Het Paasfeest

Pasen is de tijd van ontwaken, van de opstanding. Het is een overwinningsfeest nadat de wintervorstreuzen zijn verslaan.

Een tijd waarin de levenskracht onverbiddelijk in de materie drukt en alles weer tot leven wekt.

De natuur is weer ontwaakt en ook bij ons komt het nieuwe aan de oppervlakte van ons bewustzijn, het wordt zichtbaar.

We herkennen aan onze Levensboom een nieuwe tak die zich tot midzomer naar de hemel uitstrekt.

Met dit ontwaken vieren we de vruchtbaarheid in de natuur en in onszelf. Onze wensen en plannen, die we in de kosmische keuken besteld hebben, nemen nu concrete vormen aan. Een windvlaag kan ons niet meer deren en alles verloopt zoals gepland. En wij vertrouwen erop dat ons plan in overeenstemming is met het hemelse plan.

Vastentijd

Pasen wordt vooraf gegaan door 40 dagen vasten. In de Bijbel zien wij het getal 40 vaker terug komen. Gedurende 40 jaar zwierf het volk Israël door de woestijn, Mozes was 40 dagen op de berg Sinaï, Jezus bracht 40 dagen door in de woestijn. De getallenwaarde 40 wordt de Hebreeuwse letter Mem toegekend, Mem betekent water.

Water is voor ons overleven essentieel, ook gebruiken wij het om onszelf te zuiveren. Maar wij kunnen water ook als een brug zien, een verbinding tussen het hiernamaals en deze wereld.
Het getal 40 duidt altijd een tijd van reflectie en zuivering aan.

Bezinning

Aan het begin van de nieuwe ronde, van de nieuwe richting is de zuivering van oude klachten, oud negatief gedrag heel toepasselijk. Tijdens de vastentijd bijvoorbeeld kunnen we afstand doen van de tv, nieuws, bepaald voedsel, vlees, alcohol, nicotine, leugens en provocerend gedrag. We kunnen stoppen met klagen, kritiseren, kwaad worden over andere mensen en het vergroten van negatieve gedachtes.

In het Christendom begint Pasen met:

Witte Donderdag

Witte Donderdag, de verbinding met het Christusbewustzijn door het ritueel van de Heilige Avond. De gemeenschappelijke maaltijd ter nagedachtenis aan onze Meester die het veld van ons 6e Chakra verder heeft geactiveerd. Door dit veld kunnen we het innerlijke evenwicht herkennen en onszelf zien als een individu in de gemeenschap. We zijn ons bewust van het hier en nu, evenals de onophoudelijke stroom van gedachten die ons hiervan weerhoudt . Met onze aandacht gericht op dit moment, versterken we niet alleen ons bewustzijn, maar ook het lichtnet op aarde.

Goede Vrijdag

De eerste dag: Goede Vrijdag. De vrije wil behoort tot ons geboorterecht en daarmee kunnen wij kiezen tussen Jezus of Barabbas. Jezus is de toegangspoort tot ons Hogere Zelf, dat we intuïtief waarnemen. Zijn taal is altijd kalm en wetend en sneller dan onze gedachten. Barabbas staat voor ons logische verstand en zijn taal is luid, hard en bestemmend.

De mensen besloten Barabbas vrij te laten en Jezus te kruisigen. Het kruis komt overeen met het getal 4, wat voor deze aarde en de materie staat . Dus op deze dag vieren we niet de dood van Jezus, maar de verankering van het Christusbewustzijn door hem, in de materie. Daardoor hebben wij allen de mogelijkheid bewuste verbinding te maken met ons Hogere Zelf. Het is een dag van beslissen, van handelen, van het mannelijke.

Paaszaterdag

De tweede dag: Dag van toewijding. We beseffen dat we alles hebben wat we nodig is om ons te ontvouwen en offeren nu de ongetemde wilskracht, met die wij ons dapper door de koude winter heen geslagen hebben.

In het Hebreeuws betekent offeren ‘korban’, wat als ‘naderbij komen’ of ‘dichterbij komen’ kan worden vertaald.

Deze dag nodigt ons uit om onze wil te gebruiken voor de toenadering aan onze oorsprong. Op die manier worden we bewust van onze niet-aardse herkomst. En alles wat in de weg staat, gaan we opofferen.

Dus alles dat ons eraan hindert om al onze aandacht op dit ogenblik te richten, zoals angst, twijfel, kritiek, onzekerheid, minderwaardigheid gevoelens, dorst naar meer kennis, altijd gelijk willen hebben en arrogantie.

Niet mijn wil maar Uw wil geschiede. Wij gaan dus niet voor de aardse wil van Barabbas, die zich in onze logica verbergt, maar voor de wil om onze goddelijke kern te dienen. Het leven wil door ons ontdekt worden, het wil bloeien en zich uitbreiden. Dit is een dag van hoop en geduld, van het vrouwelijke.

Paasdag

De derde dag: Paaszondag. Vandaag vieren we de opstanding, het nieuwe, de verbinding van de 1e en de 2e dag, van de man en de vrouw. De wil en de kracht die alles tot leven wekt, zelfs in de donkerste en misschien meest hopeloze situaties. We nemen deze hemelse taal intuïtief waar.

De nieuwe levenskracht schenkt ons groot vertrouwen en dat laat onze tak groeien. Hij draagt veel bloesem en bladeren. We zijn wakker, we zien onze wens uitkomen en niets kan ons meer tegenhouden. We hebben de weerstand van negatieve krachten doorbroken door onze volharding en de innerlijke kracht van onze overtuigingen. Door te vertrouwen op onze intuïtie, zijn wij zelf een licht in de duisternis geworden.

Paasmaandag  zoals ook de 2e Kerstdag werden pas later als een feestdag opgenomen, zodat alle familieleden tijd hadden om bij elkaar te kunnen komen en samen het feest te vieren.

Wanneer is Pasen?

Pasen hoort bij het aardse ritme en is niet gebonden aan een specifieke dag in de kalender. Pasen wordt berekend op basis van de lente-equinox en valt altijd op de eerste zondag na de eerste volle maan, na het begin van de lente. Op de 40e dag na Pasen vieren wij Hemelvaart , die altijd op een donderdag valt en op de 50e dag na Pasen, vieren we Pinksteren.

Een stap verder

Iedereen die op zijn innerlijke wezen is afgestemd, voelt dit ritme en de uitnodiging om deel te nemen aan het Paasfeest.

Het is een vreugde om de vruchtbaarheid van de natuur en onze eigen ontwikkeling te vieren. We zullen van ons leven  genieten en de aardse geuren insnuiven. En dankbaar en vol vertrouwen in de levensstroom stappen.

Het Paasfeest werd in veel culturen rond het begin van de lente gevierd, toen het ontwaken van de natuur de overleving op aarde garandeerde.

Door de verankering van Jezus gaat het ontwaken nog een stap verder naar het ontwaken van onszelf: van ons als bewustzijn dat zich bewust wordt van zichzelf.

  Klik hier voor je persoonlijke geboortehoroscoop

2 thoughts on “Het Paasfeest

  1. Hartelijk dank voor uw artikel over Pasen. Wat is uw mening over het feit dat Pasen eigenlijk eerder gevierd had moeten worden dit jaar?

    1. Bedankt voor je bericht Angelique. Bij deze berekening werd als begin van de lente 21 maart vastgelegd, onafhankelijk van de astronomische begin van de lente (dit jaar op 20 maart om 22:58 uur). Dit heeft te maken met de Cyclus van Meton. Begin van de lente op 21 maart is dus samengevallen met de volle maan op 21 maart om 2:42 uur. De eerst volgende volle maan is dan op 19 april en Pasen op 21 april 2019. Ik moet toegeven dat dit jaar wel een uitzondering op de vuistregel is 😉

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *