Het Uranus examen

Een geboortehoroscoop geeft ons de mogelijkheid om vanuit astrologisch oogpunt het goddelijke deel van ons te herkennen waarmee we ons op aarde willen uitdrukken.

In de geboortehoroscoop word dit weergegeven door de Zon, die zich uitdrukken wil via de positie van de maan op aarde.

Ons levenstemperament is de bemiddelaar tussen beiden, en laat zich met de dageraad in onze ascendant herkennen. Samen met de planeten Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus vormen zij de innerlijke structuur van een mensenleven. Saturnus vertegenwoordigt de binnenste grens, waarvan hij de structuren en processen bewaakt.

De eigen geur

Dit gesloten systeem, waarmee de oude astrologen werkten, werd door de ontdekking van Uranus doorbroken. Uranus is de energie die verantwoordelijk is voor de stevigheid en stabiliteit van het menselijke IK. We kunnen hem met een zintuig vergelijken, waarmee we onze eigen geur waarnemen, dus onze eigenheid kunnen herkennen. Zijn wij tot Saturnus nog geen IK-gecontroleerde mens, Uranus brengt de IK-controle in de horoscoop.

De grenspost

Laten wij de binnengrens, die door Saturnus wordt bewaakt, achter ons en steken wij over de Chiron-brug, dan komen we bij onze doodsangst, een angst die slechts een oude echo is. Uranus verwelkomt ons nu en leidt ons naar de kosmische vrijheid. Hij is de grenspost van IK-heid, de examinator van IK-rijpheid. En hij wil weten of de innerlijke samenhang en stabiliteit van onze horoscoop geschikt is voor onze volgende stap. Hij houdt toezicht op de aardse levensschool, die Oskar Adler in zijn boek Das Testament der Astrologie in de volgende fasen verdeelt:

  • Basisschool tot de leeftijd van 28 jaar
  • Middelbare school tot 56 jaar
  • Universiteit tot 84 jaar

De levensschool wordt door Uranus onderverdeeld in afzonderlijke faculteiten waarin we het lesmateriaal ontvangen voor het fysieke (aarde), spirituele (water), mentale (lucht) of morele (vuur) terrein.
Als onze Uranus in de geboortehoroscoop in een aardeteken staat, dan behoren wij tot de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (wetten en feiten). Staat Uranus in een waterteken, behoren we tot de Medische Faculteit. Door zijn positie in een luchtteken behoren we tot de Filosofische Faculteit en door zijn positie in een vuurteken tot de Theologische Faculteit.

Vanuit de betreffende Faculteit kunnen we herkennen welke soort kracht we nodig hebben om ons IK te vinden, te versterken en uiteindelijk te overwinnen. In het element van onze Uranus ondergaan we een speciale bestendigheidstest, omdat vanuit hier de hoofdrisico’s voor onze verdere ontwikkeling als zelfstandig individu dreigen.

Uranus wil onze blik verbreden, wil ons helpen om verder te gaan en de innerlijke beperkingen achter ons te laten. Hij helpt ons die stappen te zetten waardoor we de ingang vinden naar het tijdperk van de verdere IK-ontwikkeling. Door Uranus worden wij gestabiliseerd en geïsoleerd en door Neptunus worden wij verlost.

Revolutie

Hij is verantwoordelijk voor onze menselijke evolutie, zodat we onszelf kunnen begrijpen als een kosmische eenheid. Innerlijke grenzen worden gesloopt en overschreden. De innerlijke strijd, een revolutie, is dus onvermijdelijk, we passen niet meer in het oude systeem en dat moet worden doorbroken zodat we ons in vrijheid verder kunnen ontwikkelen.

Zonder vrijheid is er geen zelfstandig leven en daarom straalt hij met al zijn kracht het vrijheidsgevoel in onze horoscoop uit. En zorgt daarmee ook voor de nodige onrust, crises en differentiatie, en wakkert ons zelfonderzoek en zelfkritiek aan.

Elke fase van de evolutie presenteert zich in het bewustzijn als een revolutie en wordt pas later, achteraf gezien, herkenbaar als evolutie.

We kunnen onze weerstand tegen het Uranus-principe tot een ziekteverwekkende graad opvoeren. In plaats van over onze grenzen heen te gaan, willen wij dan liever wachten tot de storm voorbij is, in de hoop dat alles weer wordt zoals het was.

Met deze houding kunnen we zien dat het saturnale onderdrukkingsmechanisme nog steeds actief is. We ervaren nog geen innerlijke stabiliteit in ons wezen. Onze IK-kracht is nog niet sterk genoeg, en de angst is groter dan het vertrouwen in de stap naar de kosmische vrijheid.

In de verschillende elementen kan deze weerstand als volgt tot uitdrukking komen:

In het element aarde ontstaat het egoïsme van het doen. We werken zelfzuchtig en vertrouwen alleen op aardse macht en kracht. Zonder empathie jagen we achter het succes aan. Het verzet om de innerlijke stabiliteit tot stand te brengen kan zich ook op lichamelijk vlak in de meest uiteenlopende allergieën manifesteren.

In het element water ontstaat het egoïsme van het voelen. We snotteren en manipuleren andere mensen met griezelverhalen, hebben medelijden met onszelf en gaan mee met onze zielsmatige roes. Sympathie en antipathie hebben de overhand. Hier kunnen zich de meest uiteenlopende neurosen ontwikkelen.

In het element lucht ontstaat het egoïsme van het denken. Ons denken staat volledig centraal en wordt als het enige principe gebruikt en verdedigd. Wij staan zeer sceptisch tegenover het gezonde menselijke verstand, waardoor wij de leugens niet meer kunnen herkennen. En wij blijven alsmaar maar illusionaire ideeën overbrengen. Dit soort gedrag kan zich tenslotte in een paranoia en schizofrenie uiten.

Het element van het vuur gaat over een egoïsme van de wil. Wij bewegen ons ongeduldig, onverantwoordelijk en als een tiran in de wereld. En leggen onze wil en wet de anderen op zonder enige morele betrokkenheid. De weerstand tegen de Uranus-principes kunnen zich in asociaal gedrag uiten.

Mentale ineenstorting

Uranus hoort bij het sterrenbeeld Waterman, dat werkt als een luchtteken in het mentale veld. Vanuit hier komen onze gedachten, woorden, taal, communicatie, intelligentie, ons menselijke verstand en wijsheid. In zijn pure vorm is het mentale veld neutraal en baseert zich niet op verwachtingen, stemmingen of zelfs simulaties, maar alleen op gegevens, feiten en opgeslagen ervaringen.

Gedachten brengen wij door onze woordkeuze naar de aarde. Door ons praten creëren wij een morfogenetisch veld, dat wij daarna beleven. Het ergste wat ons op mentaal gebied kan overkomen is een leugen. Als wij ze niet onmiddellijk herkennen, wordt ze in ons mentale denkpatroon ingebouwd, dat daardoor op een gegeven moment instort.

In ons leven zijn dit de momenten waarop we niet meer weten wat waarheid is en wat niet. Deze mentale ineenstorting is erg deprimerend en laat alles zinloos lijken. Met verdere gedachten komen wij niet uit de destructieve denklus, omdat de oplossing van een probleem niet op hetzelfde niveau kan worden gevonden als waarop het is ontstaan.

We moeten onszelf op een andere manier helpen om weer in balans te komen. Afleiden met werk dat we altijd al hebben willen doen is één van de oplossingen. Het toewijden aan muziek, bij voorkeur klassieke muziek, is een andere optie. Maar we kunnen ook naar onszelf gaan en bidden, vertrouwend op het Leven en de Goddelijke Orde waarvan we een belangrijk deel uitmaken.

Ons examen

Angst, dwang en geweld willen doorbroken worden, omdat ze ons altijd in een staat van afhankelijkheid houden. Met negatieve gedachten, die aan ons zuigen als vampiers, bereiken we nooit de zelfstandige IK-rijpheid en de ervaring als een kosmische eenheid.

Alleen als we dit hebben erkend en angst als een illusie hebben ontmaskerd, kunnen we uit de crisis komen en uitdagingen het hoofd bieden. Dan pas zien wij het echte gevaar onder ogen en kunnen we de oorzaak ervan wegnemen, waarmee we voor het Uranus-examen geslaagd zijn.

We kunnen niets verkeerd doen, we kunnen het juiste moment niet missen. Er is geen twijfel meer over wanneer of wat we het beste kunnen doen.

Door ons stabiele systeem herkennen we onze eigen geur en staan dan precies op het juiste moment op, en doen wat voor ons te doen is. Op dat moment weten we exact wat dat is, het komt in een flits naar ons toe.

Het is alsof je verliefd bent, je overweegt dat ook niet, je weet het gewoon. Het is een innerlijke waarneming die zo duidelijk en helder is dat die niet over het hoofd gezien kan worden.

Onze taak is meestal iets wat we altijd al hebben willen doen, maar niet echt gedurfd hebben, om welke reden dan ook. Misschien dachten we dat we nog niet goed genoeg waren, dat we de verantwoordelijkheid niet aankonden, dat we nog wat meer ervaring zouden moeten opdoen en certificaten nodig hadden, of een bevestiging van iemand die we leuk vinden. Of misschien dachten we dat ons werk niet zo bijzonder en belangrijk is omdat anderen ons dat lieten geloven.

Gerechtigheid en vrijheid

Als we met vertrouwen de dag ingaan, laat Uranus ons plotseling weten welke stap wij moeten zetten, en dat kan niemand anders doen. Liefde, natuurlijkheid en eerlijkheid zijn de gereedschappen waarmee we onze horoscoop laten bloeien en nu voor de verbroedering van de mensheid samenwerken.

Er is maar één waarheid en ieder van ons ziet die vanuit zijn of haar persoonlijke positie en mag die onbevreesd uitdrukken, dat is immers wat de hogere Waterman uitmaakt. Hij is gestopt met het zich af te keren van de aardse gebeurtenissen, laat zijn positie zien en komt op voor gerechtigheid en vrijheid.

Op dit moment staat Uranus onder het teken van Stier en ik wil graag afsluiten met woorden van Oskar Adler over deze positie:

De opdracht die Uranus hier stelt, kan waarschijnlijk het best worden uitgedrukt door de uitspraak van Goethe:

Was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen.
Ofwel: wat je van je vaders hebt geërfd, verwerf het om het te bezitten.

Heb de moed om je vaardigheden succesvol in te zetten, om de toevertrouwde zaden daadwerkelijk opnieuw uit te zaaien, in plaats van ze angstig te bewaken en ze alleen maar op te slaan in de voorraadkast. Heb de moed om iets grootmoedigs te riskeren. Anders bestaat het gevaar dat je alleen maar vasthoudt aan de intacte erfenis en beschermende maatregelen treft die voortkomen uit een stiekem gevoel van zwakte, gecombineerd met een voortdurende angst voor het minachten van anderen. Elke vreemdeling wordt zo op vanzelfsprekendheid een vijand. Er dreigt een gevaar van zelfisolatie en toenemende verarming door de angst om het geërfde te verliezen.

 

4 thoughts on “Het Uranus examen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *