De gevoelige Kreeft

IMG-20150630-WA0003Kreeft is het teken dat de zomer inluidt, de warmte, het rustiger aandoen en het meegaan met de levensstroom.

Dit teken hoort bij het element water en dat symboliseert onze diepste aanwezigheid op deze planeet, ons zielenleven.

Dus alles wat wij voelen, onze driften, stemmingen, wensen en verlangens, onze hartstochten, dromen en fantasieën.

De taal van het element water

Het gaat om ons als astraal wezen, het voelen en het aanpassen. De taal van het element water bestaat uit beelden en symbolen, denk bijvoorbeeld aan onze dromen. Met de watertekens Kreeft, Schorpioen en Vissen nemen wij volledig subjectief waar, onze gevoelswaarneming is volledig persoonsgebonden en niet logisch.

Watertekens omschrijven onze ziel, wij vloeien daarmee in ons lichaam dat bij onze geboorte uit 94% water bestaat en wanneer wij de 50 gepasseerd zijn is dat nog altijd 65%.

Kreeft is de schepper van onze ziel

De Kreeft is het hoofdteken van de watertekens, het bepaald waarheen onze ziel mag vloeien. Door het element water staan wij gevoelsmatig altijd in verbinding met de ander, wij kennen op dit gebied geen begrenzing of scheiding met andere personen. Deze uitwisseling kent zijn hoogtepunt in de lichamelijke aanraking, die wij nodig hebben, ja, waarvan we zelfs afhankelijk zijn.

Zoals het water de vorm aanneemt waarin het gegoten wordt, zo neemt onze ziel elke vorm aan waarmee ze in aanraking komt. En omdat er van nature geen zielsmatige begrenzing bestaat vloeien wij op het moment van aanraking altijd in elkaar over.

IMG-20150630-WA0007Wij kunnen alle vormen aannemen maar blijven onze eigen grondvorm altijd trouw. Als deze bedreigd wordt en wij de evenwichtige verhouding met de omgeving niet meer bewerkstelligen kunnen, trekken wij ons terug of wordt ons lichaam ziek.

Het ziekteproces is de tijd die onze ziel en ons lichaam nodig hebben om weer tot de natuurlijke balans te herstellen.

Door het teken Kreeft bezitten wij de buitengewoon sterke kracht, om alle impulsen en gedachten in een vloeibare toestand te kunnen veranderen. Allen, die in een vloeibare toestand verkeren, kunnen in de materiële wereld, de wereld die de Steenbok geschapen heeft, instromen.

Kreeft is ervoor verantwoordelijk dat wij met onze ziel naar de aarde kunnen vloeien.

Het is de moeder van ons collectief onderbewustzijn en ze fungeert als een soort voorplein, een hof waarin alle krachten zich verzamelen, die in de materie willen werken.

De Kreeft bepaalt wat naar de aarde kan en hier zichtbaar wordt en wat niet.

Analoog met ons lichaam

Analoog met ons lichaam komt Kreeft overeen met onze maag, borsten, buik, baarmoeder, lichaamsvloeistoffen en onze 12 ribbenparen. Het gaat hierbij om het gebied waar alles vloeibaar gemaakt wordt zodat het door het lichaam opgenomen kan worden, vloeibare stoffen die ons voeden. Een buitengewoon kwetsbaar gebied dat beschermd dient te worden.

Eigenschappen van de Kreeft

Wij zijn zorgzaam, bemoederend, voorzichtig, teder en bieden mensen geborgenheid. Zelf kijken wij eerst de kat uit de boom voor wij actief reageren. Een simpel en kort gesprekje hier een daar is voor ons heel eenvoudig maar als het om het uiten van onze persoonlijke mening gaat, houden wij ons in.

Eerst moeten wij alles veilig stellen, voelen of hier een soepele uitwisseling plaats kan vinden, voelen of wij zeker en beschermd zijn. Open en oprecht praten doen wij alleen in een heel veilige omgeving waar wij de mensen goed kennen en hen vertrouwen.
Tenslotte hebben wij de kracht om alles vloeibaar te maken wat op aarde wil komen en daarom zijn wij bijzonder liefdevol en voorzichtig; wij willen niet dat zich de verkeerde dingen materialiseren.

De voeding is sympathie en tederheid

IMG-20150630-WA0009Alles uit het gevoelsleven van andere mensen voelen wij vlijmscherp aan en nemen dat over.

Gevoelige verhalen van andere mensen kunnen wij eindeloos opslurpen en met hen mee huilen, waarna zij een speciale plek in ons krijgen. Dat is ook de reden waarom wij oude spullen met een verhaal erachter verzamelen.

Andere landen en culturen trekken ons, voor een bepaalde tijd en wij leven dan ook graag in het buitenland maar komen meestal weer terug naar ons moederland.

Huiselijk ingesteld als we zijn verblijven wij liever in het eigen, knusse en gezellige huis waar wij ons graag in ons ‘schelpje’ terugtrekken, dan dat wij alsmaar op stap moeten gaan.

Sympathie en tederheid zijn de voeding die onze Kreefttrilling nodig heeft. In deze positieve energie kunnen wij heel eenvoudig vloeien en kan onze ziel zich authentiek ontvouwen.
Als Kreeft doen wij dan ook behoorlijk veel om aan deze voeding te komen; huilen zelfs met de wolven mee als dat nodig is.

Levensvrees in de materie

Omdat wij erg gevoelig en ontvankelijk zijn, raken wij ook snel gekwetst, waarna wij dichtklappen en ons terugtrekken. Onze stemmingen kunnen nog al gauw van het ene moment op het andere omslaan en dan verandert onze zachte manier in een nors, stil en gesloten gedrag.

Kritiek en mislukking is het ergste dat ons kan overkomen, daarom doen wij ons best om niet op te vallen. Wij bewegen meestal op onze tenen en scannen voortdurend de omgeving. Als wij de kleinste impuls van een mogelijke ‘strijd’ opvangen, dus iets dat niet vloeibaar mag worden om in de materie te verschijnen, schieten wij meteen een volle lading in de ziel van de ander af.

Deze extreme aanval, die meestal in geen verhouding met het onderwerp staat, is onze verdediging. Wij kunnen daarbij behoorlijk ver gaan en onze omgeving volledig overdonderen. Er mag geen terugslag komen, die kunnen wij namelijk niet meer aan.

Kenmerkend voor de Kreeft is de levensvrees in de materie en deze zorgt dan ervoor dat wij alle mogelijke verzekeringen ontwikkelen die ons moeten behoeden en ervoor zorgen dat wij nooit echt zonder geld komen te zitten. Geld is voor de Kreefttrilling erg belangrijk en wij kunnen daarmee ook uitstekend omgaan, zijn de geboren bankier en verzekeringsmanager.

De hartslag van de ziel

Als Kreeft leven wij in de astrale wereld en bezitten de kracht en het vermogen om in het collectieve onderbewustzijn te bewegen. Wij kunnen buitengewoon sensitief voelen en daarop reageren en zijn dan ook de hartslag van de ziel, die op aarde in de materie slaat. Maar hier op de aarde zijn wij volledig naakt en onbeschermd.

En zoals ons lichamelijke hart de 12 ribbenparen als bescherming nodig heeft, zo hebben wij ook bescherming nodig. Aan het begin van ons leven neemt onze moeder deze taak over, vandaar dat onze band met haar bijzonder sterk is. Familie en vrienden hebben eveneens een beschermende functie en wij hebben dan ook grote moeite hen te laten gaan als hun pad een andere richting neemt.

Twee stappen vooruit, een stap terug

IMG-20150630-WA0013De Kreeft is de oermoeder van de ziel, die de precieze samenstelling daarvan kent en ervoor zorgt dat deze niet beschadigd raakt.

Net als het dier kreeft bewegen wij  op gevoelsgebied schuin en nooit rechtlijnig.

Onze impulsen en gedachten worden eerst van ons ‘losgeweekt’ en van hun omhulsel  ontdaan, waardoor het wezen vrij komt.

Daarna pas komen wij tot daadwerkelijke actie en kan het wezen op aarde instromen. Twee stappen vooruit, een stap terug, dit proces heeft tijd nodig en wij gaan uiterst voorzichtig aan het werk om niets te beschadigen en alleen de essentie vloeibaar te maken.

De nog onbewuste Kreeft

Nog niet met ons tegenoverliggende Steenbok-aspect verbonden, blijven wij maar weken en wachten, zonder enige samenhang te herkennen. De levensangst heeft ons volledig in z’n greep en andere elementen (lucht en vuur) verrijken ons niet meer, waardoor ons gevoelsleven begint te vervuilen en te stinken.

Wij camoufleren ons met de massa of verstoppen ons in huis en zijn het slachtoffer van een gemene wereld.  Met ‘waarom altijd ik’ of ‘dit heb ik maar weer’ en ‘andere mensen gaat het altijd beter’  blijven wij in een grenzeloos zelfmedelijden hangen.

Lijden en verdrietig zijn lijken de enige mogelijkheid om op aarde te kunnen bestaan, maar dit doen wij zeker niet alleen: als gevoelstiran laten wij de hele familie meelijden.
Andere mensen gebruiken wij alleen maar en zijn het liefst met degenen samen, die zwakker zijn dan wij, omdat wij deze kunnen beheersen.

De bewuste Kreeft

Wij hebben de levensangst door het vertrouwen in ons lichaam overwonnen. Wij voelen dat wij gedurende deze reis van het Goddelijke gedragen worden en aanvaarden onze plek in het geheel en onze kracht.

IMG-20150630-WA0005Dankbaar nemen wij onze beschermende functie aan en omarmen alle impulsen/
gedachten, die verantwoord op aarde willen werken. Deze laten wij op een tedere, moederlijke manier door ons heen vloeien.

Met onze fijngevoeligheid verzachten wij de zielenpijn van andere mensen.
Onze kwetsbaarheid laten wij zien waardoor anderen kracht uit kunnen putten. Wij spreken moed  toe en troosten vertwijfelde mensen en worden hun beschermer.

Ons mededogen en tederheid stroomt door de hartslag van de zielen en voedt het collectieve onderbewustzijn met kracht, vertrouwen en liefde.

  Klik hier voor je persoonlijke geboortehoroscoop

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *