Het astrologische paspoort

Steinbock_6079-768x1024Op het moment van incarnatie in dit aardse veld nemen wij alle planetaire energie uit de kosmos mee, precies zoals die voor ons op het moment van geboorte gereed staat.

Deze persoonlijke energieformatie kunnen wij vertalen en deze vertaling is dan onze geboortehoroscoop.

Met onze eerste zelfstandige ademhaling bij de geboorte, ontvangen wij deze blauwdruk, die als paspoort voor onze tijdelijke levensreis fungeert.

Vandaar dat bij het trekken van een geboortehoroscoop niet alleen de geboortedag en de geboorteplaats belangrijk zijn maar ook de geboortetijd.

Ascendant

Het tijdstip van geboorte laat ons in de horoscoop herkennen door welke poort, door welk sterrenbeeld onze energie de aarde betreedt. Dit sterrenbeeld dient ons altijd als deur of verbinding naar de wereld, naar alles toe wat buiten ons is, naar de mensen waarop wij gericht zijn. En de manier waarop de mensen ons waarnemen.

Maar het is ook de doorgang voor alles wat wij ontvangen, hoe wij de wereld en de mensen ervaren en wat wij naar binnen laten. Dit sterrenbeeld noemt men in de astrologie de ascendant. En alleen als wij de geboortetijd kennen, kunnen wij de ascendant berekenen en ook iets over de indeling van de andere leefgebieden zeggen. En ook hoe onze verhouding daarmee eruit gaat zien.

De mens heeft op aarde de volledige verantwoordelijkheid voor zijn handelingen. Dit is één van de grote cadeaus die ons hier ter beschikking staan. Vandaar dat het zeker belangrijk is zijn eigen geboortehoroscoop en zijn gereedschap te kennen.

Zien waar onze grote krachten schuilen, waar onze minder sterk ontwikkelde kanten liggen, wat wij als moeilijk ondervinden, waar wij eigenlijk naartoe willen, welke aspecten geïntegreerd willen worden en wat wij aan de wereld willen laten zien.

Vrije wil

Der Weg
Onze vrije wil wordt door de kennis van de geboortehoroscoop versterkt omdat wij daardoor een beter overzicht van onze krachten, ons potentiaal hebben en deze doelgerichter kunnen inzetten.

Stations die wij moeten passeren en lessen die wij moeten leren blijven hetzelfde.

Het pad word niet anders, alleen maar omdat wij het kennen. Maar kennis hierover kan ons helpen om er beter mee om te gaan. Liefdevoller voor onszelf te zijn en onze grenzen beter te beschermen.

Op den duur zullen wij sneller opmerken als wij deze grenzen bereiken en dreigen ze te overschrijden. Er ontstaat meer begrip voor onze ‘fouten’.

En onze gaven en talenten krijgen een echte kans om tevoorschijn te komen. Inzicht brengt harmonie in ons wezen.

De astroloog

Een geboortehoroscoop is een trouwe begeleider die als een fakkel op ons pad schijnt en ons gelijktijdig in onze ziel laat kijken. Een avontuurlijke tocht, een ongekende diepte en bewustwording brengt dit met zich mee, tot wij aan onze eigen bron zijn aangekomen.

Een geboortehoroscoop is een vast gegeven, maar de interpretaties ervan willen nog wel eens van elkaar verschillen. Dat wil niet zeggen dat de ene astroloog gelijk heeft en de andere niet. Het geeft alleen maar aan dat elke astroloog vanuit zijn eigen perspectief kijkt.

Net als een voetbalspel dat met zijn doelpunten een vast gegeven is, zo is dat ook met een geboortehoroscoop. Maar elke reporter heeft een persoonlijke interpretatie daarvan. Ieder van ons kan alleen maar vanuit zijn persoonlijke positie kijken.

Dat wat bij ons hoort, komt ook op ons pad. En bij alles wat op ons pad verschijnt is het raadzaam om altijd naar ons hart te luisteren en naar die astroloog te gaan die ons aanspreekt, waar wij ons veilig en op ons gemak voelen.

Astrologie op school


Wij hebben een voordeel bij het kennen van onze geboortehoroscoop, bij het kennen van onze persoonlijke verbinding met de energievelden van de kosmos.

Inmiddels zijn er scholen die astrologie aan jonge mensen in het voortgezet onderwijs aanbieden. Kinderen, die zich in hun puberale ontwikkeling al met hun astrologische blauwdruk bezighouden, ontwikkelen zich breder en zijn sneller zelfstandig.

Tezelfdertijd herkennen ze de krachten en energievelden van de andere kinderen en leren ze deze te tolereren.

Ze worden niet alleen maar opener, maar ook meer zelfverzekerd en hebben een harmonieuzer zicht op hun leven. Andere mensen worden niet als goed of slecht ervaren, maar gewoon als anders. Vanuit dit perspectief verandert hun sociale omgang onderling enorm positief.

Doordat je het samenspel van de verschillende aspecten in je sneller en beter herkent ben je krachtiger en duidelijker in je handelingen. Deze worden door anderen beter opgemerkt en je geeft hen daarmee ook indirecte toestemming hetzelfde te doen.

De bestemming

Vaak zoeken wij naar onze bestemming en voelen ook een innerlijke roeping om in een bepaalde richting te gaan, maar kunnen deze niet een concrete vorm geven. Een geboortehoroscoop is niet een kant en klaar antwoord daarop. Maar het laat ons het gereedschap, de energievelden, de opdracht en het perspectief herkennen waarmee wij op een bepaald tijdstip in ons leven te maken hebben.

Wij ontvangen daardoor alle impulsen die nodig zijn om te herkennen dat altijd alles precies op ons pad komt wat nodig is. Nodig om in evenwicht te blijven, ons gevoelswater rustig te houden, de gedachten-tornado’s te trotseren, nodig om te leren, en vertrouwen te ontwikkelen dat voor ons gezorgd wordt.

Iedereen van ons doet precies wat hij moet doen, wij kunnen niet anders, voor iets anders hebben wij namelijk geen gereedschap. Wij zitten vanaf het begin al op het juiste spoor en moeten alleen zien om op een ander niveau te komen. Wij moeten dus niet op het andere pad maar op het juiste niveau van ons levenspad afstemmen.

Ons levenspad

LevenspadWij zelf zijn de enigen die weten wat onze bestemming precies inhoudt.

Wij zijn de enigen die de diepten van ons wezen kunnen ervaren.

Een astroloog is een raadgever die ons daarbij terzijde staat, maar de tocht niet kan overnemen.

Vandaar dat ik iedereen alleen maar kan aanraden de eigen geboortehoroscoop te bestuderen. Dit geeft innerlijke zekerheid en zelfvertrouwen en laat het extreem grote potentieel herkennen dat wij in ons dragen.

En het helpt enorm om begrip voor onze eigenschappen en situaties te verkrijgen. Hierdoor bewegen wij krachtiger, moediger en zelfbewuster op ons levenspad.

Het evenwicht

Tenslotte zijn wij veel groter dan alleen maar het sterrenbeeld waarmee wij door de stand van de zon verbonden zijn. Wij zijn eigenlijk alle twaalf sterrenbeelden en kunnen met het volle potentieel ervan op verschillende leefgebieden werken.

Hoe meer wij in overeenstemming met onze horoscoop leven, hoe meer wij in het evenwicht komen en in harmonie met deze trillingen kunnen werken. En alleen in het evenwicht kunnen wij herkennen dat alles klopt, prachtig en schitterend geschapen en onderling verbonden is.

  Klik hier voor je persoonlijke geboortehoroscoop

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *