Geboorte in het Watermantijdperk

Samen ervaren we nu de overgang van het ene tijdperk in het andere, en we beleven de geboorte in het mentale veld van de Waterman, waarbij externe omstandigheden een zeer remmend effect hebben op het gevoel van vrijheid.

Hierdoor worden de laatste Vissen-pijnen geactiveerd en komen ze aan de oppervlakte van ons bewustzijn.

Het citaat van Thich Nhat Hanh: “No death, no fear“ raakt de essentie van deze tijd zeer goed en biedt een uitstekende basis voor meditatie.

Vanuit de Vissenenergie, die in beide richtingen stroomt, leren we dat we van ons wezen onsterfelijk zijn en dus niets hoeven te vrezen. Ook leren wij dat we grenzen moeten trekken in het aardse veld, anders leven we in die van een ander.

Ontwaken

We kunnen deze tijd vergelijken met een centrifuge programma van een kosmisch wasprogramma, waarbij we tegen de grensmuren van onze logica knallen en deze openbreekt. Het is waar, dat doet pijn, ontwaken uit een ego-illusie is pijnlijk. En hoe langer we in de oude visstructuur van het lijden blijven hangen, hoe pijnlijker we het in deze tijd ervaren.

Troostend is het gesprek van Jezus met Pontius Pilatus, aan wie hij zei dat hij geen macht over hem had, tenzij het hem van bovenaf werd verleend. Dit betekent dat er op aarde niets gebeurt wat niet de bedoeling is. We ontvangen niets dat we niet zouden kunnen bewerkstelligen, en zo is dat ook met de pijn van het ontwaken. Deze pijn kunnen we oplossen door een paar keer heel diep in te ademen, de tranen de vrij loop te laten en dan de wortel ervan te herkennen.

Door deze kennis kunnen we de mensen vergeven en uiteindelijk ook onszelf. Vergeven betekent hun de energie teruggeven. En als het voor ons mogelijk is, zegenen wij hun met liefde en laten ze los. Dit doen we mentaal, dan zijn we echt vrij. En deze innerlijke vrijheid hebben wij nodig voor het nieuwe Waterman tijdperk.

Onze voorouders

Op aarde leven we in de dualiteit, er is dag en nacht, licht en donker. Er is positief en negatief, man en vrouw, enz. Door deze twee buitenste polen ontstaat een veld en daarin leven wij. Met ons lichaam zijn we er tijdelijk mee verbonden.

Ons lichaam is het resultaat van de vele mensen die ons zijn voorgegaan: onze ouders, grootouders, overgrootouders, onze voorouders met hun verhalen, ervaringen, talenten en gaven.

We dragen dit alles in ons en zijn ermee verbonden. We staan niet als individu alleen, maar als de nieuwste schakel in de keten van onze voorouders.

Ze werken allemaal in ons en geven ons kracht en kennis.

Het lichaam

Ons lichaam is onze beste vriend en beschikt over een uitstekende intelligentie. Het heeft het vermogen om zich aan te passen en te herstellen als het ziek is, en we niet overhaast in dit proces ingrijpen. Wat het nodig heeft is gezond eten en drinken, voldoende beweging en genoeg slaap, dan functioneert het het beste.

Te goeder trouw hebben we de verantwoordelijkheid voor ons lichaam aan andere mensen overgelaten. Gezond voedsel is deels vervangen door kleur- en smaakstoffen, zelfs tot aan genetisch gemanipuleerd voedsel, waarbij we niet eens meer weten wat we eten. Beweging werd vervangen door comfort en gemakszucht. Een gezonde, regenererende slaap is nauwelijks meer mogelijk, omdat we ons tot laat in de avond laten overspoelen door elektrosmog, wat overigens ernstige schade toebrengt aan ons immunsysteem. Hoe ver zijn we al afgezakt?

Vanwege de dualiteit zijn er lichte en duistere krachten, dit feit moeten wij niet wegdromen maar moeten het overstijgen. Het gaat erom onze wezenstructuur op te schonen, om te herkennen hoe we functioneren, wat ons laat bloeien en waar we ons nog steeds voor verstoppen. Daar is nu tijd voor vrijgemaakt. De geestelijke krachten, de hemel, wil met ons samenwerken, maar daarvoor moeten wij ons wel op hun veld afstemmen. Hun duiken niet naar de aarde en doen dat voor ons, dat is nu onze taak.

Verantwoordelijkheid om te doen wat ons plezier geeft.

We moeten wakker worden en ermee stoppen de verantwoording voor ons leven en ons lichaam naar andere mensen af te schuiven. Er is noch een kerstman, noch een gouden fee die alles wegtovert! We moeten zelf in actie komen en iets concreets doen en gebruik maken van het potentieel dat we in ons dragen.

Wat is echt essentieel voor ons en wat geeft ons daadwerkelijk plezier? Wat houdt ons gezond? Als we stil worden en naar binnen luisteren, horen we de innerlijke stem heel duidelijk!

Het moment is er nu om onze  vreugde in de wereld te verspreiden. Het maakt niet uit wat we doen, zolang we daarbij maar innerlijke vreugde voelen. De vreugde komt uit het hart en wordt niet opgelegd vanuit het hoofd.

Schilderen, lezen, schrijven, tuinieren, yoga, meditatie, wandelen in de natuur. Word creatief, we hebben nu de tijd! Trouwens, thuis orde scheppen is orde scheppen in je eigen systeem.

Dus het is onze verantwoordelijkheid om te doen wat ons daadwerkelijk blij maakt!

Alleen zo kunnen we onze trilling verhogen en het collectieve veld uit de donkerheid halen waarin het zich op dit moment bevindt.

Liefde of angst

Onze ogen angstig gesloten houden helpt niet meer. Het is nu de tijd om onze vreugde in concrete termen uit te drukken en zo onze bijdrage te gaan leveren. Van die vreemde praktijken, om met angst geld te verdienen moeten we gewoon afstappen. Het doel heiligt niet de middelen, maar is slechts het verlengde ervan!

Op deze weg moeten we elkaar broederlijk/zusterlijk ondersteunen en ophouden met het verspreiden van angst en het sturen van negatieve berichten naar elkaar! Niemand dwingt ons voortdurend naar het nieuws te luisteren, wij kunnen het ongehinderd met rust laten. Op die manier brengen we geen licht en geen positieve energie in deze wereld. We kunnen de structuren van de massamedia ook positief gebruiken door de negativiteit als brandstof te gebruiken voor iets moois.

Voor ons is er maar één keuze die we moeten maken: Liefde of Angst.
Angst is de afwezigheid van liefde en beide, liefde en angst, kunnen niet tegelijkertijd op hetzelfde moment bestaan.

Zodra we ons hebben afgestemd op het veld van liefde, vreugde en licht kunnen de geestelijke krachten, de hemel en de engelen met ons samenwerken. Ieder van ons heeft een taak en dat is precies de reden waarom we nu hier zijn. Stil worden en naar binnen gaan en voelen wat ons tot bloei brengt.

Nieuwe structuren

Degenen die zich geroepen voelen in de gezondheidssector te werken, om daar nieuwe structuren en verbindingen tot stand te brengen, moeten actief worden. Mensen, laat ons zien wat goed is voor ons lichaam en wat schadelijk is, durf dit duidelijk te benoemen.

Laat ons weten hoe we ons immuunsysteem op een natuurlijke manier kunnen versterken, welke vitaminen, mineralen, kruiden, geuren, fysieke activiteiten hiervoor behulpzaam zijn. Waarop moeten wij letten? En waar moeten we speciale aandacht aan besteden, hoe beïnvloeden zielsmatige toestanden ons lichaam, hoe beïnvloeden elektromagnetische velden het, enz. Deel je kennis met ons allemaal, sluit je samen.

We mogen oude en zwakke mensen niet in de steek laten of zelfs alleen laten sterven, dat is onmenselijk, niet eens dieren doen dat. Geen enkel systeem mag ons ooit verbieden om voor familieleden te zorgen, om welke redenen dan ook.

We hebben een nieuw beleid nodig, een nieuwe politiek, het oude is volledig uitgewerkt en brengt alleen nog maar chaos met zich mee. Degenen die zich hier geroepen voelen om te helpen, word alstublieft actief. En voor een gezonde verandering moeten we misschien toch allemaal naar de volgende verkiezingen gaan en de kleine, idealistische partijen een kans geven.

Schoolsystemen dienen vernieuwd te worden, waarbij kinderen hun potentiaal beter leren te ontwikkelen en niet voortdurend hun intellect leren aan te scherpen. Onze sociale structuur moet worden geherstructureerd, en rituelen zijn dringend nodig.

We hebben op alle gebieden nieuwe en solide structuren nodig, die op de Waterman principes van vrijheid, gelijkheid en broederschap afgestemd zijn. Wij zijn daartoe in staat en dragen het gereedschap in ons om met onze natuurlijke levenswijsheid betrouwbare doorgangen te creëren, verbindingen van de ene naar de andere kant, van de ene wereld naar de andere!

*******
Ik vertrouw op de wijsheid van het leven

en de kracht van de aarde.

Ik vertrouw op het Goddelijke.
Dit gaat me dragen
en ten allen tijde van mijn leven behoeden.

Ik stel me open voor het wonderbaarlijke in mijzelf.
Ik begin nu: om vanuit het diepste van mijn hart
van mijzelf te houden.  
                                                                                                                     van Petra Brabec

 

2 thoughts on “Geboorte in het Watermantijdperk

  1. Dankjewel Heidrun. Ik lees het nu pas en het biedt me troost. Weet je nog, die meditatie van een jaar geleden, dat ik me in alle rust in het oog van de orkaan bevond? Vanuit rust en stilte de chaos aanschouwen.
    Lieve groet Trui

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *