Het innerlijke kind

De toestand van innerlijke evenwicht kunnen wij bereiken door onze bewuste aanwezigheid in het hier en nu te vestigen, dus door helemaal in dit moment te verkeren.

En op dit moment zitten wij voor de tablet, laptop of mobieltje en lezen dit artikel. Verder is er niets, zijn er geen gedachte die afleiden.

Geen tijdsdruk of programma dat opgevolgd moet worden, en ook geen overleggen wat voor een soort artikel dit is en of er alles wel klopt of niet.
Er valt niets te overwegen of te verdedigen, er is niets dat om een oordeel vraagt. Wij zijn gewoon stil en lezen, heel simpel.

The point of power

Door deze eenvoudige en soepele houding ontstaat vrije ruimte in ons denken. En deze ruimte nodigt ons vriendelijk uit om te communiceren wat aan de oppervlak van ons bewustzijn komt en gezegd wil worden. Wij kunnen deze vrije ruimte ook met een lege tafel vergelijken, die wij zonder mentale tactische oorlogsvoering, met alles mogen vullen wat vanuit onze zielendiepte naar boven komt.

En dan in stilte ernaar kijken, gewoon observeren wat er allemaal ligt, zonder oordeel. Wij voelen op een gegeven moment heus wel of er iets aan toegevoegd mag worden of niet. Maar het is ook mogelijk dat zich op de tafel alles oplost nadat het uitgesproken is, en dat alles in deze vrije ruimte verdwijnt.

Deze vrije ruimte, deze tafel is het hier en nu, en in dit toestand is alles mogelijk. Vanuit dit moment kunnen wij in elke richting gaan denken en handelen. Dit moment is ‘the point of power’ en zolang wij onze aandacht op dit moment gevestigd hebben zitten wij aan het stuur. Dan worden wij niet door ontelbare onbelangrijke gedachten overspoeld, overrompeld en uitgeput, maar staan wij in direct contact met onze intuïtie, onze innerlijke waarheid.

Deze verbinding kennen wij omdat wij ze als klein kind constant hadden. Wij waren altijd bewust verbonden met onze innerlijke waarheid, met ons Zijn, met onze lichtbron. En dat zijn wij nog steeds, ze is nooit verloren gegaan. Ze werd alleen bedekt door opvoeding, conditionering en angst. Wij kunnen deze verbinding weer sterker en krachtiger laten worden door bewust contact te leggen met ons innerlijke kind.

Een kinderfoto

Een uitstekend hulpmiddel hiervoor is een kinderfoto. Het beste is een foto van ons in de leeftijd tussen drie en vijf jaar waaraan wij een goede herinnering hebben. Deze foto lijsten wij dan in en zetten hem op een plek waar wij dagelijks langs komen.

Elke keer als wij naar onszelf kijken, praten wij met dit kind, hardop of in gedachten. Wij zeggen tegen dat kleine meisje of jongetje alles wat wij van onze ouders hadden willen horen.

Wij vertellen dit kind hoe veel wij van hem houden, hoe mooi het is en hoe blij wij zijn als wij het zo gelukkig zien, wat voor een schitterende lach het heeft en wat voor een bijzondere uitstraling van hem uitgaat. Wij vertellen hem dat wij zijn creativiteit en zijn moed bewonderen en dat wij ontzettend trots op hem zijn.

En dat wij er altijd voor hem zorgen en het beschermen. Wij zeggen alles waarna wij zo lang verlangd hebben, alles dat ons gelukkig maakt. Al na een paar dagen intensief met het kind gesproken te hebben, verinnerlijken wij ons het beeld van onze kinderfoto en kunnen wij het altijd en overal oproepen.

Komen wij bijvoorbeeld onverwachts in een onrustige situatie terecht, dan is het eerste wat wij doen ons innerlijke kind kalmeren en gerust stellen. Wij nemen het in gedachten in onze armen, troosten het en houden het beschermend vast. Hoe bewuster wij dit doen, hoe intenser wij het kunnen voelen. Dit gevoel komt precies overeen met hoe wij vroeger onze eigen kinderen in de armen genomen hebben. Deze innerlijke houding verandert onmiddellijk onze uitstraling, en ons energieveld wordt kalm en brengt een rust in de situatie.

Dit punt in ons geboortehoroscoop

Het innerlijke kind is een toestand van evenwicht en vrijheid in ons binnenste. Een soepele houding waarmee wij in het leven staan en heel direct op onze omgeving reageren, eenvoudig en flexibel.

Ongeconditioneerd, blij en volledig onszelf, komen wij door deze poort altijd weer in het hier en nu aan, en komen wij bij het fundament van ons wezen. Het punt waarop alles uitgebalanceerd is, zoals de tenen van de ballerina waarop alles rust.

In onze geboortehoroscoop erkennen wij de energie van ons innerlijke kind aan het sterrenbeeld van ons IC.

Dit punt geeft ook ons vierde huis aan, het huis van onze familie waarmee wij in deze incarnatie verbonden zijn, de huiselijke haard, de geboortegrond, het vaderland, het collectieve onderbewustzijn, de baarmoeder, de oermoeder van onze ziel. Wij zijn thuis in ons vierde huis, het huis van de poort van het leven waar de ziel geschapen werd en intrede doet op de aarde.

En ons innerlijke kind kent dit heel nauwkeurig, het kan het voelen zonder enige bemoeienis van het hoofd. ‘Laat de kinderen tot mij komen, hen behoort het Koninkrijk’ betekent niets anders dan een oproep om dit aspect te helen. Wij hebben ons innerlijk kind nodig omdat dit het enige aspect van ons is dat de sleutel naar het Koninkrijk draagt, dat dus de weg naar het Zijn kent.

De valkuil van zelfmedelijden

Dit is uiteraard ook een hele gevoelige plek waar wij heel kwetsbaar zijn. En daar ligt dan ook een sterk negatieve kracht op de loer die ons zelfmedelijden suggereert. Ons innerlijke kind wil ons zelfmedelijden helemaal niet, het wil alleen maar onze aandacht en onze liefde, het hunkert ernaar. Zelfmedelijden is een toestand van een trieste volwassene die medelijden met zijn innerlijke kind heeft.

Het is heel goed mogelijk dat wij een zware kindertijd met veel onrecht hadden. Om te overleven moesten wij dan op een zeker moment kiezen tussen onze waarheid of die van de volwassenen. En dit dient weer rechtgezet te worden, bijvoorbeeld met een gesprek, een opstelling of iets dergelijks. Maar als wij dan de verbinding met ons innerlijke kind weer oppakken, zullen wij versteld staan van hoeveel vreugde en blijdschap er in ons is.

Zelfmedelijden wordt vaak ongemerkt van buitenaf in ons mentale veld, in onze gedachten geblazen en onder andere door bedwelmende middelen in stand gehouden. Als volwassen en ontwaakt mens zijn wij ervoor verantwoordelijk om deze negatieve kracht achter ons te laten en door de bewuste verbinding met ons innerlijke kind vanuit ons hart te leven, ons centrum, met verantwoordelijkheid en zelfbestemming.

De sleutel naar ons geluk

Wij bezitten als individu de kracht om daadwerkelijk zélf beslissingen te nemen, en niet vanuit een conditioneerde patroon eruit te werken, denkend dat wij dat zelf zijn. Het innerlijke kind (ons kinderfoto) neemt daarbij een heel belangrijke rol in, en tussen deze relatie mag er nu niets meer komen, geen enkele donkere of angstige gedachte.

Zodra wij deze opmerken, bijvoorbeeld als wij beginnen onze mooie gedachten te torpederen of ons klein te maken of zelfs afhankelijk te gaan opstellen van de goedkeuring van anderen, moeten wij onmiddellijk ermee stoppen. The point of power is in dit moment en nu gaan wij deze gedachten direct in iets positiefs veranderen.

Dan staan wij uitgebalanceerd op ons fundament en doen wij exact dat wat in ons opkomt, dapper en zonder vrees. Dat jonge vrolijke deel van ons weet heus wel wat op dit moment daadwerkelijk belangrijk is, daarop mogen wij vertrouwen. Alles komt op het juiste moment, in de juiste hoeveelheid in ons, en dit mogen wij gerust doorgeven. De sleutel naar ons geluk dragen wij in ons en wij zullen hem gebruiken en de poort naar het Koningrijk openen. Het Koningrijk is een toestand van bewuste aanwezigheid als vormloos wezen in een lichaam in het hier en nu.

Het portaal

Ons innerlijke kind is de brug, het portaal tussen ons vormloze bewustzijn en ons verschijning in het lichaam.

Tussen het zichtbare lichaam en ons lichtlichaam, tussen ons eeuwig onsterfelijke deel dat wij als een vrije ruimte in ons kunnen voelen en ons sterfelijke aardse lichaam.

Het is dat stuk dat vrolijk vanuit de hemel naar de aarde komt en ons op deze reis wil vergezellen. Wij zullen leren van onszelf te houden en hoe machtig onze gedachten en woorden zijn waarmee wij onze ervaringen creëren. Als wij iets uitspreken, sturen wij onze woorden op weg en komen ze als een ervaring weer naar ons terug.

Denken en praten wij liefdevol, dan maken wij liefdevolle ervaringen. En daarbij voelt ons innerlijke kind zich heel goed, vrij, beschermd en geliefd en worden wij als volwassene alsmaar creatiever en zelfverzekerder. Een gelukkige kinderfoto kan wonderen tot stand brengen, geef het de kans.

5 thoughts on “Het innerlijke kind

  1. Dag Heidrun, wat mooi wat je schrijft.
    Het is zo belangrijk om je bewust te worden van je innerlijk kind als poort naar je grotere jij die je ook bent.
    Dank je wel hiervoor.

    Jan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *