De galactische partner

Tot nu toe hadden wij na een kortere periode van verliefdheid alleen maar arbeidsintensieve relaties, die voor een bepaalde ontwikkeling zeker bestaansrecht hebben.

Voor allen die nog aan hun ouderpatronen moeten werken blijft deze vorm voorlopig bestaan maar wordt met de tijd steeds onbevredigender.

Relaties die vrijheid, mogelijkheden tot ontvouwen en reflectiediepte missen zullen vroeg of laat eindigen.

Aangezien wij vrije en onafhankelijke wezens zijn, is een van de belangrijke onderdelen in de relatie dat wij ons vrij ontwikkelen en ontvouwen kunnen. Elke relatie heeft haar eigen unieke karakter, haar eigen persoonlijke schoonheid en een spiritueel aspect waardoor ze gedragen wordt.

Degene met wie wij op deze fundering een verbinding aangaan en onze liefde bekrachtigt en ons tot persoonlijke groei stimuleert is onze galactische partner.

Met hem onderhouden wij de laatste fase van ons partnerschap, die over ons eenheidsbewustzijn gaat. Met hem of haar ontvangen wij het vermogen om in onze bewegingen en handelingen in lijn met de goddelijke stroom van het leven te staan en als medescheppers op aarde te handelen.

Gouden sleutel

Gedurende dit tijdperk ontvangt iedereen versterkt de mogelijkheden om licht tot in zijn diepste kern te laten doordringen. Het licht van de galactische partner in deze diepte is heel bijzonder en ook heel belangrijk.

Wij kunnen daardoor onze laatste deur openen en weer ons thuis binnentreden. De tijd is nu gekomen dat wij dat echt willen en er klaar voor zijn om ons ego daadwerkelijk te transformeren. Niet alleen een beetje en incidenteel, maar wij staan nu op het punt dat de identificatie helemaal verschuift. En dit is van groot belang om te overleven.

De galactische partner is degene die de taak op zich genomen heeft om ons deze laatste gouden sleutel naar onze herkomst aan te reiken.

Hoe sterker de aantrekking bij de ontmoeting is hoe dieper de toegang tot de ziel.

Wij zijn elkaar behulpzaam op onze weg naar binnen, op weg naar evenwicht. Op het moment dat wij voor onszelf kiezen en dat wij de liefde niet meer buiten onszelf zoeken, dus de verantwoording voor ons leven nemen, verschijnt plotseling en geheel onverwacht de galactische partner in ons leven. En dit op een manier die alleen voor ons toegankelijke is.

Wij kennen elkaar al

Het is geen onbekende, wij hoeven elkaar niet eerst nog te leren kennen. Wij kennen elkaar, tenslotte hebben wij ooit onze sleutels aan elkaar toevertrouwd. Ook dragen wij dezelfde culturele patronen waardoor een gewenningsfase in die zin overbodig wordt. Zijn verschijnen is een wonderbaarlijke moment en komt op een ongelofelijke manier tot stand.

Deze partner presenteert zich zelden door een uiterlijk dat wij in gedachten hebben. Onze voorstellingen en voorkeuren over lichamelijke verschijningen brandt hij tot op de grond af op het moment waar wij elkaar omarmen en zoenen. Bij deze ontmoeting komen de zielen weer volledig samen en door hun kracht verbrokkelt ons hoofd (ego) toeziend.

Wij laten ons met hem door de levensstroom meevoeren en voelen wanneer wat gedaan zal worden. Er zijn geen verwachtingen, berekeningen, strategieën of druk. Wij genieten dankbaar van elkaar zonder enige interesse om de ander te willen veranderden. Wij beminnen het innerlijke wezen van elkaar en zijn er oprecht in geïnteresseerd dat hij zich in de wereld kan ontvouwen.

Taal van het hart

Het gevoelsleven is de taal van het hart en dit begrijpen wij helder en duidelijk. Woorden alleen volstaan niet om te zeggen wat wij waarnemen. De innerlijke schoonheid op zo’n sterke frequentie laat ons denken en alle woorden verdwijnen. Al na een zeer korte periode vindt de meeste communicatie op telepathische manier plaats.

Vertrouwen, respect, eerlijkheid en vrijheid zijn de pijlers die op ons fundament steunen. Dit betekent dat we elkaar alleen dan kunnen bereiken en ondersteunen als we ons in liefde voor elkaar openen, dus zonder vrees. Zonder verwachtingen of omwegen, zorgvuldig stap voor stap naar elkaar toe bewegen.

En elk van deze stappen is ook een stap in de richting van onszelf waarmee wij ons steeds opnieuw toestemming geven om bemind te worden zoals wij zijn. De verbinding met de galactische partner is een heilig geschenk van de hemel dat wij heel duidelijk voelen, maar alleen moeilijk kunnen verwoorden.

Door het accepteren van deze liefde reflecteren wij haar vele malen terug. Galactische partners weerspiegelen nauwkeurig en direct licht in het binnenste van ons wezen. En we komen alsmaar verder en dieper in onszelf, totdat we bij onze essentie aankomen.

De eerste taak van deze kosmische verbinding

Maar dit kan ook behoorlijk verwarrend zijn. Hoewel we altijd ernaar verlangd hebben om onvoorwaardelijk bemind te worden, hebben wij dit in de praktijk in het verleden niet met ons zelf gedaan, laat staan dat wij er zo eenvoudig mee kunnen omgaan.

Het kan best moeilijk zijn tot het laatste ego stuk verbrokkeld is. Dit is heel krachtig omdat het de oermoeder van al onze eerdere ego-stukken is en zich niet zo gemakkelijk laat verwijderen.

Wij herkennen het door op een gegeven moment weer te willen toegeven aan oude patronen, het willen vluchten in onze oude mentale gevangenis.

Maar door de onvoorwaardelijke liefde, vertrouwen en vrijheid die wij aan elkaar verlenen, helpen wij elkaar voorbij deze horde. We kunnen niet anders en dat voelen wij ook. Deze  sterke liefde is net een laserstraal die helpt om dit laatste niveau achter ons te laten.

Dit is de eerste taak van deze kosmische verbinding, het oplossen van het laatste stuk ego. En alles wat we daarvoor moeten doen is onszelf de volledige toestemming voor deze liefde te geven. Open en eerlijk te communiceren en in de stroom van het leven blijven, dus het hoofd met al zijn gedachten, strategieën en kostenramingen buiten laten en volledig op onze intuïtie vertrouwen.

Kosmische wetten

De galactische partnerschap ontwikkelt zich geheel naar kosmische wetten en deze relatie heeft niets te maken met aardse structuren die wij tot nu toe kennen. Dit kan niet met het hoofd begrepen noch gecontroleerd worden. Daarom is het belangrijk het hoofd aan de kant van de stille waarnemer te plaatsen. Als we het nodig hebben, dan gebruiken we het net op de zelfde manier als onze zintuigen.

Hoe meer we hierin slagen, hoe dieper we in de kosmische gebieden glijden en des te dankbaarder wij zijn voor alles wat we samen kunnen ervaren. Wij breken geleidelijk ons hele verstand en alle aardse beperkingen open. Ontdekken de schoonheid in absolute perfectie, die zich hier op aarde manifesteert.

Licht dat zich met licht verbindt wat wij als een soort dans beleven. Er is geen scheiding meer, ook niets meer dat vastgehouden zou moeten worden. Deze verbinding heeft de eeuwigheid betreden. De sleuteldrager is hier en opent nu het slot. Beiden kijken wij in onze essentie, in het licht dat wij in ons dragen, dezelfde eenheid en gaan samen naar onze oorsprong.

De verbindingsstukken naar de nieuwe tijd

De galactische partners zullen elkaar vinden en activeren, dat is zeker. Zij zijn de verbindingsstukken naar de nieuwe tijd. Dit kan van innerlijk ontwaken tot aan het samenwerken gaan, waarbij wij ons volledige scala van gaven en talenten zullen gebruiken.

In hoeverre de activering en het gezamenlijke werk reikt hangt van onze taak af en de bereidheid in hoeverre we de liefde voor onszelf toelaten en in welke mate we aan het eenheidsbewustzijn van de mensheid willen deelnemen.

Onze taal hoort bij het hart, ze is fijn, invoelend en warm. Wij bewegen liefdevol en ontmoeten elkaar alsmaar dieper, wat heel vernieuwend op ons werkt.

Overwegingen doen is overbodig, de galactische partner zal zich altijd op die manier aankondigen die alleen wij met ons hart begrijpen. En de kracht die daarvan uitgaat, kunnen wij niet over het hoofd zien.

De heilige Lichtdans in de seksualiteit

Met de galactische partner transformeren wij onze seksualiteit tot de Heilige Lichtdans, wij ontmoeten elkaar in de Liefde en het Licht die ons op aarde gaat voeden en ons draagt.

De Kundalini energie, de seksuele levenskracht, stroomt door ons hele lichaam op een nog ongekende manier en brengt ons naar een nieuw gebied dat direct toegang tot de kosmos geeft.

Met onze galactische partner stemmen wij gedurende het vrijen vanzelfsprekend hierop af, technieken en oefeningen komen daarbij niet van pas.
(Boek: De heilige lichtdans in de seksualiteit)

Wij geven de Liefde toestemming daarvoor en nemen deze hemelse uitnodiging aan.
Wij laten ons erdoor aanraken en meevoeren en genieten van datgene wat op ons afkomt. En proberen niet eens om dit met ons verstand te begrijpen.

De verbinding met ons innerlijke kind is de weg naar het hart dat onze galactische partner roept. En zijn komst is een goddelijke perfectie die grote indruk zal maken.

 

  Klik hier voor je persoonlijke geboortehoroscoop

2 thoughts on “De galactische partner

  1. Wonderlijk dit artikel dat op ik op dit moment in mijn transformatie proces lees. Ik houd me de laatste maanden veel bezig met dualisme en zelfbewustzijn. Juist nu ik in dit proces zit wat de verlichting tot doel heeft merk ik dat de puzzelstukjes op zijn plek vallen en de verbintenissen met mijn galactische partner lichter en dieper worden. Dank je Heidrun x

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *