Uranus

Uranus werd 1781 door Wilhelm Herschel ontdekt. Hij heeft een merkwaardige, gekantelde stand. Als gevolg daarvan kent deze kleinere zeegroene gasplaneet merkwaardige seizoenen. Hij heeft 27 manen en draait in 84 jaar (7 x 12) één keer om de zon heen. Zijn ritme is onregelmatig waardoor hij één tot zeven jaar in een teken kan blijven staan.

Uranus’ thema is ‘het individu in de gemeenschap’ en er wordt door de jaren heen door de verschillende Uranus-groepen aan gewerkt.

Het gaat om het besef van de kosmische eenheid en ons persoonlijke deel daaraan als individu. Hij maakt het mogelijk om hogere trillingen volledig waar te nemen, en fungeert daarmee als een zintuig van onze individualiteit.

Hij laat ons herkennen welke kracht wij moeten opbrengen om ons IK te kunnen vinden en dit te consolideren. En om ons als een individuele vorm verder te kunnen ontwikkelen. Dit trillingsveld activeert het besef van onze individualiteit. Wij herkennen onszelf als een volledig deel in de gemeenschap, en gebruiken onze gaven en talenten om vanuit onze persoonlijke positie te handelen.

Het Uranusprincipe

In iedereen die zijn persoonlijkheid, zijn individualiteit, in wil brengen om aan het eenheidsbewustzijn van de mensheid mee te werken, herkennen wij het Uranusprincipe. Uranus stimuleert ons alsmaar weer om nieuwe samenlevingen te scheppen die overeenkomen met zijn principes: vrijheid, gelijkheid en broederschap.

Gelijkheid

Gelijkheid in die zin dat wij allen een deel van het Goddelijke energieveld zijn. Iedereen die nu op aarde is, is in die zin gelijk met alle andere mensen. En iedereen heeft zijn geheel eigen persoonlijke weg te gaan, zijn fouten te maken, zijn leerprocessen te volgen en zijn conclusies te trekken.

Wij schakelen niet alle gelijk maar trachten de eigenheid van iedereen tot ontplooiing te brengen. Iedereen schildert met zijn persoonlijke kleur op het canvas van de nieuwe tijdgeest. Wij, die nu in deze tijd op aarde verkeren, hebben het privilege en het recht onze individualiteit in deze nieuwe samenleving te laten vloeien.

Met onze gaven, krachten, mogelijkheden, talenten, persoonlijkheid en eigen aard, scheppen wij mee aan het nieuwe dat slechts de innerlijke waarden ziet. Een uitgekristalliseerde ik-kracht laat ons in de komende tijd alsmaar meer samenkomen.

Uranus staat niet alleen maar voor de individualiteit in de gemeenschap maar ook voor de geestflitsen, de vernieuwing en het spontane. Wij komen dan ook heel plotseling in aanraking met mensen en stichtingen die in dezelfde richting kijken als wij, en die al op ons werk, onze inzet wachten.

Broederschap

Gezamenlijk vormen wij de broederschap die een bepaald soort gemeenschap voorstelt. Een gemeenschap waar de persoonlijke ruimte niet alleen maar wenselijk maar ook wezenlijk is. Waar iedereen zijn eigen huis heeft en wij met de samenstelling van de verschillende huizen als een dorp of een gemeenschap leven. Wij hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen en waarderen elkaars eigenheid en werken samen vrijwillig voor de gemeenschap.

Broederschap heeft ook iets met ritualen te maken, ritualen die een oorsprong hebben in het gezamenlijke beleven van dezelfde geeststroming. Ritualen waar iedereen in overeenstemming met zijn persoonlijkheid zijn eigen inbreng heeft om aan de etherische band van de broederschap bij te dragen. Dit gaat verder dan alleen maar op het aardse vlak. Een broederschap waar iedereen zijn eigen plaats heeft. Wij hebben aandacht en begrip voor elkaar, spreken elkaar moed in, en revolutioneren het denken.

Vrijheid

Wij beleven vrijheid in een samenleving waarin we vrij zijn in het ontvouwen van onze persoonlijkheid, die niet meer door kunstmatige wetten in toom gehouden wordt. Vrijheid die geen angsten kent omdat ze door uitgerijpte individualiteiten broederlijk ondersteund wordt. Het ontvouwen van de individualiteit is in deze samenleving een must, en het is ondenkbaar mensen in bepaalde richtingen te sturen aan de hand van statistische resultaten.

Vrijheid kan alleen maar met de menselijke ik-kracht groeien, deze is de zuurstof van de verdere ontwikkeling. Ieder mens moet de vrijheid hebben zichzelf te kunnen zijn, zijn eigen grenzen te ontdekken en zich te kunnen ontvouwen.

Zelfstandig abstract denken

Wij hebben door het element water een ingeboren gevoel voor de medemens en leven met hen mee. Door het element vuur beschikken wij over een geweten om in moreel opzicht te handelen. En met het mentale veld staan wij met het neutrale denken onderling in verbinding, zodat wij bewustwording en communicatie kunnen uitwisselen.

Uranus zorgt ervoor dat gedachten uit de mentale wereld naar de aarde geprojecteerd worden. Deze gedachten of vormen worden dan alleen nog maar met de kleur van de materie beschilderd om herkend te worden. Gedachten worden door het element lucht doorgegeven, en zijn een sterke creatieve energie die toekomstgericht is.

Omdat ons mentale vermogen zich op een levendige manier ontwikkelt is het resistenter en blijvender dan de stoffelijke materie. Neutraal denken is dus thuis in het mentale gebied dat zich buiten tijd en ruimte bevindt. Gedachten worden pas door het uitspreken daarvan, door onze adem, op aarde geboren.

Door het trillingsveld van Uranus kunnen wij ons consequent evolutionair verder ontwikkelen. Het denken is vrij en onafhankelijk, elk nieuw moment geeft ons nieuwe voeding, die wij door onze ademhaling opnemen. Met flexibiliteit en snelheid wordt de veelheid aan informatie verwerkt en komen wij plotseling met ideeën en plannen, die zelfstandigheid en zelfstandig abstract denken stimuleren.

Wereldburgen, onafhankelijk en van binnenuit levend

De individualiteit kent isolatie alleen maar zolang ze vanuit het perspectief aarde gezien wordt.

Verheffen wij onze blik in het vogelperspectief, dan kunnen wij een grotere samenhang van ons als individu herkennen. Belangrijk is wel dat wij de opgedane kennis en gedachten met andere mensen delen, hoe ongelofelijk ze ook mogen zijn. Geluk is alleen maar reëel als wij het delen!

De persoonlijke vrijheid en originaliteit kunnen niet meer los van elkaar gezien worden. Wij zijn door deze trilling klaargestoomd om het uitgestippelde patroon van ons wezen te verfijnen en op aarde te verankeren. Wij voelen ons wereldburger, individualist, onafhankelijk en van binnenuit levend.

Uranus waardeert het gelijke meer dan het tegengestelde, hij gaat over vriendschap, samenwerking, gemeenschapsleven, geestverwanten, laat uitvinders en genieën geboren worden. Hij laat de grote overweldigende Liefde ervaren, die tot de verwekking van een nieuwe mens voert. Hij voegt aan alles de zielenkrachten toe en verbreekt de verouderde vorm door een nieuwe, bij de tijd passende vorm te scheppen. Hij verlicht de mens en onthult de waarheid door inzicht in het kosmische patroon.

Uranus in de vuurtekens

Staat Uranus in een vuurteken (Ram, Leeuw of Boogschutter), dan is het zelfonderzoek van de mens op het gebied van de wil vereist. Een sterke drang naar verantwoordelijkheid van de wilskracht is hier thuis. Ben ik in eerste instantie verantwoordelijk voor dat wat ik wil?

Uranus in de luchttekens

Staat Uranus in een luchtteken (Weegschaal, Waterman of Tweeling), dan hebben al deze generaties een probleem dat verband houdt met de stevigheid en perfectie van hun fundamentele spirituele richtingen. Het zijn aanbidders van het menselijke verstand, waarmee ze hun gehele horoscoop willen stabiliseren en alles daarin met elkaar in overeenstemming willen brengen.

Uranus in de watertekens

Met Uranus in een waterteken (Kreeft, Schorpioen of Vissen) worden deze generaties gedwongen de weg van het lijden te gaan om hun ik-kracht te bereiken en die met hun essentie te verenigen. De ik-kracht wordt bij het waterteken pas door pijn in het bewustzijn merkbaar.

Uranus in de aardetekens

Uranus in een aardeteken (Steenbok, Stier of Maagd) vraagt om verantwoordelijkheid in het daadwerkelijke doen. De mens moet hier zijn aarde-test afleggen, zijn ik-kracht kan alleen door zijn handelingen gesterkt worden, alleen daardoor kan hij het wettelijke bewijs van zijn individuele rechten verkrijgen.

  Klik hier voor je persoonlijke geboortehoroscoop

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *