De Stier

Stier hoort bij het element aarde, net als de steenbok en de maagd. Alle structuren die van de steenbok geschapen werden, doet de Stier nu uitproberen, testen en kijken of ze het genot van het leven dienen of niet. Hij neemt ons dus mee in het genot van het lichaam, goed eten en drinken is voor dit teken van groot belang.

Bruikbaarheid is het sleutelwoord

Essen
Essen

Lekker eten
Aanraking, masseren, lekkere geurtjes, daar houdt de Stier van.

In dit teken leren wij van het leven te genieten, gemoedelijk, rustig en vredig alles op te pakken wat op ons pad komt. En ontwikkelen een goed oog voor alles wat ons Moeder Aarde schenkt.

Wij willen de goede vruchten van de aarde en de aardse geneugten.

Kwaliteit en degelijkheid staan hoog in het vaandel; voeding dient lekker te zijn, meubels stevig en duurzaam. Bruikbaarheid is het sleutelwoord voor dit teken.

Met beide benen stevig op de grond die vastgepakt moet worden doen wij grondig ons werk. Prestaties dienen dan ook tot bezit of het vergroten daarvan te leiden. Ons bezit is erg belangrijk, die wordt bewaard en verdedigt. Wij worden niet snel boos of kwaad maar als wij eenmaal op de rode lap afstormen, dan hoort dat ook iedereen.

De Stier kent geen ophouden

De Stier kunnen wij heel goed met een oude dieselmotor vergelijken: belangrijk is het voorgloeien en als hij dan loopt kan men met hem in ongekende hoogten komen. Maar hij stopt niet meer, hij kent geen ophouden en gaat door tot het lichaam echt niet meer kan. Hier gaan wij meestal te lang door waarmee onze natuurlijke grenzen uitrekken en dat kan zielsmatige verwarring tot gevolg hebben.

Wij zijn principieel, consequent en werken met onze conservatie manier aan gedegen fundamenten tot deze groeien. Wij bezitten een groot incasseringsvermogen en zijn dan ook altijd bereid tot compromissen (maar dit alleen omdat wij niet willen veranderen).

Trouw, vastberaden en loyaal

Trouw zijn en een gevoel van afhankelijkheid zien wij dan ook niet als iets negatiefs aan. Wij handelen niet graag zelfverantwoordelijk en zijn vaak heel erg ‘horig’, net een hond en hebben routine en zekerheid nodig. De sterke drang om aan tradities vast te houden verdedigen wij dan ook als een heilige vesting.

Vastberadenheid, onbuigzaamheid, betrouwbaarheid, plichtsbesef, loyaliteit, ijverig, geduldig, doorzettingsvermogen, gezond verstand, liefde voor muziek en kunst zijn typische kenmerken van dit aardse teken.

Vier is het cijfer van de aarde

Stier_nl
Het cijfer van de aarde is vier, het teken een kruis.

Wij kunnen dit getal in de vier windstreken, de vier jaartijden en de vier elementen terug vinden.

Zolang wij op aarde zijn, zijn wij door ons lichaam met “de vier verbonden”. Wij zouden ook kunnen zeggen met het kruis verbonden of aan het kruis geslagen; de betekenis blijft hetzelfde: we zijn in het lichaam op aarde aanwezig.

Vastzitten in de materie

De aarde, het lichaam, beschermt ons maar als wij ons te sterk ermee verbinden komen wij behoorlijk vast te zitten. We worden dan materialistisch. Maar materiële bevrediging kan onze innerlijke eenzaamheid niet verzachten of oplossen. Wij denken dat wij los van elkaar kunnen leven en elkaar niet nodig hebben.

Ons lichaam gebruiken wij voor alle mogelijke aardse behoeften en maken ons daarvan afhankelijk. Meestal voelen wij ons moe, ongewenst en zijn ontevreden. Het grootste gedeelte van onze energie gebruiken wij om onze intuïtie en echte gevoelens te onderdrukken, die storen en passen niet in ons systeem van verwachtingen en gedragscodes.

Ook de media houd ons aan het materiële gekluisterd. Alles wat ons via de media bereikt wordt braaf geïmiteerd en nagepraat. Wij doen gehoorzaam wat er van ons verwacht wordt en worden wiegend in een kunstmatige slaap gehouden.

Harmonie met het element aarde

amethyst-1Als wij met het element aarde in harmonie zijn, zijn wij ‘geaard’. Wij zijn bewust met de dingen verbonden waarmee wij op moment bezig zijn. Wij ervaren de stoel of bank waarop wij nu zitten, voelen wat wij aanraken en ruiken wat er te ruiken valt.

Het is een heel directe en eenvoudige waarneming. Wij maken contact met onszelf, met wat er gebeurt in de interactie tussen ons en de wereld om ons heen. Blijf met je volledige aandacht in het hier en nu en geniet daarvan!

Uitnodiging om onze seksualiteit te verhogen

Wij worden in het teken Stier uitgenodigd om onze seksualiteit te verhogen.
Zijn wij alleen bezig om het hoogtepunt zo snel mogelijk te beleven, dan is dat als een dronken iemand die met een klein kanootje op zee gaat …en plop daar gaat die weer onder, weg energie.
Maar is de motivatie het samen willen zijn met elkaar, tijd voor elkaar hebben dan betekent dat: genot en dan het liefst met alle zintuigen.

Stier in het lichaam

Analoog met ons lichaam komt de Stier overeen met onze keel, nek, stembanden, amandelen, schildklier, zintuigen, eustachiusbuis. Wij bezitten een uitstekende stem! Voor onze incarnatie in het lichaam hebben wij klank/geluid en ritme nodig en de Stier kent hier de weg mee. Hij verankert met zijn klanken/geluiden onze ziel in het diepst van de materie en laat haar alles zien.

Kenmerken van de nog onbewuste stier

Wij blijven in het verleden gevangen en houden aan gewoontes heel sterk vast. Wij zijn niet in staat dingen vanuit verschillende standpunten te bezien. Hardnekkigheid heeft de overhand en het woord heerst boven de zin. Wij zijn te sterk op de materie en zekerheiden ingesteld, zijn bezitterig waardoor geen beweging meer plaats kan vinden en het genot een verslaving word.

Kenmerken van de bewuste stier

Wij blijven onszelf trouw onder alle omstandigheden en kennen onze kracht, om het verleden te kunnen bewaren. Alles is er al en wij houden het bereid en wachten geduldig af, dat het van de kosmos bevrucht word om opnieuw in het levensproces werkzaam te kunnen zijn. De oude kennis bouwen wij rustig en geduldig in de tegenwoordige tijd in waardoor wij de verzorger en bewaker van de cultuur worden; de menselijke geschiedenis, de menselijke ontwikkeling, die ook bekend staat onder de Akasha-Kroniek.
Stier
Alles wat ooit in de stof verwezenlijkt werd wordt van de Stier bewaard en behouden. Met dit stuk hebben wij toegang tot het verleden van de mens, de aardse bibliotheek, de Akasha-Kroniek.

Wij wonen bewust op aarde en genieten van alles wat ze voort brengt.

In dit teken worden wij uitgenodigd om onze creatieve levensenergie (seksuele energie) te verhogen. Het verleden wordt rustig en gemoedelijk in het heden ingebouwd.

  Klik hier voor je persoonlijke geboortehoroscoop

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *