De ascendant

Het woord ascendant komt uit het Latijn en betekent “de rijzende”. Dit verwijst naar het teken van de dierenriem dat opkomt aan de oostelijke horizon wanneer een persoon geboren wordt.

Om de ascendant en de horoscoop te kunnen berekenen, is geboortetijd en geboorteplaats onmisbaar. De ascendant is het begin van de horoscoop, hij omschrijft het eerste huis en daarna volgt de verdere verdeling van de in totaal 12 huizen.

Het sterrenbeeld van onze ascendant heeft een grote invloed op ons gedrag. Het is de voordeur van ons huis. Het energieveld waarmee we communiceren en waarmee we onze omgeving waarnemen. De ascendant is het filter, is een lens tussen ons en de omgeving, is het gezicht dat we aan de wereld tonen.

De uitwisseling met de buitenwereld

De manier waarop wij ons uitdrukken, hoe wij het leven zien, onze hoop en hoe wij primair reageren. Het geeft informatie over onze persoonlijkheid, hoe wij overkomen, ons charisma, onze lichaamsbouw, ons zelfbeeld, ons aanpassingsvermogen en hoe wij onze medemensen ervaren.

Alles wat we over onszelf bekend maken stroomt door deze poort naar buiten, door het filter van de ascendant. Wij ervaren de uitwisseling met de buitenwereld voornamelijk via dit teken van de dierenriem. Het brengt ons innerlijke leven samen met de uiterlijke wereld.

Wij nemen dingen van de buitenwereld in ons op, maar aan de andere kant brengen wij onszelf er ook in. En daardoor leren we te geven en te nemen. Hier zou een evenwichtige uitwisseling moeten plaatsvinden, waarbij onze persoonlijkheid steeds nieuwe vormen en kleuren krijgt. Nieuwe ervaringen met de wereld creëren nieuwe inzichten en laten ons groeien.

Koetsier, paarden & wagen

De basis van een horoscoop wordt gevormd door het dierenriemteken van de Zon, de Maan en de ascendant. Voor een beter begrip kunnen we hiervoor het volgende beeld gebruiken: de Zon, dat is de koetsier die de wagen bestuurt. De wagen komt overeen met het teken van onze Maan en de paarden die de wagen trekken, dat is onze ascendant.

Alle drie moeten harmonieus en rekening houdend met elkaar samenwerken als we vooruitgang willen boeken en onze verdere plantenkrachten volledig willen ontwikkelen. Anders wordt ons systeem overbelast en in zijn ontwikkeling belemmerd. Door te veel te geven of te veel binnen te laten, kunnen we niet goed functioneren.

Onze paarden zijn dan een eigen leven gaan leiden en rennen daar ergens rond tot ze van uitputting neervallen. In dat geval zijn we ons bewust van de buitenwereld, maar we hebben niet het gevoel dat we er echt aan deelnemen. Onze paarden zijn niet verbonden met de koets, laat staan dat zij naar de koetsier luisteren, maar zij oriënteren zich slechts op de buitenwereld.

Wij zijn onzeker en zien onszelf alleen door de ogen van anderen, waardoor wij veel meer energie van buitenaf opvangen dan wij nodig hebben en verwerken kunnen. De wereld is alles voor ons, dat is waar het leven zich afspeelt en onszelf vinden wij saai en leeg. Wij kunnen ons niet herkennen noch begrijpen en blijven op de eeuwige zoektocht naar onszelf. Of we overladen onze medemensen met veel te veel energie totdat ze zich uit verveling van ons afkeren.

Ascendant geeft zelfvertrouwen

De paarden moeten weer aan de wagen worden vastgebonden en vormen samen met de koetsier een eenheid. We moeten onze ascendant herkennen en in een harmonische relatie brengen met ons zon- en maanteken. Hem begrijpen en leren dat wij daardoor steeds ervaringen opdoen die in overeenstemming zijn met de energie van dit teken van de dierenriem.

Staan onze paarden op hun plaats en trekken ze de kar volgens de aanwijzingen van de koetsier, dan gebruiken wij onze ascendant verstandig en op de juiste wijze.

Wij zijn in evenwicht en kunnen gemakkelijk en eenvoudig uitwisselen met de buitenwereld.

We laten alleen die energie binnen, die we op dit moment nodig hebben. We laden op onze wagen wat wij op dit moment kunnen gebruiken en overladen hem niet. Dan stimuleert ons onze ascendant en geeft ons zelfvertrouwen. De paarden luisteren naar de koetsier en lopen niet steeds van hem weg.

Het is heel belangrijk dat we deze drie-eenheid van Zon, Maan en ascendant, of wel koetsier, paard en wagen weer in harmonieuze samenwerking brengen, anders verliezen we veel te veel energie of belasten we ons met te veel energie.

Wij eten informatie

We mogen niet vergeten dat we de informatie die we tot ons nemen ook moeten verteren. Het is geestelijk voedsel dat door ons systeem moet, net als onze voeding. De paarden zijn van ons en hun plaats is bij onze wagen. Dit betekent dat wij de energie van de ascendant in de eerste plaats voor onszelf moeten gebruiken, zodat ons wezen kan stralen en onze individualiteit bekrachtigd wordt.

In het Vissentijdperk hebben wij deze energie voortdurend in de buitenwereld verspreid, omdat ons geleerd werd, dat dit is wat naastenliefde betekent.
In het Watermantijdperk leren wij nu om de energie van de ascendant zelf te gebruiken, om ons als individu te kunnen bekrachtigen. Want alleen dan kunnen wij als een zelfstandige en bovenal eigenverantwoordelijke eenheid functioneren. En dat zijn de pijlers waarop dit nieuwe tijdperk opgebouwd wordt.

Ascendant in de elementen

Staat onze ascendant in een vuurteken (Ram, Leeuw of Boogschutter), dan hebben we zeer temperamentvolle en snelle renpaarden die de wereld in snellen en het avontuur en het publiek opzoeken. Ze zijn moeilijk te temmen.

Als onze ascendant in een luchtteken staat (Weegschaal, Waterman of Tweelingen), dan hebben wij zeer sociale paarden die met alles en iedereen praten en uitwisselen, die niet per se haast hebben en het liefst een goed gesprek voeren met de buurman aan het hek.

Staat onze ascendant in een aardeteken (Steenbok, Stier of Maagd), zijn onze paarden krachtig en sterk en houden ze van het voortdurend effectief inzetten van hun kracht. Ze zijn gretig en willen zien wat er op de wagen komt.

Als onze Ascendant in een waterteken staat (Kreeft, Schorpioen of Vissen), dan zijn onze paarden eigenlijk zeepaardjes en duiken ze het liefst in het water, d.w.z. in de ziel van anderen. Zij rennen niet, zij zwemmen in de energievelden van mensen en omgeving en voelen met iedereen mee.

De ascendant laat zien hoe we de zinloze, innerlijke storingen kunnen oplossen en zijn energie met ons Zon- en Maanteken kunnen verbinden. Door de bewuste vorm van dat dierenriemteken toe te passen krijgen we weer macht over onszelf. En dit geeft ons de kans om ons volledige potentieel te benutten. De ascendant is een uitnodiging om onszelf erdoor terug te vinden.

  Klik hier voor je persoonlijke geboortehoroscoop

4 thoughts on “De ascendant

  1. HALLO Heidrun, ik heb schorpioen ascendant, en kreeft maan en zon tweelingen, hoe werkt dat dan concreet uit?
    De maan en de ascendant zijn dus beide watertekens, dus die gaan al samen, de koets en de paarden zijn eender of hangen al aan elkaar vast, ze duiken alle twee in de ziel en de energie en zwemmen onder water en door de zon tweelingen is het dus volgens mij dan de bedoeling dat de koetsier spreekt en vertelt en socialiseert over wat er omgaat in de onbewuste wereld, ziel of energie van een mens.
    Klopt dit?
    Hartelijk dank
    Carine

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *