onze houding en ons handelen kunnen we de medemensen inspireren, maar alle dwang en zielsmatige manipulatie moet worden uitgebannen.

Niet alleen door de regeringen, maar ook
door ons doen handelen onderling. Een wakker mens heeft begrepen dat hij op zielsniveau altijd verbonden is met zijn medemensen en dat alles wat hij zichzelf aan doet, hij ook met hen doet.

Het beschermen van onze medemens, ten koste van onze eigen gezondheid, is een zeer listige manipulatie die uiteindelijk niemand helpt. En alleen egoïsten geven andere mensen die benaming, omdat ze weigeren in eigen verantwoordelijkheid te handelen en verwachten dat anderen voor hen zorgen. Deze houding heeft in het Watermantijdperk geen toekomst.

Eigen verantwoording & moed

Het opkomende idealisme dit jaar laat onze houding, onze mentaliteit ontploffen. Onzekerheid, verwarring en desoriëntatie lossen op. De hunkering naar een vervulling in ons werk schiet omhoog en onze ware roeping breekt door. We beginnen in grote getale om deze in een passende vorm te realiseren.

Maar dit verloopt niet zonder slag of stoot. Ons leven zal een andere vorm aannemen en ons huidige zelfbeeld zal verdwijnen. Er komt beslist geen applaus meer voor acties die niet authentiek zijn en niet vanuit ons hart komen.

Concentratie

Een zeer warme en optimistische kracht helpt ons om wakker en geconcentreerd te blijven. We verkennen nieuwe horizonnen, in en om ons heen. Maar het is wel cruciaal om de concentratie op ons eigen pad te houden, omdat wij er veel nieuwe impulsen gaan ontvangen en gemakkelijk kunnen verzanden in de vele informatie.

Het is noodzakelijk om al onze energie en aandacht alleen aan die dingen te besteden waar we echt achter staan. Het één zeggen en het ander doen is fataal, en houdt de ziel gevangen in een soort van isolement. De middelen rechtvaardigen geenszins het doel en zullen pijnlijk op ons terugvallen als we niet op koers blijven.

Optimisme, moed, eigen verantwoordelijkheid, passie, idealisme, enthousiasme, impulsiviteit en een zeer sterk gevoel voor rechtvaardigheid zullen zich de komende maanden uitbreiden. Dit zijn sterke en zeer krachtige energieën, toch is het aan te raden om liefdevol en zachtaardig te bewegen en niet te impulsief te werk te gaan.

Ons innerlijke kind wil zich beschermd kunnen voelen en ook het nieuwe met elkaar heeft nog wat tijd nodig om zich te verstevigen. Een liefdevol, warm thuis om zich terug te kunnen trekken en op te laden, zoals de verbinding met de natuur, zijn onmisbaar. Met eigen verantwoordelijk zorgen we voor onszelf, we kunnen immers alleen verder geven, wat we hebben.

Zelfstandige eenheid

Jezus heeft het Vissentijdperk ingeluid en het Christusbewustzijn luidt het Watermantijdperk in. We hebben de kikkerdril verlaten en reizen in de wereld verder als een zelfstandig wezen en tegelijkertijd als een klein korreltje in de kosmos.

Ondanks onze zielsverbinding met alle levende wezens en de verbondenheid met het collectieve veld door onze ademhaling, ervaren we onszelf als een op zichzelf staande, individuele, vrije eenheid.

De opening van deze eenheid gaat niet langer meer naar buiten, maar is verschoven naar ons binnenste. Als kosmisch mens leven we van binnenuit en komen we op voor onze waarheid. Ons menselijke verstand zal in het begin wat moeite hebben met de nieuwe zich openende horizon.

Onbetreden land

De aanstaande bewustzijnsverruiming opent het onbetreden land en nieuwe inzichten die we slechts in stukjes en beetjes kunnen verteren. Nieuwe technologieën en vooruitgang hoeven niet per definitie goed te zijn voor ons mensen, dat zien we bijvoorbeeld aan de atoombom. Daarom wordt een beroep gedaan op onze innerlijke wijsheid, onze menselijkheid en ons rechtvaardigheidsgevoel!

Tijdens de Jupiter/Saturnus conjunctie op 12/21/2020 zijn we allemaal samengekomen in het veld en dit jaar word vurig, impulsief bijgeladen. Zorg ervoor dat je goed geaard bent als we in een rap tempo door de poorten naar een hogere harmonie suizen.

Ons bewustzijn beleeft een soort geboorte en onze fysieke gezondheid is meer dan ooit afhankelijk van de zuiverheid en de vastigheid van onze innerlijke houding. We zullen duidelijk herkennen dat we nooit alleen zijn geweest. We zijn altijd trouw en rustig omringd door goede machten, die ons bewaken, troosten en helpen op deze grote nieuwe reis die we nu zijn begonnen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *