Ik ben vrouw

Vrouwen verschillen niet alleen door het lichaam van mannen, maar ook door hun werkveld.

De kracht van de vrouw of het vrouwelijke energiestroom laat vormen ontstaan, laat deze rijpen en baart het nieuwe.

De man of de mannelijke energiestroom levert daarvoor het zaad en is voor de bevruchting en de bescherming verantwoordelijk.

Terwijl beiden, vrouwen en mannen, met deze beiden energiestromen verbonden zijn bepaald over het algemeen het lichamelijke geslacht hun werkveld.

Mijn moeite met ‘vrouw zijn’

Als puber heb ik veel problemen ondervonden me te identificeren met mijn ‘vrouw zijn’. Vrouwen waren gehoorzaam aan hun echtgenoten, bewogen ingetogen en zwijgend voor de goede vrede. Ze waren zwak en hun werk bleef beperkt tot huishouden en koken.

Slechts af en toe braken ze er voor een moment uit, door te gaan shoppen en de voorgeschreven mode aan te schaffen. Met mijn opstandige bloed kon ik mij in dát vrouw zijn niet vinden.

Mannen hadden daarentegen de macht en het laatste woord. Zij waren de makers. Zij beraadslaagden hoe het leven er moest uitzien. Zij waren wijs en ik wilde daar bij horen. Van deze sterke mannen wilde ik erkenning omdat ik ervan overtuigd was dat ik dan mijn plaats als een vrouw kon innemen.

Ten eerste, als de dochter van mijn vader, daarna als een goede werkneemster ten opzichte van mijn baas en later als de vrouw van mijn partner. Hiervoor heb ik ontzettend veel moeten doen en mij in bochten gewrongen, waarbij mijn handelen zeker meer mannelijk dan vrouwelijk was. Een gedrag dat tot stand kan komen als je na de geboorte geen hartelijk welkom in jouw vrouwenlijn voel.

Als moeder kon ik mijn vrouw zijn voelen

Pas als moeder kon ik mijn natuurlijke ‘vrouw zijn’ waarnemen. Als moeder, die de verantwoording voor de groei van haar kinderen draagt, voor de ontwikkeling van hun fysieke, mentale en gevoelslichaam.

Die nachten lang het zieke kind troost, verzorgt, altijd voor alles een open oor heeft en zelf nooit ziek word. Met haar beschermende vleugels waakt ze over de kinderen en tovert een veilig thuis. Een huis waarin zij zich veilig en geliefd voelen. Elke moeder weet precies waarover ik het heb.

Als moeder (ook als moeder van geestkinderen) zijn wij opgehouden alleen maar voor onszelf en onze vrijheid te vechten. We hebben de paradox begrepen dat vrijheid juist dan ontstaat wanneer wij de moederschap van onze natuurlijke taken omarmen en niet daarvan weglopen.

Vrijheid is een staat van bewustzijn die in onze binnenste plaatsvindt. En dit beleven wij wanneer we in harmonie met onze natuur leven. Sociaal gezien staan wij vrouwen als moeder en huisvrouw helemaal onderaan de ladder, terwijl juist de vrouw voor iedereen het middelpunt van de familie is. Zij is de as waarop het voedende familiewiel draait.

Vele sociale problemen ontstaan door het feit dat wij vrouwen deze plaats niet innemen. Wij hebben grote moeite ons over de kunstmatige sociale status van een vrouw heen te zetten en bewegen niet naar ons middelpunt toe, maar juist daarvan weg.

De vrouwelijke wijsheid ontworteld

Gestimuleerd door de media en de valse suggesties, verliezen wij het contact met de vrouwelijke wijsheid volledig. We zijn vol van onnatuurlijke schoonheidsidealen, die we wanhopig proberen te bereiken.

Ontworteld van de vrouwelijke wijsheid en de scheppingsenergie, jagen wij gefrustreerd door de warenhuizen rond en laten ons in de kunstmatige kooien van alle onzichtbare korsetten drijven, die ons blijkbaar mooier maken.

In concurrentie met de mannen kwellen we ons tot het uiterste, zijn dubbel belast en bewegen ons hoofdzakelijk op het mannelijke energieveld tot ons lichaam het laat afweten.

En net zoals ik door dit zieke doolhof heen moest, zo hebben al miljoenen vrouwen dat voor me gedaan en zullen nog miljoenen vrouwen dat na mij gaan doen, tenzij we met deze waanzin ophouden.

De vier richtinggevende vrouwen

We moeten wakker worden en onze juiste plaats als vrouw innemen, dat is niet een vriendelijk verzoek, dat is een plicht tegenover onze kinderen en/of geestkinderen.
In het oer-Christendom hadden we vier sterke en richtinggevende vrouwen:

Sofia, de wijze
Mirjam, bekend als Maria Magdalena, de vrouw van Jezus
Martha, de ijverige werkster en
Maria, de moeder van Christus.

De Inquisitie maakte in onze westerse wereld korte metten met deze waardevolle vrouwentypes: Sofia werd afgedaan als bondgenoot van de duivel en Mirjam verdoemd als hoer.
Maria, de moeder, werd op een onbereikbaar voetstuk geplaatst door van haar een maagdelijke moeder te maken. Trouwens zij is alleen astrologisch gezien een maagd . Alleen Martha, de ijverige werkster, bleef voor ons achter.

Wij vrouwen moeten veranderen

Deze wrede vrouwenvervolging heeft de vrouwelijke kant ernstig getraumatiseerd en dat voelen wij tot op de dag van vandaag. Door onze vrouwelijke voorgangers werd dit als erfgoed doorgegeven. Wij bewegen nog altijd erg moeizaam in de richtingen van Sofia, Mirjam en Maria.

Na al die jaren leven nog steeds miljoenen vrouwen in het angstige patroon van de vrouwelijke voorouders.

Maar daardoor veranderde er niets. Wij vrouwen zijn voor de voeding van onze ‘kinderen’ verantwoordelijk, en dat op elk gebied. Als wij iets op de aarde willen veranderen, moeten wij onszelf veranderen.

Daarmee bedoel ik niet dat we nog geëmancipeerder moeten worden of oorlog met de mannen moeten maken.
Ik bedoel dat we moeten beginnen ons natuurlijke vrouw zijn te accepteren en dit dankbaar te aanvaarden.

Ieder die deze aarde betreedt komt door de Poort van het Leven, door een vrouw naar de aarde. Wij vrouwen zijn mede verantwoordelijk voor een gezonde samenleving en het overleven van de mensheid.

Neem je plaats in als vrouw

Je plaats als vrouw innemen betekent afgestemd zijn op de innerlijke stem. Verbonden voelen met de scheppingskrachten van de aarde en het besef dat jij als vrouw het leven, het nieuwe op aarde mag brengen.

Vrouwen hebben vanwege hun lichaam al de verbinding met het maanritme. Zodra een vrouw op dit ritme is afgestemd en de plaats in haar vrouwenlijn ingenomen heeft, staat ze sterk in haar kracht. Ze voed de mensen om haar heen en verlicht hun pad met de fakkel van vrouwelijke wijsheid.

Vanuit dit evenwicht kunnen wij pas fundamenteel en vruchtbaar met mannen samen werken.

Mijn workshop ‘Ik ben vrouw’

Labyrint tekenenIn mijn workshop ‘ Ik ben vrouw’ neem ik een kleine groep vrouwen mee in onze scheppingsveld.

We herinneren ons weer de taal van de sprookjes en de verbondenheid met Moeder Aarde. Wij bespreken het grote ritme en stemmen ons daarop af, mediteren en herkennen onze positie in de vrouwenlijn.

We gaan dieper in op de vier vrouwentypes, op de verbondenheid met onze grootmoeder en moeder en herkennen de krachtpunten in onze geboortehoroscoop.

Vrouwen onderling bewegen zich in een heel specifiek energieveld, wat ons tijdens deze dagen inspireert en verrijkt.

Volgende workshop: weekend 17 t/m 19 november 2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *