De alchemistische boogschutter

BoogschutterDe trilling van de Boogschutter wordt geactiveerd en als we ons hiervan niet bewust worden laten wij ons meesleuren door de vele impulsen die nu op ons afkomen.

Elk sterrenbeeld heeft een tegenoverliggend aspect dat tot uitdrukking komt in het sterrenbeeld dat er in de eclips precies tegenover staat.

De Boogschutter staat tegenover de Tweelingen. Deze beide, Tweelingen en Boogschutter vullen elkaar precies aan en completeren daarmee hun essentie: onze uitwisseling met de kosmos en de mensen. En ze werken met het element waar ze aan toebehoren.

Het symbool van levenswil

Voor de Boogschutter, de Ram en de Leeuw is dat het element vuur. En vuur is het symbool van onze levensimpuls, de levenswil en de kracht waarmee wij in het leven staan en doorzetten. Het is met afstand ons belangrijkste element omdat wij hier thuishoren maar dat zeker nog het minst ontwikkeld is, en daar komt nu verandering in.

Vuur komt overeen met ons oorspronkelijke wezen, dat onafhankelijk van anderen in de wereld wil stralen en zijn goddelijke warmte uit wil breiden. Zoals de zon dat bijvoorbeeld doet. Wij kunnen ook aan het middelpunt van de aarde denken dat door vuur gedragen wordt. Op het gebied van het element vuur laten wij onze kracht zien, de ontembare wil om hier te zijn, om te leven en dit tot aan de horizon te willen uitbreiden.

Hier is de oorsprong van een volledig ‘Ja!’ voor het leven en onze reis, voor alles dat op ons pad komt. Een vreugdevolle instelling, optimisme en blijdschap. En dit willen wij, ja moeten wij zelfs uitdragen en daarmee het vuur in onze medemensen laten opvlammen. Opdat degenen die kou lijden zich aan ons vuur kunnen warmen.

Van een dierlijke naar een menselijke houding

Het beeld van de centaur omschrijft dit trillingsveld uitstekend. Het dier (paard), met een menselijk bovenlijf, dat een boog met een pijl vasthoudt. Essentieel bij de Boogschutter is het zich oprichten: van een buigende houding van het lichaam naar een houding van rechtop staan. Ook te begrijpen als het overgaan van een dierlijke houding in een menselijke houding.

De lichamelijke analogie van de Boogschutter zijn onze heupen, dijen, billen en de lever.

Als kruipende peuter leren wij op gegeven moment op te staan. Tijdens dit proces is onze aandacht volledig op het bovenlichaam gericht. Hiervoor is een extreem sterke doelgerichtheid nodig, want anders kunnen wij ons gewoon niet oprichten. We moeten innerlijk dus alle energieën bundelen en daarvoor is een sterke concentratie nodig. De concentratie is de centrale kern van de Boogschutter.

Beheersen van impulsen

20150526_212126Wij hebben hier de mogelijkheid om te kiezen voor een dierlijke kant, of voor ons op te richten: enerzijds toegeven aan het lagere aspect in ons, alle impulsen volgend, of anderzijds het lagere overwinnen op weg naar de vereniging met het Goddelijke, met ons Hoger Zelf.

Met de alchemistische krachten kunnen wij leren om de impulsen, waardoor wij constant worden beïnvloed, te beheersen. Fier en in concentratie kunnen wij ons aangezicht aan het Goddelijke tonen. Wij werken op dit gebied toekomstgericht als een leraar die de weg wijst.

Met deze vurige kracht en het ingeboren optimisme kiest een mens in zijn ontwikkeling uiteindelijk toch ervoor zich te verheffen. Het alchemistische weten geeft ons de mogelijkheid om uit lood goud te maken, wij weten intuïtief wanneer een impuls een afleiding is en wanneer deze als boodschap gezien moet worden.

Eigenschappen van Boogschutter

Enthousiasme, levendigheid, spontaniteit, idealisme en beweeglijkheid. Met dit trillingsveld hebben we een heleboel pijlen op onze boog om op verre, nog onontdekte doelen te schieten. Als kind staat de Boogschutter al te trappelen om het leven in te galopperen. De blik is altijd op de toekomst gericht, ver weg, voorbij de horizon, op zoek naar de volgende impuls, het avontuur.

Hij is vol vertrouwen, zelfvertrouwen en overtuigingskracht, verkondigt voortdurend zijn mening en heeft een sterke zin voor rechtvaardigheid. Luisteren is niet de sterkste kant van dit teken. De Boogschutter heeft veel bewegingsvrijheid nodig en plant erg impulsief. Met de kwaliteit van de tijd (klok) houdt hij weinig rekening, vandaar dat dit teken heel zelden op tijd is, maar wel op het juiste moment verschijnt.

Steeds op zoek naar kennis en wijsheid die met anderen gedeeld moet worden, reist de Boogschutter in de stof en in de geest. Een diepe en sterke liefde voor filosofie, religie en levenswijsheden is hier geworteld. Wij zijn op dit gebied de drager van een hogere wet die de menselijke wil in de kosmos integreert. Bewust van onze sterke verbondenheid met het Licht, met God, laten wij dit in alle handelingen vloeien.

De nog onbewuste Boogschutter

De nog onbewuste Boogschutter bevindt zich in het menselijke peuterstadium en gedraagt zich als een soort impulsjager. Hij kan nog niet geconcentreerd het doel blijven volgen. Snel afgeleid moet hij op alles reageren, altijd zijn mening geven, zich verdedigen of anderen overtuigen. Hij denkt dat hij in alle ethische zaken gelijk heeft, is erg aanmatigend en straft de fouten van anderen meedogenloos af.

pejzaze-49Een doordrammer die van zichzelf denkt dat hij onfeilbaar is. De neiging tot religieuze fanatisme is hier geworteld.

Kenmerkend voor dit stadium is ook dat onrustig met iets wordt begonnen, en al tijdens de handeling betreurd wordt wat er allemaal al af had kunnen zijn en wat misschien toch beter was geweest om te doen.

De opkomende impulsen beheersen het moment en beroven de Boogschutter daarmee van de mogelijkheid om in het hier en nu aanwezig te zijn. Met deze dierlijke houding kan hij niet verder kijken dan met een rechtop staande houding van een mens.

Zonder sterke concentratie verliezen wij op dit gebied het doel uit ogen en versnipperen wij onze kracht in vele kleine handelingen. En er blijft simpelweg onvoldoende kracht over om dat ene grote doel te bereiken: als de schutter niet kan kiezen in welke roos hij zal schieten mist zijn pijl altijd.

Tenslotte brengt deze houding meer ontevredenheid dan voldoening, en zo beginnen wij met rituelen om deze enorme impulskracht te leren beheersen in plaats van door haar meegezogen te worden.

De bewuste Boogschutter

De bewuste Boogschutter heeft zijn enthousiaste reactievermogen op impulsen getemd. Hij heeft zijn krachten gebundeld en zich vanuit zijn dierlijke aspect tot een mens verheven. Met aandacht laat hij de impulsen in één richting vloeien. Zijn lagere driften zijn immers gereedschap voor het Goddelijke geworden.

Hij heeft de ware religie, de ware levenshouding in zichzelf gevonden en draagt deze als een soort profeet, priester, visionair of leraar uit. De eerbied naar het Hogere Zelf en de liefde naar het lagere zelf kenmerken de bewuste Boogschutter. Hij beschermt allen die nog niet zo ver in hun ontwikkeling zijn, en leert door rituelen en ceremonies. Deze worden als levende energie ervaren die de weg naar boven wijzen.

Hij voelt het als een innerlijke plicht om anderen te zegenen opdat ook zij de weg naar zichzelf gaan en de verbinding met hun Hoger Zelf bewust kunnen ervaren.

Lichtpijlen tot de horizon

Dit trillingsveld in ons wordt op dit moment sterk geactiveerd en het is belangrijk om de concentratie vast te houden en ons niet door de talrijke signalen, impulsen die wij nu waarnemen, mee te laten sleuren.

Wij moeten de hand naar de overkant, naar onze Tweelingen uitstrekken en heel rustig en diep ademen: in de stilte weten we wat we moeten doen, wat gezegd wil worden. Het komt in ons, het hoofd kan deze weg niet gaan.

We mogen ons nu niet door alle kennis laten verleiden die wij al in ons dragen. Deze weg kunnen we niet met onze opgedane kennis bewandelen, maar alleen met ons hart. Liever rustig blijven en weinig pakken dan voortdurend ontevreden met dingen bezig te zijn.

We zijn ontwaakt en nemen ons leven in onze handen, houden het stuur zo goed mogelijk vast. Met de wakkere ogen van de Boogschutter schieten wij de lichtpijlen tot de horizon en wijzen daarmee de weg van het Goddelijke in de wereld. We verlichten deze weg met onze uitspraken en gebeden, ceremonies, rituelen, uitwisselingen.

En leren dat wij ons in elke reflectie kunnen herkennen. De opgedane kennis en ons innerlijke weten delen wij graag, waardoor het menselijke leerproces (alchemistische transformatie) en zijn verlichting gewaarborgd zijn.

Vuur smeedt ons samen

VuurWij sturen met ons allen in één richting, die aan de horizon al zichtbaar is.

Door harder te trappelen gaat het niet sneller, dus laten wij deze weg samen en met genot rustig gaan.

Het innerlijke weten dat ons niets onthouden wordt en dat op dit moment altijd het juiste in ons leven gebeurt, zal ons als licht op deze weg stralen. Laten wij flexibel en beweeglijk zijn en het Leven dansend dragen. Ons innerlijke vuur smeedt ons met het Leven samen, laat dat toe.

Nu is er geen tijd voor pijn en lijden: levensvreugde en enthousiasme zijn onze metgezellen en we stralen dat uit naar de mensen om ons heen die onze warmte voelen en toenadering zoeken. En we voelen hun vuur en laten ons daardoor inspireren.

Vertrouwen op de eigen intuïtie is de belangrijkste wegwijzer in dit stadium. Wij allen zijn één hart en één familie en het is nodig om met elkaar contact te maken en ons met onze onderlinge impulsen te verwarmen.

  Klik hier voor je persoonlijke geboortehoroscoop

2 thoughts on “De alchemistische boogschutter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *