De slangendrager

Bij het woord Schorpioen gaan onze wenkbrauwen meestal een beetje omhoog en al gauw komen gedachten aan mystiek in ons op. Om dit teken heen ligt iets ondoorzichtigs wat toch heel spannend is, het woord transformatie is dan ook zeker op zijn plaats. Schorpioen is een genezer die met zijn charismatische kracht rechtstreeks tot het pijnpunt of blokkade in onze ziel doordringt, deze vasthoudt en bij de transformatie meehelpt, door dit punt te benoemen. 

Magie van het water

Bij de Schorpioen gaat dit proces eigenlijk als vanzelf en het behoort ook tot één van zijn typische eigenschappen.

Hij gebruikt zijn vele maskers altijd in overeenstemming met de omgeving en kan daardoor onopgemerkt door het leven gaan.

Voelt hij dat men hem vertrouwd, dan legt zij zijn maskers af en toont zijn hartstochtelijke aard.

Doormiddel van onze horoscoop zijn wij allen min of meer met deze energie verbonden, afhankelijk van welke planeten in Schorpioen staan of hoe het achtste huis bezet is.

Schorpioen is een grote kracht die in het zielsgevoel kan ingrijpen, dit bijna hypnotisch tot stilstand kan brengen en tot inzicht kan dwingen.

Aangezien wij slechts door ons lichaam in de materie van elkaar gescheiden zijn, en zielsmatig een totaal andere relatie met elkaar hebben, voelen wij duidelijk deze immense kracht die uitgaat van deze mensen.

Het energieveld vraagt geduld van de Schorpioen. En dit kan hij leren van de Stier die tegenover hem staat, die hem aanvult en hem voldoende uithoudingsvermogen geeft, om met deze grote kracht om te gaan.

Schorpioen en Adelaar

Schorpioen is het enige teken van de dierenriem waarin wij een transformatieproces van ons verwezenlijken kunnen. Als hij zijn ego afgeworpen heeft en het loslaten niet meer langer als straf of doodgaan beleeft, maar als een geschenk voor zichzelf, dan heeft hij zijn eigen wil onder een Hogere Wil geplaatst.

Hij luistert en handelt intuïtief, wetend en vertrouwend dat hij door zijn Hoger Zelf wordt geleid. Dit goddelijke deel werkt door hem heen en verheft de Schorpioen tot Adelaar. Hij stijgt op vanuit de donkere grotten van de ziel en het hete zand, naar de vrije en koele hemel, van waaruit hij alles in een prachtig perspectief aanschouwd.

De Boogschutter

Het dierenriemteken Schorpioen wordt opgevolgd door de Boogschutter. Een vurige pijl suist door de lucht op weg naar zijn bestemming. Hij zoekt inspiratie, verbreedt zijn horizon, worstelt met uiterste concentratie zodat zijn pijl ook daadwerkelijk het doel bereikt.

In dit teken ervaart de mens een alchemistisch proces. Doormiddel van zijn dierlijke aspect is hij met de centaur verbonden maar moet nu opstaan en zich naar de hemel toe verheffen. Alleen op die manier ontwikkelt hij zich als mens verder. De heupen behoren tot het teken Boogschutter en wij hebben ze onder andere nodig om ons vanuit een gebukte positie op te richten.

Op zoek naar inspiratie en het opzuigen van gegevens, beweegt de Boogschutter zich zeer snel door het gebied van kennis, filosofie en geloof, die hij allemaal als de waarheid verkondigt. Wanneer hij rechtop staat, gefocust is en zich vertrouwensvol met de hemel verbonden voelt, realiseert hij zich dat dit slechts zijn eigen kennis is, aan de hand van zijn eigen positie en zienswijze.

Boogschutter strijdt voor het geloof en rechtvaardigheid, iets dat wij kunnen zien in de figuur van Gandalf in Lord of the Rings. Een eerlijk mens die opkomt voor anderen en ervoor zorgt dat het goede altijd overwint, zodat de aanwezigheid van licht onder alle omstandigheden gewaarborgd is en niet wordt opgeslokt door duistere krachten, ook al lijkt dat soms zo.

De Slangendrager

Als wij de dierenriemtekens aan de hemel bekijken, zien we dat er zich een sterrenbeeld tussen Schorpioen en Boogschutter bevind. Dit sterrenbeeld is de Slangendrager. Ondanks zijn positie op de ecliptica wordt hij niet tot de 12 dierenriemtekens gerekend.

Toen ik voor het eerst hierover hoorde, deed het me onmiddellijk aan mijn favoriete sprookje Doornroosje denken: de 12 goede feeën, die door de koning uitnodigde werden voor de doop van zijn dochter. Omdat hij alleen maar 12 gouden borden had, werd de 13 fee niet uitgenodigd. Nadat deze haar doodswens aan de wieg van Doornroosje had uitgesproken, verstopte zij zich in de toren. En daar wachtte ze, draaiend aan het wiel van de tijd, tot Doornroosje naar haar toe kwam. Niemand kon zich hier tegen verzetten, zelfs de koning niet, die alle spinnewielen (tijdberekening) liet verbranden.

Een wiel of een cirkel heeft 360 graden en als we dat delen door 12, krijgt elk teken 30 graden. Op deze manier werken wij in de astrologie met de 12 dierenriemtekens, elk van 30 graden, ongeacht hun werkelijke astronomische grootte.

De inwijding

Inwijding
Inwijding

In onze menselijke ontwikkeling komen wij vroeg of laat in contact met de Slangendrager. Dit is gewoonlijk het moment waarop wij onze Schorpioen tot Adelaar hebben verheven en de dorst naar kennis van de Boogschutter is gelest met voldoende vertrouwen in het leven.

Wij hebben ingezien dat alles wat op aarde verschijnt slechts door de hemel is beschilderd met de aardse kleuren van de materie, zodat wij het kunnen herkennen. Vrede komt tot ons, we worden volwassen. En dan verschijnt plotseling de 13e fee en maakt zich bekend.

Wij prikken onze vinger in het wiel van de tijd en ondergaan daardoor een soort inwijding in een groter geheel. Een doorbraak of overgang van de 12 dierenriemtekens op de ecliptica naar de andere sterrenbeelden.

Door de kosmos heen werkt een energie die ook wel Kundalini genoemd wordt. In ons lichaam kunnen wij deze als seksuele energie waarnemen. Kundalini komt uit het Sanskriet en betekent slangenvuur. En als een slang ligt deze energie opgerold en sluimerend in ons bekken.

Zij is de enige energie die alles stuurt en zich in onze aardse dualiteit vertakt in de twee hoofdstromen, het mannelijke en het vrouwelijke, en van daaruit weer verder. In de loop der tijden zijn er verschillende namen en tekens voor gebruikt.

Als energie in het menselijk lichaam opent zij ons voor het bewustzijn van onze goddelijke oorsprong en verbindt ons er tegelijkertijd hiermee.

De Kundalini energie is altijd in ons aanwezig en hoe meer we ons ervan bewust zijn, hoe beter wij het kunnen voelen. Het is de innerlijke levensvreugde die wij door deze energie gewaarworden, de blijdschap aan het leven deel te mogen nemen.

Uitnodiging om de seksuele energie te verhogen

Als we in contact komen met de slangendrager, is dat zeker een uitnodiging om onze seksuele energie te verhogen. We krijgen de kans om de dualiteit te overstijgen en het grotere geheel te herkennen, ook onszelf. De poort staat open voor ons Hoger Zelf om door ons heen te werken. En dat is één van de hoogste transformaties die we hier kunnen bereiken.

De Adelaar is opgestegen en wij laten Gandalf verder met zijn zwaard de boze machten bestrijden en verlaten dit schouwspel zonder dit enige energie te geven. We gaan gewoon verder omdat we ons gerealiseerd hebben dat de mentale verbinding met de dualiteit slechts één van de mogelijkheden is, maar zeker niet alles.

De verbinding

Op dit moment voelen we de bewuste verbinding met het Zijn, wij zijn één met ons Hoger Zelf.  Wij zijn onsterfelijk en bewegen ons vrij in de stroom van het leven.

Het draaiende wiel, de tijd, kan ons niet langer doden, we hebben de mentale beperking achter ons gelaten en keren terug naar onze bron. We vallen niet meer in slaap, want we zijn wakker gekust.

De Kundalini, de seksuele energie, kunnen wij niet met bepaalde oefeningen op dit niveau brengen. Het is eerder een rijpingsproces, een soort bewustwording van onze seksualiteit, die geleidelijk plaatsvindt.

Wij mogen diep ademhalen en ten volle genieten van het leven en van de seksualiteit. Het spinnewiel is ontworpen om ons te helpen deze staat van bewustzijn te bereiken.

Alles op zijn tijd

Wij moeten de Slangendrager niet voor onze tijd in zijn toren gaan opzoeken om een persoonlijke test af te leggen. Niet omdat het een kwade of gemene energie is, maar omdat wij er nog niet klaar voor zijn, als wij er vrijwillig op zoek naar gaan. Dit is een gevaarlijk ego spel dat we niet kunnen winnen!

Door ons vroegtijdig en op kunstmatige manier met deze energie te verbinden kan ertoe lijden dat wij in ons eigen vuur verbranden en in een lange slaap zullen vallen. Door de Kundalini energie stappen we dan veel te snel uit onszelf en prikken ons heel zeker in de vinger, waardoor wij in het onbekende terecht komen en dat kan gevaarlijk aflopen.

Dat is precies de reden waarom de slangendrager niet tot de 12 astrologische dierenriemtekens behoord; hij is niet één van de 12 feeën. Wij moeten dit als een soort bescherming tegen onszelf zien. Eerst gaan wij door de 12 astrologische portalen heen, en dan pas kunnen wij deze trilling zelfs waarnemen.

Nog voor wij de laatste deur openen, laat de slangendrager zich zien. En vanaf dat moment beweegt zich alles in de richting naar deze inwijding, elke voorbereiding is al in de ether perfect hierop afgestemd. En als wij met het vertrouwen van de Boogschutter in zijn verheven gedaante als profeet en vanuit de positie van de Adelaar kijken, kunnen wij dit ook herkennen.

Seksualiteit krijgt dan in ons leven een heel andere betekenis en gaat meer en meer over van aardse lust en bevrediging naar genot en licht-voeding, volgens de heilige lichtdans in de seksualiteit.

Lees hier ook mijn boek:
De heilige lichtdans in de seksualiteit.

6 thoughts on “De slangendrager

  1. Mooi, wat een herkenning ineens, ook het getal 13, mijn geboortedatum, in schorpioen…dank je wel voor het delen van deze bijzondere kennis die ik nog niet eerder zo heb gevonden

  2. Mooi geschreven over de Slangendrager. Verbazend dat je de Kunalinienergie opmerkt. Ik heb al jarenlang deze energie ervaren. Nog voordat deze “algemeen” bekend werd. Ik ben ervan overtuigt dat het samensmelten van mannelijke en vrouwelijke energie in mijzelf het groeiproces is wat ik te leren heb. Je partner, die eigenlijk een reflectie/spiegel van dat andere deel in je is, speelt een grote rol in deze ervaring. Dank je voor je artikel.

  3. Prachtig artikel, veel herkenbaar en dat geeft zelfvertrouwen een extra impuls. Ook de combi met het spinnewiel en Doornroosje en de 13 feeën. Ooit schreef ik een scriptie, wie kust mij wakker, dat is sinds kort gebeurd. Door o.a. te kiezen voor mezelf. Bedankt voor je mooie artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *