Waterman, de individualist

Het teken waterman hoort bij het element lucht. Dit element is het symbool van de mentale wereld, dus ons denken, voorstellingen, begrip, kennis en onze taal. Denken is iets neutraals, een verzameling van ervaringen die inzicht geven, maar dan zonder emotionele lading. Het gaat hier om bewustwording en communicatie.

Lucht is denken

IMG_3291
Lucht is een essentieel bestanddeel voor ons leven en zonder lucht zouden wij het niet lang kunnen uithouden.

En precies zo is het ook met ons denken. De ademhaling en het denken lopen synchroon en zijn met elkaar verbonden.

Ons lichaam heeft zuurstof nodig, maar er is ook nog iets anders in de lucht dat voor de verbinding met ons wezen zorgt.

En dat is de Heilige Geest of het Chi of het Prana, hoe het in het Oosten ook genoemd wordt. Deze innerlijke voeding zorgt ervoor dat ons denken neutraal blijft en dat wij de mogelijkheid bezitten om het verschil te kunnen maken tussen ‘ik denk’ en ‘ik observeer mijn denken’.

Om goed te kunnen observeren is de ademhaling erg belangrijk. Probeer daarom geregeld rustig en diep adem te halen en te ontspannen. Praat over je gedachten met geestverwanten, de uitwisseling onderling is net zo belangrijk.

Het Watermantijdperk

Het element lucht verleent ons de kracht om dingen te overzien en onze kennis te communiceren. Deze permanente stroom gaat ononderbroken door tot er een onderbreking van buiten komt. Dan pas merken wij op dat wij met onze aandacht in het mentale veld waren. In dit veld wonen de weegschaal, de waterman en de tweelingen.

Door het Leven worden wij geforceerd om ons met dit mentale veld vertrouwd te maken omdat het nieuwe tijdperk, het watermantijdperk, zich hierin gaat afspelen. Wij moeten leren ons hierin te bewegen en verder te kijken dan alleen maar te geloven dat wij onze gedachten zijn.

In dit veld is ook de poort naar de wijsheid, waar de verbinding vandaan komt, die wij de komende tijd nodig hebben. Het is daarom wel van belang zich ervan bewust te zijn dat wij niet de gedachtenstroom in ons zijn. Maar nog belangrijker is het om deze rustig te houden, rustig en authentiek aan ons ware wezen.

Buiten tijd en ruimte

Met dit energieveld verzamelen wij de kennis en woorden van deze gedachtenstroom en bouwen ermee heel persoonlijke kunstwerken, mooi en individualistisch, net sprookjeskastelen. Wij zijn hiermee altijd bezig als wij met onszelf overleggen hoe iets zou kunnen of moeten gaan, heel vaak dus.

De waterman woont in de kosmos en plaatst zich daardoor buiten de tijd en buiten het aardse gebeuren. Vanuit die positie kunnen wij alles aanschouwen. Het is dus een mentale toestand van gelijktijdig in de kosmos en op aarde aanwezig zijn.

In het lichaam zijn hiermee analoog onze onderbenen, alle spieren die gebruikt worden om te kunnen springen (ons dus van de aarde los te kunnen maken), enkels, zenuwstelsel, lichaams-meridianen, hypofyse.

Vrijheid, gelijkheid en broederschap

Regelmatig zonderen wij ons af om in alle rust de gedachten de vrije loop te kunnen laten of om aan onze ideeën verder te bouwen. Door de kracht zich van het aardse veld los te kunnen maken hebben wij een uitstekend zicht in de kosmos. Vrijheid, gelijkheid en broederschap is waar wij voor staan.

Sociaal, human en graag lid van een club of vereniging waarmee dezelfde idealen gedeeld worden, mits wij onze individualiteit niet hoeven in te leveren, engageren wij ons graag. Andere mensen laten wij hun gang gaan, als ze maar niet te dichtbij komen of te persoonlijk worden vinden wij het allemaal prima.

Een individualist

Wij hebben een bijzondere neiging tot originaliteit, humor, vernieuwing en techniek. Nieuwe uitvindingen vinden wij altijd erg interessant, zoals alles wat met sciencefiction te maken heeft. Als individualist in de gemeenschap zetten wij ons graag voor de medemens in.

De gedachtenwereld is bijzonder, met een individuele wereldbeschouwing, logica, ethica en psychologie waar wij trots op zijn. Wij hebben een afkeer van alles wat alledaags is en blijven ons en onze mentale wereld onder alle omstandigheden trouw.

Met dit energieveld verbonden voelen wij ons een soort uitverkorene die niet bij de massa hoort en ook niet op de aarde thuis is.

De nog onbewuste waterman

Wij allen dragen een onbewuste en een bewuste vorm van de sterrenbeelden in ons en de voornaamste taak bestaat daaruit om bewustzijn (licht) in de nog onbewuste delen te brengen, zodat wij de hele kracht van het sterrenbeeld positief kunnen gebruiken.

De nog onbewuste waterman vindt het gezelschap van anderen gauw te klef en te benauwend, en daarom houdt hij hen op afstand. Zijn leven lijkt op dat van een kluizenaar of een eenzame nar die met het praktische leven geen compromissen aangaat.

Hij ziet zichzelf als de maatstaf van de wijsheid. Meestal blijft hij in de bibliotheken plakken, neemt alles wat er te leren valt tot zich. Deze geestelijke vondsten zijn voor hem zo kostbaar dat hij ze alleen voor zichzelf wil houden. Kennis vergaren gaat boven lichamelijk genot en sociale uitwisseling.

De aarde is voor hem veel te traag en hij ontwijkt deze het liefst en verblijft in zijn mentale paleis en is dan ook behoorlijk geïrriteerd als hij naar de aarde teruggesleurd wordt.

De bewuste waterman

Weisheit
De bewuste waterman verzet zich niet meer tegenover de aarde en heeft zich neergelegd bij het materiële van aardse zaken en leeft in geestelijke harmonie.

De kennis en de persoonlijke ervaringen die hij verworven heeft, gebruikt hij om mensen te verbroederen en harmonie te scheppen. Dit niet alleen met de mensen onderling maar ook met andere levende wezens.

Zijn mentale kracht gebruikt hij om zich van de aarde los te maken en het ‘van boven’ geziene terug te brengen naar de mensen.

Zijn wijsheid en de kennis dat iedereen een belangrijke schakel in het geheel is draagt hij aan zijn ‘broeders’ over.

Hij is de wijze die de kosmos voor de mensen vertaalt en zich altijd voor de mensheid inzet en de individualiteit bevordert. Vrij, zelfstandig en hardop te denken, van binnenuit, is de weg die hij gaat en anderen leert.

  Klik hier voor je persoonlijke geboortehoroscoop

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *