De assen in de horoscoop

In de horoscoop zijn twee grote assen. De horizontale as loopt van ascendant naar descendant, en de verticale as van IC (Imum Coeli) naar MC (Medium Coeli, Midhemel).

Ascendant en descendant

De horizontale as van ascendant naar descendant laat ons de horizontale beweging van ons zelf tegenover de wereld zien. Het rijzende teken – het teken dat op het moment van onze geboorte boven de horizon kwam, de ascendant – kenmerkt onze verhouding met de omgeving. Hier reiken wij naar buiten toe om de wereld te verkennen en ons aan de wereld kenbaar te maken. In overeenstemming met het teken waarin de ascendant staat gebruiken wij de energie als een soort schild waarmee wij ons wezen ook beschermen.

Het teken dat precies tegenover de ascendant staat noemen wij de descendant. En die geeft aan hoe we omgaan met relaties in de ruimste zin van het woord. De manier waarop wij met de mens tegenover ons contact proberen te leggen, de wisselwerking met de ander.

Verbinding met de ander

Op de as van ascendant naar descendant bewegen wij ons wezen naar buiten. Daar gaan wij de relatie met de ander aan. Van de sterrenbeelden die hier aangesproken worden ontvangen wij de informatie hoe wij deze gebieden definiëren. Het is een belangrijke as die ons laat zien met welke kwaliteit wij ons wezen naar buiten vertalen, hoe wij ons naar de wereld toe bewegen en op wat voor een soort relatie wij ons met een ander mens afstemmen.

Als wij onze armen spreiden en ons om onze eigen as draaien, bijvoorbeeld in een dans, dan kunnen wij de ascendant-descendant-as lichamelijk ervaren. Dit doet mij op de een of andere manier altijd aan een soort horizontale meter in een vliegtuig denken, waarmee wij gedurende onze vlucht ons wezen in relatie tot de aarde kunnen uitbalanceren.

IC en MC

De IC-MC-as is de verticale as waarmee wij ons met het leven op aarde en de kosmos verbonden hebben. Het IC of Imum Coeli is de wortel van ons bestaan, vertegenwoordigt onze voeten waarmee wij op de grond staan, het fundament en de stamboom als mens. Het sterrenbeeld van het IC laat ons herkennen wat ons zekerheid geeft en waarmee wij ons in onze zielendiepte verbonden weten.

Het MC – Medium Coeli ofwel Midhemel genoemd – geeft de richting aan waarnaar wij streven, waarvoor wij in ons leven willen gaan. Welke inspanning en welk doorzettingsvermogen wij hebben om ons doel te verwezenlijken. Het sterrenbeeld van dit punt laat ons de kwaliteiten zien die wij waarderen en die wij op onze levensreis verder ontwikkelen.

Tussen hemel en aarde

De MC-IC-as is te vergelijken met een soort koptelefoonlijn tussen de hemel en de aarde, en onze verbinding ermee is van essentieel belang. Wij lijnen hieraan ons lichtkanaal uit aan de hand van de sterrenbeelden die aangesproken worden. Dit kanaal komt in ons lichaam overeen met de sushum-na-nadi, de hoofdenergiestroom van ons energielichaam waardoorheen onze hoofdvoeding stroomt.

Langs deze lijn of dit kanaal willen wij ons wezen in de wereld laten schijnen. Hierbij geeft het IC ons informatie over de kwaliteit van onze wortels, die door het sterrenbeeld wordt aangesproken. Eveneens komt het IC overeen met ons innerlijk kind. Het kind dat wij zelf zijn geweest vanaf onze geboorte tot ongeveer zeven jaar. Dit kind zullen wij helemaal moeten helen voor wij verder naar boven kunnen reiken om bewust ons licht via de MC aan de wereld aan te kunnen bieden.

Transformatie

Hier in de diepte van onze ziel, in ons innerlijke kind, hebben wij allen een stuk dat getransfor-meerd dient te worden. In dit aspect zijn wij op een bepaald punt blijven hangen. Vanuit dat punt geven wij nog altijd signalen af die het ons vandaag de dag moeilijk maken. Omdat wij door deze signalen aandacht vragen – vaak op een onaangename manier – maar ons daarvan niet bewust zijn. Als kind hebben wij meestal geen toestemming gekregen om zo te zijn als wij ons van binnenuit voelden. Ons gedrag werd door opvoeding en omgeving sterk geconditioneerd. Dit deel kon zich niet verder ontvouwen. Wij zijn gegroeid en ouder geworden, maar het kind kon er niet achteraan komen en de verhouding is in loop van de tijd scheefgegroeid.

Laat de kinderen tot mij komen

‘Laat de kinderen tot mij komen, hun behoort het Koninkrijk’ betekent niets anders dan een oproep om dit aspect helemaal te helen. Wij hebben ons innerlijk kind nodig, het is het enige aspect in ons wezen dat de sleutel naar het Koninkrijk draagt. Wij moeten met behulp van ons volwassenen verstand ophouden bang te zijn, ophouden met goedkeuring van buitenaf te willen. En stoppen met het zelfmedelijden over de moeilijke situaties die wij allemaal hebben ondergaan.

Afstemmen op het IC

Wij zijn het tegenover onszelf en ons innerlijk kind verschuldigd om het sterrenbeeld waar het IC in staat volledig te laten ontplooien. Hier volgt een beknopte opsomming van de twaalf sterrenbeelden in hun hoogst ontwikkelde vorm.

Ram – De goddelijke mens, de heer van de aarde (pionier, leider)

Stier – Beschermer van onze ware herkomst, toegang tot de Akasha-Kroniek (bibliothecaris)

Tweelingen – Gevleugelde bode van God (engel)

Kreeft – Onze ziel, ons zielenhuis, ons hart (beschermer)

Leeuw – Koning over onze gevoelswereld (lichtdrager)

Maagd – Bewuste geboorte van ons zuivere IK, hier op aarde (in dienst zijn van God en Moeder Aarde )

Weegschaal – Inwijding in de wijsheid (bemiddelaar)

Schorpioen – Transformator, generator, bron van jeugd (heelmeester)

Boogschutter – Leraar, profeet, degene die zegent (visionair)

Steenbok – Bruggenbouwer in de materie (werker)

Waterman – Ziener ter bevordering van de verbroedering van de mensen (wijze)

Vissen – Verlosser, Christusbewustzijn, degene die God kent (medium)

Als wij ons op deze hogere vorm van het sterrenbeeld afstemmen dat door ons IC aangesproken wordt, ontvangen wij de juiste voeding om ons innerlijke kind te helen en onze vleugels volledig uit te slaan.

Het kruis

Deze vier punten, ascendant-descendant en IC-MC, beelden de hoofdassen uit in de horoscoop en vormen een kruis. Het kruis waarmee wij een leven lang met de aarde (ofwel het getal vier) verbonden zijn. Op die manier kunnen wij als lichtkanaal fungeren en stromen onze gaven en onze cadeaus het mooiste de wereld in. Wij staan als belangrijk verbindingsstuk met gespreide armen tussen hemel en aarde, verbonden met de mensen en geworteld in ons thuisfront. Onze plek in de wereld nemen wij volledig in, geven ons voldoende ruimte en gebruiken het juiste gereedschap om te doen waarvoor wij kwamen.

  Klik hier voor je persoonlijke geboortehoroscoop

4 thoughts on “De assen in de horoscoop

  1. Beste Marion,

   Wat leuk dat je dit artikel gevonden hebt en mooi om te horen dat de assen in de horoscoop daardoor duidelijker worden.

   Alles Liebe,
   Heidrun

 1. Wat een ontdekking over het kind in jezelf in de IC…echt verborgen! Ben ik mee bezig en hier kan ik zeker wat mee! Dank je wel voor dit inzicht!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *