IK-kracht in het Watermantijdperk

Op aarde beschikken wij mensen over vier lichamen; beter gezegd, wij mensen bestaan uit vier lichamen. Het meest zichtbare lichaam is het fysieke lichaam.

Dit is een tijdelijk lichaam dat voor ons verblijf op aarde bedoeld is. Onze ouders scheppen dit lichaam voor ons door de bevruchting van een eicel door een zaadcel.

En wij nemen het met onze geboorte over en zijn door een zilveren, onzichtbaar koord met ons zielenlichaam hiermee verbonden.

Op het moment van onze aardse dood lost dit koord op en geven wij het lichaam terug aan de aarde en reizen we met ons zielen- of gevoelslichaam verder.

Het gevoelslichaam

Ons gevoelslichaam kunnen wij ook onze ziel noemen. Zij is een soort voertuig in dit zonnestelsel en wij bewegen er moeiteloos mee, niet alleen op aarde maar ook op andere planeten, dit dan wel meestal ’s nachts. Met de ziel of het gevoelslichaam staan wij onderling constant in verbinding en kunnen wij andere mensen of wezens voelen.  Wij voelen feilloos aan als iemand het moeilijk heeft of pijn heeft, het is als of het onze pijn of ons verdriet is. Van nature kent de zielenverbinding geen grenzen en wij vloeien voortdurend in elkaar over.

Het mentale lichaam

Deze beide lichamen, het fysieke lichaam en onze ziel worden voortdurend door onze ademhaling met lucht, zuurstof en Chi gevoed dat aan het mentale veld toebehoort. En door de ademhaling is ons mentale lichaam met het mentale veld verbonden. Onze constante voeding vanuit het mentale veld bestaat uit wijsheid en kennis in de vorm van gedachten en taal.

Op die manier hebben wij de mogelijkheid op aarde onderling kennis uit te wisselen, te delen en door praten te verankeren, opdat zij zich kunnen manifesteren. Door met elkaar te praten kunnen wij onderling ook onze posities herkennen en onze kennis en bewustzijn vergroten.

IK-kracht, het geestlichaam

Ons fysieke lichaam, onze ziel en ons mentale lichaam worden gestuurd door onze IK-kracht. Dit is de sterkste kracht die wij hebben en in de eigenlijke zin van ons bestaan is dit onze essentie.

Deze kracht hoort bij het vormloze Zijn en wij kunnen de IK-kracht ook ons geestlichaam noemen.

Het is puur licht, zonder een bepaalde vorm en met iets groters verbonden. Met ons mentale lichaam, dus met ons denken kunnen wij dit niet meer bevatten en beleven het alleen maar als het niets of de leegte, van waaruit alles ontstaat.

De IK-kracht kunnen wij met onze ziel voelen en ze komt als onze intuïtie in ons denken. Het verschil met ons ego denken herkennen wij daaraan dat ze sneller, zachter en wetend is, daarentegen is ons ego denken hard en gaat langzamer.

Met onze IK-kracht besturen wij al onze andere lichamen, besturen wij ons leven. Ze is te vergelijken met de cockpit in een ruimteschip of met het gaspedaal in een voertuig. En ze uit zich in onze levenskracht en in onze wilskracht.

Periode van 2160 jaar

Het ontvouwen van onze IK-kracht, ons geestlichaam, dat is wat wij op aarde zullen leren en daarvoor staan ons heel veel jaren ter beschikking. Deze ontwikkeling is aan de dierenriem gekoppeld en wij leren de IK-kracht in elke sterrenbeeld kennen. Het patroon daarvan ontwaakt in onze ziel, groeit en rijpt, net een embryo in het moederlijf. Alleen hebben wij daarvoor niet negen maanden de tijd maar duurt elke periode in één teken 2160 jaar.

Wij herkennen onze IK-kracht in onze wilskracht, ons vuur en enthousiasme, ons doorzettingsvermogen en het besef van wat wij zijn en wat wij willen. Hierdoor hebben wij de mogelijkheid om ons leven in eigen handen te nemen en om de automatische piloot uit te schakelen.

Onze IK-kracht uit zich in onze voorstellingskracht en onze wensen. Hiermee werken wij bewust aan de kosmische schepping mee, altijd in overeenstemming met het sterrenbeeld van het lentepunt en zetten deze kwaliteit om door middel van onze creativiteit op aarde.

De grote astronomische klok

Het lentepunt van de zon laat bij zonsopkomst op 21 maart, het patroon van het sterrenbeeld zien waarmee wij op dit moment onze IK-kracht verder ontwikkelen. Het lentepunt beweegt in het dierenriem langzamerhand achteruit en doorloopt elk sterrenbeeld gedurende een periode van 2160 jaren.

De zon komt dus 2160 jaar lang door het patroon van één sterrenbeeld naar de aarde waardoor elke keer weer nieuwe vormen in mensheid en cultuur ontstaan.

Als het lentepunt alle twaalf sterrenbeelden doorlopen heeft noemt men dit een Platonisch jaar of in het oosten een dag van Brahma, dit is een periode van 25920 jaren.

Wij hebben op aarde hiervoor een grote astronomische klok, de Sfinx en de Piramides. Op YouTube vind je een uitstekende documentaire (in het Duits), klik hier: Das Geheimnis der Pyramiden

Het Watermantijdperk

Het lentepunt staat op dit moment bijna in het sterrenbeeld Waterman. En deze kwaliteit kunnen wij dan ook al duidelijk herkennen. Het feit al dat wij een documentaire op YouTube kunnen zien of dat de hele aarde met elkaar via het internet verbonden is hoort bij de Waterman.

De grote spirituele leiders uit het Vissentijdperk maken plaats voor de eigen, individualistische ontwikkeling en in die zin bestaan überhaupt geen leiders meer. De functie van leiderschap is getransformeerd naar een soort leuning, die men op de weg naar boven vast kan houden.

Individualiteit en vrijheid staat voorop en iedereen van ons mag zich in de volgende vele honderden jaren op zijn persoonlijke Waterman-manier uitdrukken. Waterman hoort bij het element lucht, dus ons mentale lichaam.

Dit is ons denken, onze ideeën, denkbeelden, voorstellingen, begrip, kennis, onze taal. Alles van intelligentie tot wijsheid. Het is een neutraal denken, alleen bezig met logische gegevens en onafhankelijk van gevoelens. Het gaat om inzicht verkrijgen en ervaringen opdoen, om bewustwording en communicatie.

Woorden zijn het transportmiddel voor deze abstracte energie, die doormiddel van de naamgeving op aarde komt. Lucht is het enige van de elementen dat wij niet kunnen zien. Het is verbonden met een wereld van het onzichtbare, het niet-manifeste en zorgt voor de relatie tussen mens, dier, plant en mineraal. Een creatieve, abstracte energie die los staat van het verleden en toekomstgericht werkt.

Het gaat om helder inzicht dat zich op een levendige manier ontwikkelt en resistenter en blijvender is dan de stoffelijke materie. En elke vorm heeft haar oorsprong in het mentale veld en wordt van daaruit op de aarde geprojecteerd. Op aarde wordt deze vorm alleen maar met de kleur van de materie beschilderd om herkend te worden.

Mentale voeding

Lucht is onze meest essentiële voeding en het kostbaarste bestanddeel ervan is de Heilige Geest of in het Grieks ‘pneuma hagion’.

In het oosten wordt deze voeding ook wel Prana of Chi genoemd. Deze voeding kunnen wij ook ‘Bode van God’ noemen, zijn uitademing is  immers onze inademing en wij staan  daardoor altijd in verbinding met de kosmos, met alles wat buiten tijd en ruimte valt.

Het kleinste en simpelste gereedschap is onze intelligentie, net als een spier wordt hij sterker naarmate hij beter getraind wordt.

Maar op zich is intelligentie niet zo belangrijk, het is immers een soort trainingspro-gramma dat opgesteld is aan de hand van maatstaven die binnen een beperkt tijdsperk  geldig zijn. Belangrijker is het om intelligentie te overstijgen en zelfstandig te gaan denken, dus zonder programma of systeem.

Denken moet vrij en onafhankelijk zijn. Met elke nieuwe ademhaling ontvangen wij nieuwe gedachten. Flexibiliteit en snelheid zijn nodig om de veelheid aan informatie op te nemen en te verwerken. Abstract en altijd in beweging, altijd vergelijkend en aan het verdelen.

Gedachten worden achter elkaar gezet, net als de beelden van een film. En dan gaan wij deze gedachtebeelden op een bepaalde snelheid op aarde afspelen en onze film beleven.  Wij leven dus wat wij denken!

Buiten de tijd

Waterman verzamelt alle kennis en gedachten en maakt daarvan een persoonlijk gedachten-kunstwerk. Mooi en individualistisch, net een sprookjeskasteel. Met de onderbenen, die bij Waterman horen, maakt hij zich van de aarde los en springt hij omhoog.

Hij woont in de kosmos en plaatst zich buiten tijd en buiten het aardse gebeuren en vanuit deze positie kan hij in vrijheid alles aanschouwen zonder erbij te moeten horen. Hij houdt ervan om zich geregeld af te zonderen om in alle rust zijn gedachten de vrije loop te laten, om verder aan zijn ideeën te bouwen.

Vrijheid, gelijkheid en broederschap is waar hij voor staat. Heel sociaal en human is hij graag lid van een club of stichting of vereniging waarmee hij het zelfde ideaal kan delen. Voorwaarde is wel dat hij zijn individualiteit niet hoeft in te leveren.

Wat andere mensen over hem denken laat hem koud. Zolang zij maar niet te dichtbij komen of te persoonlijk worden is alles prima. Een bijzondere neiging tot originaliteit, humor, vernieuwing en techniek, een eigen wereldbeschouwing, logica, ethica en psychologie, nieuwe uitvindingen en sciencefiction horen allemaal bij dit teken.

De individualist in de gemeenschap

Hij is erg trots op zijn eigenheid en heeft een afkeer van al het alledaagse. Hij is een individualist in de gemeenschap en zet zich met zijn bijzondere gedachtewereld graag voor de medemens in. Trouw aan zichzelf, aan zijn mentale wereld voelt hij zich als een soort uitverkorene die niet bij de massa hoort.

Met zijn persoonlijke problemen doet hij niet veel maar hij kan flink aangedaan zijn door zaken die zich aan de andere kant van de wereld afspelen.

Het gezelschap van anderen vindt hij vaak klef en benauwend en daarom houdt hij hen graag op afstand. Zijn leven lijkt soms op dat van een kluizenaar of een eenzame nar die met het praktische leven geen compromissen aangaat.

Een meer bewuste Waterman leeft in geestelijke harmonieën en gebruikt zijn verworven kennis om mensen te verbroederen. Hij is de wijze die de kosmos voor de mensen vertaalt en zich altijd zal inzetten voor de bevordering van de individualiteit in de gemeenschap.

Daarop volgende tijdperken:

Steenboktijdperk
Daadwerkelijke nieuwe structuren worden pas in het Steenboktijdperk gelegd dat ook in het teken van familie en tradities staat, culturen die samen gaan werken.

Boogschuttertijdperk
In het Boogschuttertijdperk worden deze dan doormiddel van scholen en spirituele centra uitgedragen, op aarde en ook in de kosmos.

Schorpioentijdperk
Waarna wij in het Schorpioentijdperk onze wezenstransformatie doormaken, al het oude en donkere loslaten en onze heldere essentie te voorschijn komt.

Weegschaaltijdperk
In het Weegschaaltijdperk ontvangen wij de grote kosmische inwijding en daarmee ook de toegang tot andere werelden waarmee wij dan uiteindelijk harmonisch samenwerken.

Maagdtijdperk
In het Maagdtijdperk wordt dan de nieuwe stap in een volledig nieuw veld gezet dat wij ons op dit moment nog niet eens kunnen voorstellen, maar deze oogst komt.

  Klik hier voor je persoonlijke geboortehoroscoop

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *