Ontwaken

De herfst is de tijd van de oogst en wij ontvangen de opbrengst van al onze inzet in dit jaar. Met een schitterende kleurenpracht applaudisseren de bladeren gedurende hun laatste dans, voor ze zich op de aarde als een groot kleurentapijt uitbreiden.

Deze opbrengst moeten wij nu verder verwerken, het zal ons in de wintermaanden voeden en in de lente weer als zaad dienen.

En bij dit verder verwerken hoort ook het afscheid nemen, het blaadje neemt afscheid van de boom, de druif neemt afscheid van de druivenstok, en wij nemen afscheid van dingen en gedachten die niet meer van toepassing zijn en ons aan het verleden vasthouden.

Om verder te kunnen ontwikkelen is het belangrijk om vooruit te gaan en oude dingen af te sluiten. In de veelheid van wat wij allemaal in één jaar verzamelen – zoals gedachten, spullen en ideeën – is het nu de tijd dingen los te laten. De rijpe druiven mogen in alle rust gisten, de blaadjes verrotten en geven voeding aan de grond, en ook wij laten los en trekken naar binnen.

Blijf je ge-weten trouw

Wij stemmen af op ons innerlijke weten, praten iets minder en gaan niet te lang door. Kennis die wij opgedaan hebben moeten wij nu daadwerkelijk omzetten en ernaar leven, pas dan wordt het wijsheid. De dagelijkse meditatie is aan het begin van onze ontwikkeling een luxe, maar wordt op gegeven moment wel een noodzakelijkheid.

Dit is te vergelijken met het bewateren van een plant. Terwijl wij dit al honderden keren gedaan hebben, kunnen wij niet zeggen dat wij het nu laten voor wat het is. Dan zou onze plant verdrogen en zouden wij bijgevolg in de slaap van vergeetachtigheid vallen. Water geven is net als onze meditatie, de bewuste verbinding met ons goddelijke wezen, en hoort bij ons dagelijks brood. Hierdoor stemmen ons wij af op onze herkomst en onze ware Zijn.

En iedereen vult dat maar zo in als zijn innerlijke weten dat aangeeft. Wij voelen heus wel wat daarbij behulpzaam is en wat opgelegd is. Wij moeten ons geweten altijd trouw blijven, ook al lijkt dat heel onlogisch, en niets forceren. Geen één oefening die wij met dwang doen is nuttig, integendeel.

Iedereen gaat zijn eigen weg

Onze weg begint meestal met een gebeurtenis die ons bewustzijn openbreekt, en dat kan van alles zijn zoals een droom die daadwerkelijk uitkomt tot een bijna-doodervaring. Het hangt allemaal van ons persoonlijke kostuum af wat bij ons als trigger fungeert. Maar als het energieveld van ontwaken is geactiveerd dan stopt het ook niet meer.

En na een paar goede gesprekken met vrienden, of een paar boeken gelezen te hebben, stormen wij op spirituele beurzen af om een onverzadigbare honger te stillen. Wij verslinden alles in een recordtijd in de hoop daardoor dichter bij het Goddelijke te komen en het onbegrijpelijke te kunnen begrijpen.

Het is trouwens heel typerend dat wij daarbij onze partner met bijvoorbeeld goede boeken overspoelen, die hij impliciet zou moeten lezen om een beter inzicht in zichzelf en de wereld te krijgen. Wij willen hem op onze nieuwe ontdekkingstocht meenemen en met mensen in contact brengen die ons geholpen hebben. Kamille werkt tegen ontsteking, pepermunt bij maagklachten en lavendel ter ontspanning. En dit boek bij een depressieve houding of als een soort hulpmiddel om je incarnatieopdracht te voltooien.

Maar zo werkt het ontwaken in een nieuw bewustzijn niet. Beter zou zijn dat wij alleen maar onze ervaringen met hem deelden en hem zijn eigen tocht lieten maken.

Iedereen heeft hierin zijn eigen weg te gaan en deze ontwikkeling kan niet vanuit het hoofd gestuurd worden.
Ons bewustzijn is afhankelijk van ons innerlijke vuur, onze IK-kracht, en luistert heel nauw naar onze intuïtie. Het laat onze wil en doorzettingsvermogen zien, onze levenskracht, levensvreugde en spontaniteit, ons enthousiasme. Het voelen dat door ons lichaam warm bloed stroomt dat ons beweeglijk en flexibel houdt. Deze warmte straalt op andere mensen af en inspireert hen.

Vertrouwen is de gouden sleutel van bewustwording. Vertrouwen dat voor ons gezorgd wordt, en dat wij alles krijgen wat wij nodig hebben. Een goede affirmatie is dan ook:  Ik volg mijn ingeving zonder twijfels  of  Er is altijd genoeg voor iedereen.

Wakker en bewust

Wakker zijn betekent bewust in het leven, in dit moment te staan. Het is een wilsbesluit dat wij uit vrije keuze genomen hebben. Door wakker te zijn, onszelf te zijn, kunnen wij alles wat het leven ons toeschuift eigenhandig ineenvoegen. Wij kunnen verwonderd toekijken hoe alles zich in zijn eigen tempo ontvouwt en één geheel vormt. Het leven is liefdevol en ontzettend mooi. Het toont ons alle kleuren van de regenboog die wij kunnen herkennen als wij ons daarmee inlaten, en vreugdevol met het levensdans meedansen.

Als wij afgestemd zijn op ons wezen, dus authentiek zijn, krijgen wij ook veel te zien en te verwerken. En wij weten dan ook precies hoe wij moeten reageren en hoe wij met alles moeten omgaan. Zetten wij spiritueel één stap, dan moeten wij in morele opzicht wel twee stappen zetten. Dat betekent dat wij met meer bewustzijn ook meer verantwoordelijkheid zullen dragen en dat wij onze handelingen alsmaar weer op ons ge-weten moeten afstemmen.

Achter moraal kunnen wij de Goddelijke wet zien, die in onze ziel als ons geweten echoot. Immers weten wij van nature wat goed en niet goed is. Er is een hele zachte en liefdevolle stem en hoe meer wij daarop afstemmen, hoe meer zich onze moraal verdiept en hoe bewuster onze handelingen zijn.

Wakker en verantwoordelijk

Wakker zijn geeft ook consequenties. Hebben wij iets waargenomen, dan kunnen wij onze ogen niet meer sluiten en smoesjes verzinnen of ons achter iemand anders verschuilen. Wij staan nu open en vrij tegenover de wereld en zijn volledig verant-woordelijk voor onze handelingen.

Als deze gedachten ons benauwen omdat wij denken er niet tegen opgewassen te zijn, dan houden wij nog niet genoeg van onszelf en vertrouwen wij nog niet volledig op ons Godde-lijke deel. Wij moeten dan nog op verdere lessen wachten die zich met absolute zekerheid zullen aandienen, in welke vorm dan ook.

Maar maakt ons de gedachte om vrij en volledig verantwoordelijk blij en brengt ze ons verse lucht, dan is dit het moment om van een oude ‘gedachtecocon’ afscheid te nemen en een nieuwe richting in te slaan. De liefde voor onszelf geeft ons inzicht en bekrachtigt alles wat door ons op de wereld wil komen en dat is net zo uniek als wij dat zijn.

Vanuit de planetaire energievelden worden wij constant geactiveerd, gestimuleerd en gevoed, waarbij het nu om een nieuw soort ontwaken gaat. Wij zullen de opgedane kennis omzetten in structurele handelingen en ze vanuit de verborgen ruimte in ons dagelijkse leven inbouwen.

Hiervoor ontvangen wij een bijzonder gevoelige energie en kunnen wij de Goddelijke stroom door ons heen laten werken. Zoals de pilaren van idealen het fundament op aarde neerzetten, gaan wij met moed, kracht en visie onze creativiteit doelgericht en innerlijk onafhankelijk uitdragen.

Ritualen en communicatie

Er komen eindelijk nieuwe ritualen, maar deze keer versterken ze heel duidelijk de verbinding met het Goddelijke in onszelf en niet buiten ons. Wij brengen licht in de boom van kennis en gaan heel geïnspireerd aan het werk. Onafhankelijk werken krijgt een nieuw gezicht waarbij impulsen soms heel naïef maar onverschrokken en met veel doorzettingsvermogen omgezet worden.

Er ontstaat een nieuwe vorm van communicatie die zich in het begin nog heel subtiel maar gedurende het jaar duidelijk zal uiten. Ons Hoger Zelf of ons waarlijke Zijn praat dan direct door ons heen en wij kunnen dat ook aan onze stem opmerken.

Zalf voor de ziel

Wat mij al een poosje aan het hart ligt is jullie te animeren om voor elkaar te bidden. De uitdagingen zullen niet uitblijven of minder worden, simpelweg omdat ze ons laten groeien. Maar het is juist in die momenten een heerlijke en kalmerende zalf voor de ziel, als je kan voelen dat er hartenergie van anderen naar je toe komt. Onderling zijn wij met elkaar altijd verbonden en beschikken we over een directe communicatielijn die wij kunnen gebruiken.

Het is helemaal niet buitengewoon dat wij telepathisch uitwisselen, dat doen wij onbewust al voortdurend. Negatieve gedachten pikken wij als vanzelfsprekend op en mentaal verdedigen we ons voortdurend. Laat ons dit nu ook met positieve gedachten doen en sta toe deze liefdevol te ontvangen, en zie wat er dan gaat gebeuren.

Laat oude dingen, spullen en ideeën los die je jouw verdere stappen hinderen, en weet dat het leven niet bedoeld is om te lijden maar om het lijden te overstijgen. Jij bent een bijzondere uitdrukkingsvorm van de Liefde, wees niet bang daarvoor, houd van jezelf en draag dit uit.

  Klik hier voor je persoonlijke geboortehoroscoop

6 thoughts on “Ontwaken

  1. Overweldigend mooi uitgedrukt en beschreven. Zo kan ik mijn weg wel volgen,
    mooie beelden , mooie foto’s en heerlijke inspiratie voor deze tijd.
    Heel veel dank Heidrun,
    Liefs, Regina

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *