De betrouwbaarheid van Steenbok

structuur

Als schepper in de materie is Steenbok degene die een betrouwbaar fundament legt, gedegen bouwt en alles voltooit. Hij weet precies wat in de materie gedaan moet worden. Als rots in de branding draagt hij zijn verant-woordelijkheid, zorgt hij dat alles precies op zijn plek staat en in orde is.

De Steenbok beschikt over het vermogen zijn gevoelswereld dusdanig opzij te zetten dat ze hem bij zijn werk niet hindert.

Met zijn kracht schept hij een doorgang tot de gevoelswereld van de Kreeft, zodat vandaar uit zich alles vertrouwensvol in de stof kan verwezenlijken.

Het element aarde gaat over de zichtbare materie en de structuur. De materiële werkelijkheid die wij met onze lichamelijke zintuigen (objectief) waarnemen. Deze is evident om ons heen, wij kunnen haar aanraken.

Het is de wereld van natuurwetten, van de materie, van de aarde, van het geld en de status die wij eraan verbinden, van de ordening in de wereld, cultuur, tradities en familie. In dit element wordt alles geordend, geanalyseerd, gestructureerd en samengesteld.

Het doen

Eén van deze samengestelde structuren is ons lichaam, ons dierlijke en meest aardse aspect. Wij kunnen met ons lichaam op de aarde arbeid verrichten. Dat is tenslotte ook onze opdracht: het verwezenlijken van plannen en ideeën, het omzetten van onze gedachten en gevoelens in materie, het doen.

De aarde is het domein van discipline, het aangaan van een taak, het afmaken van dingen die men begonnen is, het dragen van verantwoordelijkheid en het samenwerken met de materie, de aarde. Aarde is magnetisch, ze zuigt energie aan.

Grenzen stellen

grenzen
De Steenbok is voorzien van heel bijzondere handen waarmee hij energie doorlaat in alles wat hij aanraakt. Analoog met ons lichaam komt de Steenbok met het skelet, de knie, de haren, nagels, tenen en onze (opper)huid overeen. Dus alles wat voor de vorm, de structuur verantwoordelijk is en deze laat herkennen.

Het gaat om grenzen stellen en begrenzingen aangeven. Op die manier kent elk orgaan zijn plek en weet elk mens wat hem te doen staat en waar hij aan toe is. Twijfel heeft hier geen kans, alles is duidelijk en helder aangegeven, ruimte voor discussie is er evenmin.

De knie gebruiken wij onder andere om te knielen, dus ons onderbeen dat uit twee botten bestaat (dualiteit) op de aarde te leggen en alleen nog maar met het bovenbeen, dat uit één bot bestaat (eenheid), te staan.

De knie is de doorgang van de dualiteit naar de eenheid en van de eenheid naar de dualiteit. De Steenbok is dus het teken dat voor de doorgang verantwoordelijk is en deze zo betrouwbaar schept dat het goddelijke op aarde, in de dualiteit kan komen. En dat ook alles deze aarde weer kan verlaten.

Wij nemen verantwoordelijkheid

Met dit trillingsveld verbonden zijn wij serieus, plichtsgetrouw en betrouwbaar. Wij nemen verantwoordelijkheid, zijn daadkrachtig en actief. Wij leggen de fundamenten in de wereld en bouwen de structuren, werken met de natuurwetten en willen naar de top van de berg, carrière maken en iets voor de maatschappij betekenen; ook al is deze klim lang en moeizaam. Met onze levenswijsheid en diplomatieke aanleg verdelen wij onze energie heel praktisch.

Een gerespecteerd mens

Vol plichtsbesef gaan wij taai achter het gestelde doel aan. Wij werken graag voor de maatschappij en voelen ons er verantwoordelijk voor dat wij met z’n allen verder komen in onze ontwikkeling. Vandaar dat wij graag vrijwilligerswerk doen dat zich door onze structurele en betrouwbare manier van werken alsmaar verder vermenigvuldigt.

Opeens herkennen wij hoeveel vanzelfsprekende taken wij op onze schouders genomen hebben. Hebben wij de top/het doel bereikt, dan zijn wij daarmee een gerespecteerd en gezaghebbend mens geworden.

Emoties worden in toom gehouden

Onafhankelijk werk krijgt van ons de voorkeur omdat dit praktischer is.

Wij bereiken graag iets uit eigen kracht en zijn in onze handelingen dan ook ‘heer en bediende’, wij durven ons te buigen en werken met iedereen mee, onafhankelijk van zijn sociale status.

Emoties worden streng in toom gehouden en zijn ondergeschikt.
Eerst wordt de structuur gebouwd alvorens het wezen deze belichaamt.

Familie en de voortzetting van het geslacht is belangrijk, wij willen graag onze structuur in de wereld verder zien leven. Tradities, normen, waarden en cultuur zijn een vast bestanddeel van ons leven en dienen als bouwmateriaal.

De nog onbewuste Steenbok

Typische kenmerken van de nog onbewuste Steenbok zijn dat hij zijn grote energie aan onbelangrijke dingen verspilt. Hij mist het inzicht om zich als deel van een groter geheel waar te kunnen nemen. Zijn verantwoordelijkheid en taken leeft hij alleen maar in kleine familiekring uit.

Hij klampt zich vast aan extreem hoge eisen – niet alleen voor zichzelf maar ook voor andere mensen – en is koud en ongevoelig, onbuigzaam en hard. Met een koude eerzucht en een sterke geldingsdrang gaat hij vreugdeloos door het leven, en beschouwt hij zijn tijdelijke aardse verblijf als een plicht die hij vervullen moet. Andere mensen worden graag vernederd om daardoor beter (verhoogd) te worden.

De bewuste Steenbok

De bewuste Steenbok is zich van zijn plek in het grotere geheel bewust en neemt die ook graag in. Het weten van de grotere samenhang maakt hem sterk en geeft hem de kracht om op aarde werkzaam te zijn. Hij voltooit de structuren die gelegd dienen te worden en heeft geen moeite om zich te buigen, waardoor anderen verhoogd worden.

Zijn helende handen zet hij overal in om bruggen voor de ziel te scheppen. Vanuit een innerlijke verantwoordelijkheidsgevoel draagt hij de last van de mensheid mee en stelt hij minder hoge eisen waardoor alle zwaarte eraf gehaald wordt.

Onze zielen fundament

Een voorbeeld van de verhoogde Steenbok is Jezus, de Christus, de Messias, de Gezalfde. Of hij daadwerkelijk ook in het sterrenbeeld Steenbok geboren is laten wij hier buiten beschouwing. Hij is gekomen om een taak te voltooien en heeft de structuren met zijn eerste volgelingen gelegd opdat een groot lichtnet in de zielen van de mensen kan worden geactiveerd.

Het heeft bijna 2000 jaar geduurd voordat deze energie, die wij vandaag de dag het Christusbewustzijn noemen, zich in onze zielen als betrouwbaar fundament bewezen heeft. Gedurende vele incarnaties werden wij hier op de proef gesteld en verleid, veroordeeld, gedood en hebben we onszelf vreselijke straffen opgelegd.

Chiron laat nog zien waar de doodsangst vanuit deze oude stukken in ons bewustzijn echoot.

Het bouwmateriaal staat gereed

Wij zijn nu zover dat wij rechtop kunnen staan en onze plek kunnen innemen door onze natuurlijke grenzen te aanvaarden, hen te benoemen en ervoor te zorgen. Het volgende bouwmateriaal vanuit de Kosmos staat voor ons gereed en wij kunnen er pas iets mee beginnen als wij volledig tot onszelf zijn gekomen en in ons het Licht herkennen. En alleen nog dáármee volledig verbonden willen zijn. Alle afleidingen hebben wij de rug toegekeerd, nemen deze wel waar maar reageren er niet meer op.

Let wel op: over dingen piekeren is ook energie aan iets of iemand toekennen! De energie van Steenbok helpt hier uitstekend om emoties opzij te zetten.

Wij willen bloeien

natuur
Onze ziel wil zich uitdrukken, wil bloeien en haar geur in de wereld verspreiden.

En ze doet dit alleen maar als de Steenbok-energie in ons actief is, als ze voelt dat wij er helemaal voor gaan en als een rots in de branding voor onszelf staan, ons om onszelf bekommeren, voor onszelf zorgen en onszelf beschermen.

En om dit te kunnen doen moeten wij ons afgrenzen! Het is gezond om grenzen aan te geven, anders kan jij jezelf niet waarnemen en anderen kunnen je evenmin herkennen.

Het innerlijke wezen van ons is Licht en dat is vormloos en onbegrensd. En dit Licht wil door onze andere lichamen schijnen – het mentale, emotionele en fysieke lichaam – en in de wereld werken, en daarvoor moeten wij deze andere lichamen herkennen. En dat kunnen we alleen maar als we onze grenzen aangeven.

Jezus heeft nooit iets anders gezegd, dit is precies wat hij ons allen geleerd heeft. Jammer genoeg hebben verschillende wezens zijn leer volledig verdraaid waardoor wij behoorlijk de kluts zijn kwijtgeraakt. Nu is het moment om zich weer te bezinnen, en daarbij wil de Steenbok ons helpen.

Wordt wakker uit de kunstmatige slaap

Alleen ons fysieke lichaam hoort bij de materie, alle andere lichamen hebben ander voedsel nodig. Materialisme, innerlijke eenzaamheid, denken dat wij gescheiden van elkaar zijn en elkaar niet nodig hebben, aardse afhankelijkheden, onderdrukte gevoelens om in systemen van verwachtingen en gedragscodes te passen, imiteren en napraten, mee laten voeren, gedachten constant herhalen, gehoorzamen enz. houden ons alleen maar in een kunstmatige slaap.

Noch onze emotionele, mentale en spirituele lichamen hebben hier iets aan. Integendeel: deze lichamen beginnen zich te weren en maken ons fysieke lichaam ziek.

Blijf volledig in het hier en nu

Aarden is belangrijk, met aarden houden wij alle lichamen schoon. Wij maken contact met heel concrete dingen waarmee wij bezig zijn, voelen wat wij met onze handen aanraken, ruiken, horen, proeven wat wij eten en zien waar onze blik op valt. Dit is een heel directe waarneming waardoor wij alles rustig doen. Het is een verbinding met al onze lichamen op hetzelfde moment en een uitwisseling tussen ons en de wereld om ons heen.

Wij blijven volledig in het hier en nu, bewust in ons lichaam, onze tempel waarvoor we aandachtig zorg dragen. De Steenbok staat voor ons klaar, wij kunnen nu onze grenzen aangeven, ons laten zien, deze rots in de branding staat tot hulp bereid aan onze zijde!

  Klik hier voor je persoonlijke geboortehoroscoop

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *