De incarnatie matrix

siebenbuergen

Het vierde huis is ons ouderlijk huis, het huis van vader en moeder, van familietradities, cultuur, het gezin, de mensenstam, de wortel van ons innerlijke zelf, ons innerlijke kind en de fundamentele zekerheid die iemand nodig heeft om zich veilig te voelen. Op een hoger niveau is het de wortel van onze zielenstam.

Wij delen mensen in, in verschillende rassen, die allemaal geografisch bepaald zijn maar helemaal niets te maken hebben met de inwonende ziel van een mens.

Alle rassen zijn vertegenwoordigers van verschillende lichamelijke mogelijkheden die ons op aarde ter beschikking staan. We vormen hiermee de verschillende culturen, en elke cultuur gebruikt een bepaalde mogelijkheid om zich met de Akashakroniek (het aardse geheugen) te kunnen verbinden.

Er bestaan verschillende zielenstammen

Geestelijk zijn wij allemaal hetzelfde. De essentie van ieder mens is licht en liefde, we zijn allemaal een kind van God en de bedoeling is dat elk mens zich bewust met deze essentie verbindt om zijn taak op deze planeet te voltooien.

Maar onze ontwikkeling op zielenniveau is absoluut niet gelijk, hier bestaat wel een verschil. Net zoals er op aarde verschillende rassen existeren, bestaan op het zielsvlak verschillende zielenstammen. Gelukkig maar! Zonder verschillen zouden we niet kunnen uitwisselen en verder kunnen groeien, we hebben deze hard nodig om ons verder te ontwikkelen.

Dit gegeven is duidelijk in de natuur te herkennen. Als wij ons voorstellen dat er geen variatie of verschil bestaat en alles geïsoleerd naast elkaar staat – de regen en het grondwater, de dieren en de planten, de mens en de natuur – zou er dan überhaupt nog iets kunnen bestaan?

Juist door het uiteenlopen en samengaan kan een bevruchting plaatsvinden, iets groeien en bloeien, op zijn beurt weer vruchten dragen en de volledige levenscyclus doorlopen! Heeft niet alles zijn plaats naargelang aard en behoefte, en is daarmee niet de hele evolutie gewaarborgd?

Hoe zijn wij onderling met elkaar verbonden?

20160509_115503 (1)Hoe zijn wij onderling met elkaar verbonden?

Is dat alleen maar door dezelfde familie of dezelfde nationaliteit?

Of gaat het meer om een gezamenlijk doel dat geen grenzen kent?

Of zijn het verwante zielentrillingen die zich automatisch met elkaar verbinden zodra ze elkaar ontmoeten?

Op het zielenvlak kunnen wij uitgaan van verschillende zielenstammen die overeenkomen met de twaalf sterrenbeelden of de twaalf stammen van Israël.
Door deze zielenstammen incarneren wij, afhankelijk van onze ontwikkeling en onze opdracht, in zeven verschillende menselijke rassen.

Wij moeten verticaal gaan denken

Wij kunnen deze niet statisch indelen, wat wij met de menselijke rassen wél kunnen. Om de zielenstammen te begrijpen moeten wij verticaal gaan denken, pas dan herkennen we dat het hier om handelen in moreel opzicht gaat en niet om geweldige acties die de ene volbrengt en de andere niet.

Moreel handelen komt overeen met ons innerlijke ge-weten. Het innerlijke geweten dat in ons binnenste echoot en dat wij vanuit het goddelijke gebied kunnen horen. En omdat dit zuiver, liefdevol en zacht is, moet ook ons handelen schoon, zuiver en liefdevol zijn en vrijheid inhouden voor alle partijen.

Hebben wij daarmee moeite en valt het ons zwaar om ons in de menselijke wereld te oriënteren, dan kunnen wij ons blikveld verschuiven en naar het handelen van een mens kijken; en niet alleen maar naar zijn woorden luisteren. Aan de vruchten herken je de boom!

Familietradities en zielenstammen

Wij incarneren in de verschillende rassen volgens kosmische wetten. Hierbij vlechten wij onze zielenstam de aarde in door het gedragspatroon (familietradities) van een ouderdeel over te nemen.

In de praktijk ziet dat er zo uit dat het eerste, derde, vijfde enzovoort kind van de zielenstam van de vader afkomstig is en met het gedragspatroon van de moeder incarneert.
Het tweede, vierde, zesde enzovoort kind is afkomstig van de zielenstam van de moeder en incarneert met het gedragspatroon van de vader.

flechten

 

 

 

 

Binnen dit frame van zielenstam en familietradities ontwikkelen wij ons in overeenstemming met onze geboortehoroscoop. We hebben ouders gekozen die ons dit frame ter beschikking stellen. Op deze manier vlechten wij verder aan de mensenstam op aarde en tegelijk groeien en rijpen we in onze zielenstam.

Het is niet zo moeilijk erachter te komen het hoeveelste kind men is en dan na te gaan bij welke zielenstam we horen en met welke familietraditie en gedragspatroon we ons verbonden hebben. Wij kunnen de eenheid met de familie van onze zielenstam makkelijker voelen, en zijn tegelijk erg nieuwsgierig naar de familie van het gedragspatroon dat wij overgenomen hebben.

Een stevige fundering betekend evenwicht met de ouders

Het vierde huis vertegenwoordigt onze wortels, de voeten waarmee wij op aarde staan. Het is ons fundament. Willen wij een stevige en goede fundering, dan is het onontbeerlijk om in evenwicht met onze ouders te zijn. Een harmonie te beleven tussen onze zielenstam en de familietradities.

Daarmee bedoelen wij niet een streep onder alles te zetten wat wij in onze kindertijd of jeugd meegemaakt hebben, maar het verwerken van pijn, woede, frustraties en angst. Anders staat dit een gedegen en gezonde bestaan in de weg. Hoe meer wij ons afsluiten van onze familie, hoe harder wij worden en hoe moeilijker het is om de innerlijke stem te horen en het innerlijke evenwicht terug te vinden.

Zijn wij niet in evenwicht met het ouderdeel van onze zielenstam, dan is het leven altijd een zware zoektocht naar de zin van ons bestaan, wij proberen onze aanwezigheid constant te rechtvaardigen en voelen ons nergens thuis.

Zijn wij niet in evenwicht met het ouderdeel van ons gedragspatroon (familietradities), dan willen we voor alles wat wij aan het doen zijn een goedkeuring. We hebben moeite onze ware taak op aarde te vinden, en voelen ons als een tuinman zonder gereedschap.

Het innerlijke kind is de sleutel

Het is belangrijk met ons innerlijke kind in contact te komen. Een heel goede manier is om een gelukkige kinderfoto van ons te bekijken en zo weer de verbinding met ons innerlijke kind (ons vierde huis, ook IC genoemd) te voelen.

Wij kunnen ook met dit kind praten en hem zeggen dat wij heel veel van hem houden en er altijd voor hem zullen zijn. Dat wij blij zijn met onze relatie en dat we zullen luisteren naar wat het te zeggen heeft. Dit is een zachte en uitstekende manier om weer met het verleden in contact te komen en dit tot ons te laten spreken.

Een gesprek met een ouder familielid, een fotoalbum van oma is als het ware een biografie-cursus. Ook al weet men aanvankelijk niets meer van vroeger, toch leert de ervaring dat we ons het ene na het andere kunnen herinneren zodra we ons openstellen en echt willen weten hoe wij zijn opgegroeid en wat er in onze kindertijd speelde.

Zielenstammen zijn de ingang naar kosmische gebieden

Gelukkig is niemand hetzelfde. Je hoeft ook niet als een ander te zijn. Iedereen zal zich naar eigen aanleg en wezen kunnen ontplooien. Net als de verschillende bloemen, elk op haar eigen plek en in haar eigen omgeving, en alle in een gezamenlijke tuin die wij aarde noemen.

Wij komen door kosmische wetten op deze planeet, dat valt ons op gegeven moment gewoon toe. Wij kiezen een menselijk ras en zullen onderling samenwerken door respect voor iedereen en voor zijn ontwikkeling.

fundament

Zielenstammen zijn de ingangen naar het kosmische gebied,
het zijn de grote hallen van Walhalla,
de Olympus,
het Nieuwe Jeruzalem waar wij met onze voorouders in verbinding staan, waar zij ons opwachten en ons te hulp schieten.

Het teken van het vierde huis laat ons zien welke ingang wij nemen om de zielenstam die wij voor deze incarnatie gekozen hebben in het ras te vlechten. Het laat ons herkennen waar ons innerlijke kind op ons wacht en het ons verder wil begeleiden in onze opdracht.

Het innerlijke kind heeft de sleutel. Het vierde huis is dat gebied waar wij met kerst altijd een cadeau ontvangen, een nieuw licht, een nieuw kaarsje dat rond deze tijd in onze kerstboom, de zielenboom mag branden.

(Dit artikel verscheen reeds in de Kaarsvlam 70/6)

  Klik hier voor je persoonlijke geboortehoroscoop

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *