Het mentale veld

Het mentale veld is een ontzettend groot gebied met een amper te bevatten hoeveelheid aan informatie,
inzichten,
ervaringen
en kennis.

In de Astrologie wordt dit gebied aan het element lucht toegekend, dat onze gedachten,
ideeën,
denkbeelden,
voorstellingen,
woorden,
begrippen,
taal, kortom alles van intelligentie
tot wijsheid uitdrukt.

De drie sterrenbeelden Weegschaal, Waterman en Tweelingen staan representatief voor het luchtelement, dus voor dit mentale veld. Door onze geboortehoroscoop, die wij met onze eerste zelfstandige ademtocht geactiveerd hebben, zijn wij met het mentale veld verbonden. En door onze ademhaling nemen wij actief daaraan aan deel.

Intelligentie

Het kleinste en simpelste gereedschap van het element lucht is onze intelligentie. Intelligentie is net als een spier: naarmate hij beter getraind is, wordt hij sterker. Maar zuiver op zichzelf gezien is intelligentie niet zo belangrijk. Intelligentie is immers niet meer dan een soort trainingsprogramma dat opgesteld is aan de hand van maatstaven die binnen een beperkt tijdsbestek geldig zijn.

Intelligentie behoort tot het horizontale denken, waarbij we alleen de afzonderlijke categorieën aanspreken en trainen. Als we aan een kat, een hond, een muis denken, denken we direct aan de categorie dieren. Bij rood, groen, blauw denken we aan de categorie kleuren. Alle verschillende categorieën zijn kleine laadjes in onze hersenen en we zijn getraind om dat wat we hebben geleerd, dus wat er in het laadje ligt, te reproduceren.  Horizontaal denken is tot nu toe de enige variant van het denken dat op scholen geleerd wordt.

Zelfstandig gaan denken

Belangrijker is dat wij intelligentie overstijgen en zelfstandig gaan denken, dus zonder een vooraf bepaald programma uit het hoofd te leren en te  herhalen, dus te papegaaien. Dit betekent, we gaan nu beginnen met verticaal denken en openen de verschillende laadjes van elke categorie en verbinden deze synchroon met elkaar. Bijvoorbeeld stemmen wij af op het energieveld van een planetaire kracht zoals die van Saturnus. Ons verticale denken ziet er dan als volgt uit:

Categorie Sterrenbeeld:     Steenbok – bruggenbouwer in de materie
Categorie Lichaam:               skelet, knie, epidermis, gal, milt, perifere zenuwstelsel, tanden,                                                                           haren, nagels
Categorie Ziekten:                 reuma, jicht, stenen in gal, nier en blaas, uitslag, chronische                                                                                 ziekten
Categorie Bachbloesem:    maskerbloem
Categorie Metaal:                  lood
Categorie Planten:                klimop, klaproos, viooltje, anjer, paardenstaart
Categorie Kruiden:                smeerwortel, tijm, wintergroen, wijnruit, duivenkervel
Categorie Boom:                    beuk, hulst
Categorie Granen:                 maïs
Categorie Zout:                       calcium phosphoricum
Categorie Indiaans teken:  sneeuwgans
Categorie Edelsteen:            chrysopraas
Categorie Stamboom:         Sebulon, zoon van Lea
Categorie Dag:                        zaterdag
Categorie Kleur:                     donkerblauw, zwart

Denkspiralen

Deze manier van denken is abstract, vrij en beweegt altijd in een energiespiraal. Het verbindt de verschillende categorieën synchroon en communiceert zijn kennis van het corresponderende energieveld, in dit geval het energieveld van Saturnus.

Verticaal denken werkt met synchroniciteit en laat zien hoe we het evenwicht in de bijbehorende categorie van een energiespiraal kunnen herstellen. In het geval van reuma bijvoorbeeld kunnen we een chrysoprase op het betreffende gewricht leggen. Hildegard von Bingen was met haar verticale denkwijze zeer succesvol.

Het mentale gebied bestaat uit de vele verschillende energiespiralen en bevindt zich buiten de tijd, het is niet aan de aardse wetmatigheden gebonden. Op zichzelf is dit een neutraal gebied waarin kennis verzameld en verdeeld wordt. Het brengt de verbondenheid tot stand van het onzichtbare, het niet-manifeste, met ons en deze aardse realiteit. Het zorgt voor de relatie tussen mens, dier, plant en mineraal enz.

Ons aandachtspunt

Het is een creatieve energie die los staat van het verleden en zich op een levendige manier verder ontwikkelt en blijvender is dan de stoffelijke materie. Door onze ademhaling zijn wij ons leven lang met het mentale veld, met dit collectieve weten verbonden. De onophoudelijke gedachtestroom loopt conform onze ademhaling.

Wij zuigen de lucht in onze longen, brengen zuurstof naar ons bloed en nemen met onze uitademing de verbrande reststof weer mee naar buiten. Op dezelfde manier ontvangen wij met elke ademtocht informatie in de vorm van gedachte-impulsen en na het verwerken daarvan geven wij ze, als onze kennis, weer terug aan het mentale veld.

De mentale voeding in de vorm van informatie-impulsen is altijd in overeenstemming met ons aandachtspunt. Datgene waarop wij ons afstemmen, dus waaraan wij aandacht schenken, bepaalt de informatie die wij ontvangen.

Bijvoorbeeld: wij willen een gele auto kopen en ons lekker van de grijze massa onderscheiden. Nu richten wij dus ons innerlijke aandachtspunt op gele auto’s en al na een vrij korte tijd zien wij opeens gele auto’s in onze omgeving verschijnen. Die lijken gewoon uit het niets tevoorschijn te komen. Maar dat is natuurlijk niet juist, want de gele auto’s waren er al, maar wij zien ze nu pas omdat wij nu ons aandachtspunt daarop gevestigd hebben.

Wij beïnvloeden elkaar onderling

Energie gaat altijd daar naar toe waar wij onze aandacht op richten! Wij beleven op aarde de levensfilm, die wij zelf bedacht hebben!

Wij beslissen met de manier van ons denken niet alleen welke richting onze persoonlijke reis zal nemen, maar ook waarheen al onze levens zich gaan ontwikkelen, omdat iedere mens zich mentaal vanuit het collectieve veld voedt.

Wij beïnvloeden elkaar dus onderling en niemand die op aarde leeft kan dit vermijden – het mentale veld is de lucht om ons heen en kent geen grenzen.

Belangrijk is dat wij beseffen dat wij niet ons denken zijn! Denken is een heel kostbaar gereedschap dat wij op aarde verder gebruiken om ons te ontwikkelen. Wij zijn dus niet ons gereedschap, maar zullen dit alleen maar op de juiste manier gebruiken.

Ons denkgereedschap

Ons denkgereedschap besturen wij met onze IK-kracht, onze wilskracht, ons vuur. En hoe wakkerder wij zijn, dus hoe bewuster wij van het feit doordrongen zijn dat wij het zelf in handen hebben wat wij beleven, hoe beter wij dit gereedschap kunnen inzetten.

De Weegschaal is op harmonieuze en mooie denkbewegingen afgestemd en helpt ons de schoonheid van het leven te herkennen en dit mooi te verwoorden. Wij kijken met dit teken naar beide kanten van een verhaal en bewegen ons elegant door de gedachtewereld. En herkennen daardoor de verschillende perspectieven en mogelijkheden. Krachtig balanceren wij tegenstrijdigheid uit, en wij scheppen door onze ervaring vredevolle, mooie en bemoedigende woorden.

De Waterman is in het mentale veld thuis en is de grote bouwmeester van nieuwe gedachtenvormen en alle nieuwe ideeën. Hij voegt de woorden van de Weegschaal samen tot grote schitterende mooie gedachtenkastelen. Als wij iets gaan overdenken trekken wij ons altijd in ons eigen watermankasteel terug om tot geestelijke kracht te komen. Maar daarvoor is vrijheid nodig, zonder mentale vrijheid kunnen wij niet verticaal denken maar alleen maar de geleerde categorieën herhalen.

Iedereen van ons beschikt over zijn hoogstpersoonlijke toegang tot de verschillende energiespiralen van het verticale denken. Niemand van ons is vervangbaar en daarom is iedereen van ons uiterst belangrijk. En dat is wat onze individualiteit, onze authenticiteit uitmaakt.

Onze Tweelingen zorgt voor de uitwisseling onderling. Met een buitengewoon groot talent voor talen is de snelle en aangename communicatie gewaarborgd, waarbij wij door de broodnodige informatie verzorgd worden. De uitwisseling onderling werkt ook sterk bevruchtend op het collectieve weten van ons mensen.

Analoog aan het lichaam staan onze longen voor de Tweelingen, ze zuigen de lucht, dus de voeding naar binnen en geven het verwerkte eindresultaat weer naar buiten. Het is een orgaan dat twee kanten opgaat, naar boven en naar beneden, het stuurt voeding naar binnen en naar buiten. Wij zijn een belangrijke schakel in het geheel en zullen vrij, zelfstandig en hardop denken – van binnenuit. De kracht van woorden is enorm groot!

Je bepaalt wat je beleeft!

Als wij dus onze aandacht op mooie dingen en mooie gebeurtenissen richten, als wij ons elkaar mooie gedachten sturen en hierover praten, versterken wij het collectieve veld in deze richting. En omdat wij hierop afgestemd zijn zullen wij dat ook gaan beleven.

Als wij onze aandacht op angst, woede en hulpeloosheid richten en deze gedachten naar het mentale veld sturen, vergroten wij de donkerheid en beleven wij dat ook. Ons ‘dagelijks brood’ ontvangen wij door onze adem. De aandacht die wij hieraan schenken geeft het voedsel aan dat wij zullen verteren.

Door onze IK-kracht kunnen wij ons op de wijsheid afstemmen en harmonie scheppen, allereerst in onszelf. Wij zijn de poort naar de andere en kunnen die pas herkennen door het verticale denken. En dat is niet moeilijk, want het gereedschap daarvoor dragen wij al in ons. Adem eens diep en rustig door, er wordt je niets onthouden wat je laat groeien.

Eigenschappen van de wijsheid

Want de wijsheid, de maakster van alles,
heeft mij onderricht.

In haar immers is een geest,
die verstandig is, heilig,
enig, veelzijdig, subtiel,
beweeglijk, doordringend, smetteloos,
helder, onkwetsbaar, bedacht op het goede, scherpzinnig,
onweerstaanbaar, weldadig, menslievend,
standvastig, onwankelbaar, onbekommerd,
alles vermogend, alles overziend,
alle geesten doordringend,
hoe verstandig, zuiver en subtiel ze ook zijn.

Want de wijsheid is beweeglijker dan alle beweging;
zij doordringt en doortrekt alles
door de kracht van haar zuiverheid.

Want zij is de ademtocht van Gods kracht
en de pure afstraling van de heerlijkheid van de Almachtige:
daarom wordt zij niet aangetast
door iets dat bezoedeld is.

Zij is de afglans van het eeuwig licht,
de onbeslagen spiegel van Gods werkzaamheid
en het beeld van zijn goedheid.

(Wijsheid 7:22, Oude testament van J.G.M.Willebrands)
  Klik hier voor je persoonlijke geboortehoroscoop

2 thoughts on “Het mentale veld

  1. Dag Heidrun,

    Dankjewel voor weer een mooi, boeiend en inspirerend schrijven.
    Je weet me elke keer mooi te raken met jouw teksten.

    Warme groet,
    Rob

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *