De vrouwelijke kant in de astrologie

Astrologie is de communicatie met de sterren, beter gezegd is het de aardse vertaling van het kosmische trillingsveld waarmee wij in verbinding staan.

Großer Wagen_1Wij hebben ons in de astrologie tot de sterrenbeelden beperkt, die wij gedurende een jaar op de ecliptica tegenkomen.

En tot de planeten waarmee wij samen om de zon draaien. De hoeken (aspecten) die deze onderling maken en de verschillende snijpunten van de baan van de aarde met die van de maan.

Veel sterrenbeelden, zoals bijvoorbeeld de Grote Wagen of Orion laten wij daarbij volledig buiten beschouwing, terwijl deze beslist ook hun invloed op ons uitoefenen.

Programma’s zijn alleen een hulpmiddel

Astrologie beslaat een heel groot gebied waarin tijd en ruimte beslissende factoren zijn, en waarin veel gerekend wordt. Voor de meeste posities van de planeten hebben wij al de betekenis paraat, compleet met de eigenschappen en kleuren van de sterrenbeelden waarin deze staan.

Wij hebben computerprogramma’s geschreven die veel gebruikt worden en die zeker hun bestaansrecht hebben. Als astrologen zijn wij zelfs zo ver gegaan, dat wij dagelijks in kranten zijn gaan schrijven om de honger naar wat de toekomst brengt te lessen. Maar de honger van het ego valt niet te bevredigen, het wordt alleen maar nóg hongeriger.

De kosmische vertaler

Als een soort kermisattractie valt met de astrologie beslist geld te verdienen, maar ze heeft daarbij haar verantwoordelijke positie als kosmische vertaler volledig uit het oog verloren. De ooit zo heilige en waardevolle communicatie raakt op die manier volledig gedegenereerd, zonder enig besef van de consequenties die dat voor de mensen met zich meebrengt. Als het de mensen uitkomt verlaten ze zich op de astroloog, en als het hun niet uitkomt wordt die de grond in geboord als een charlatan. En dat gaat nog alsmaar door, zonder ophouden.

Dit betekent niet dat wij als astrologen geen geld mogen verdienen – dat moeten wij zelfs voor ons werk. Maar het betekent wel dat we moeten ophouden met het herhalen van een voorgekauwde en onzekere uitleg. En heel zeker met het bang maken voor dwingende kenmerken van bepaalde astrologische posities.

Sterren dwingen niet

Feit is dat de sterren niet dwingen maar alleen iets aangeven. Astrologie kunnen we niet met het hoofd vatten, en dat zullen we ook helemaal niet doen. Als we ons bij het uitleggen alleen maar aan een voorgekauwde matrix houden, missen we het doel. Wij bereiken daarmee heel zeker niet degene die op een antwoord wacht.

Met ons hoofd op de astrologie leunen en vanuit ons hart praten, dat is waarmee we de andere ziel een hand kunnen reiken.

Astrologie leren is in het begin moeizaam. Om door alle sterrenbeelden heen te gaan, de elementen te begrijpen, de eigenschappen van de planeten te kunnen vatten en de huizen te kunnen ordenen wordt van ons wel discipline gevraagd. Maar hebben we dit eenmaal in ons systeem opgenomen, dan kunnen we verticaal kijken en dat is in de astrologie essentieel.

Verticaal kijken brengt voor elke astroloog een persoonlijkheidsgroei met zich mee. Voor elke stap die wij in de astrologie dieper binnen mogen gaan, moeten we persoonlijk ook een stap op deze ontwikkeling zetten, willen we niet in het net van alles weten verzeild raken.

De drie grote wijsheden

Er werden ons drie grote wijsheden ter beschikking gesteld, die wij als een soort kosmische telefoon mogen gebruiken: de kabbala, de astrologie en de tarot.

De kabbala is gelukkig nog in haar oorspronkelijke positie op de troon in de gouden hallen van de wijsheid gebleven, maar beide andere zijn in de afgrond, in Daath, gevallen. Daar zijn ze hoofdzakelijk de prooi van het ego dat net als een hongerige gier alles uit elkaar trekt en verslindt.
Rijksmuseum
Voor elke serieuze astroloog en tarot-beoefenaar is het een taak om deze beide wijsheden weer in de gouden hallen op hun oorspronkelijke plaats te brengen. En dat kunnen wij alleen maar in samenwerking met de vrouwelijke kant in ons.

Astrologie is een precies en bijzonder fijn gereedschap omdat het met de exacte tijd werkt wat beide andere (kabbala en tarot) in die zin niet doen. En juist daarom is fijngevoeligheid en intuïtie gevraagd.

We kunnen een ziel niet alleen maar in cijfers en vanuit een vaststaande matrix vertalen: daarmee bereiken wij het binnenste niet en geven we niet echte voeding door. Wel beginnen we met cijfers en berekenen een horoscoop, maar daarna verlaten we dit gebied ook weer en gaan we op de horoscoop mediteren. We kijken naar wat we door het bezig zijn met dat specifieke trillingsveld op dat moment beleven, wat het ons laat zien dat vertaald wil worden.

We leggen op die manier contact met de ziel van de cliënt en vragen wat we voor hem kunnen betekenen.

De reflectie van een horoscoop

Dit is meer dan alleen maar ons hoofd gebruiken, wij moeten in onze eigen diepte afdalen om ons in dit gebied te kunnen bewegen. En we moeten heel zeker onze persoonlijke ontwikkelingsstappen zetten.

Elke horoscoop die we maken laat ons als astroloog ook iets van onszelf zien. Er is iets dat we niet alleen maar tegen onze cliënt zeggen maar ook tegen onszelf.

En precies daarom hebben wij juist die horoscoop nu op ons pad gekregen. Om zelf deze reflectie te herkennen en daarin te groeien.

Een sterrenkaartje is een kosmisch trillingsveld dat we vertalen, en we kunnen dat alleen maar in de wortel pakken als het iets met onszelf te maken heeft, als wij een aanknopingspunt daarvan in ons dragen. Anders blijft onze vertaling in Daath hangen en beperkt tot de aardse egolaag.

Contact met de ziel

Als astroloog moeten wij de sterrenbeelden niet alleen begrijpen, we moeten ze ook kunnen voelen en daardoor hun opbouw kunnen herkennen. Over elk sterrenbeeld zouden we een boek kunnen schrijven en zelfs dan hebben we er nog niet alles over gezegd. Een sterrenbeeld laat een heel groot potentiaal zien en dat kunnen wij onmogelijk alleen maar met ons hoofd bevatten. We hebben daarvoor contact met de ziel nodig en door middel van een meditatie kunnen we die heel simpel tot stand brengen.

Neem bijvoorbeeld de Tweelingen die als een rode draad een bepaalde onrust in zich draagt. Deze onrust lijkt bij sommige Tweelingen meer op een constante jacht naar impulsen die opgezogen en direct in taal omgezet moeten worden. Deze personen zuigen alles in, praten ongevraagd en voortdurend en kunnen voor de omgeving erg vermoeiend zijn.

Maar een Tweeling kan ook de wereld bereizen, talen leren en daarover berichten. Een horoscoop laat voor ons de vertaling hier open. Wel kunnen wij ons door middel van de planeetstanden en de aspecten in het horoscoop ietsje verder oriënteren, maar we kunnen er niet precies achter komen welke kant onze Tweelingen opgaat.

Meditatie op een horoscoop

Kerze
Door op een horoscoop ook te mediteren komen wij hier wel uit. Daarbij is het belangrijk dat wij de horoscoop met de hand tekenen, en ons gedurende het tekenen daarop afstemmen.

In de meditatie kunnen we een zielenbeeld, een kleur of een gevoel van de persoon ontvangen, dat ons bij de vertaling als een rode draad dient en ons laat zien welke richting wij moeten inslaan.

Met het trillingsveld verbonden ontvangen wij vanuit de kosmos exact wat de andere ziel nodig heeft en kunnen we de reflectie gedurende het consult heel duidelijk herkennen.

Het is van belang dat we beide kanten, de rekenkant en de gevoelskant, bij de uitleg van een horoscoop met elkaar verbinden, willen we met de astrologie vanuit de afgrond weer kunnen intreden in de gouden hallen van de wijsheid.

Een daghoroscoop in de krant heeft met astrologie net zoveel te maken als een circusprogramma. Het trekt de aandacht maar daarmee is dan ook alles gezegd. Een goede astroloog wil niets bewijzen, hij wil alleen maar als kosmische vertaler optreden, meer is niet noodzakelijk.

De ziel begrijpt ook zonder veel woorden wat de hemel mee wil delen. Oprecht communiceren van sleutelwoorden is belangrijk, niet de uitvoering.

  Klik hier voor je persoonlijke geboortehoroscoop

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *