Transformatie naar de slangendrager toe

Bij het woord transformatie komt ook onmiddellijk het teken Schorpioen in ons op. De zielendokter die met zijn charismatische kracht direct het pijnpunt van een ziel of een blokkade doordringt, deze vasthoudt en – door ze onder andere te benoemen – meehelpt bij het transformatieproces hiervan.

Magie van het water

Dit gaat bij de Schorpioen volledig vanzelf en hoort bij zijn kenmerkende eigenschappen.

Zijn vele maskers gebruikt hij in overeenstemming met zijn omgeving, en daardoor kan hij soms ongemerkt door het leven gaan.

Als hij voelt dat men hem vertrouwt zet hij zijn maskers wel af, en laat hij zijn gepassioneerde wezen zien.

Iedereen is door middel van zijn horoscoop min of meer met deze kracht verbonden, afhankelijk van de planeten die in dit teken of op de cusp van het achtste huis staan.

Het is een grote kracht die in staat is in de beleving van iemands ziel in te grijpen en deze bijna hypnotisch een halt toe kan roepen en tot inzicht kan dwingen.

Aangezien wij onderling alleen maar door ons lichaam in de materie gescheiden zijn, en met onze zielen een volledig andere relatie hebben, voelen wij feilloos deze immense kracht die van mensen met een sterk geaccepteerde Schorpioen uitgaat.

Het trillingsveld vraagt geduld van de Schorpioen-mens. Het teken Stier staat tegenover Schorpioen, wat hem completeert en voldoende uithoudingsvermogen geeft om de omgang met deze grote kracht te leren.

Schorpioen en adelaar

Schorpioen is het enige teken dat een transformatieproces van het eigen wezen tot verhoging naar een ander teken kent. Een Schorpioen die zijn ego afgelegd heeft, en het loslaten niet als een gemene straf of doodgaan ziet maar als een cadeau voor zichzelf en voor de wereld, zet zijn wil onder een Hogere Wil.

Hij luistert en handelt intuïtief, wetend en vertrouwend dat hij door zijn Hoger Zelf geleid wordt. Dit goddelijke deel werkt door hem heen en verhoogt daarmee de Schorpioen tot een adelaar. Een opstijgen uit de donkere spelonken en het hete zand naar de vrije en koele lucht vanwaar alles in een groot perspectief gezien kan worden.

De Boogschutter

Het teken Schorpioen wordt opgevolgd door het teken Boogschutter. Een vurige pijl die door de lucht suist op weg naar zijn doel. Naar inspiratie zoekend om zijn horizon te verbreden, meestal met het allergrootste concentratievermogen aan het stoeien, opdat zijn pijl ook daadwerkelijk het geplande doel bereikt.

In dit teken doorloopt de mens een alchemistisch proces. Is hij ook met het dierlijke aspect van de centaur verbonden, dan moet hij nu opstaan om zich te verhogen in richting van de hemel. Alleen op die manier ontwikkelt hij zich tot mens. De heupen horen bij het teken Boogschutter. Wij hebben de heupen onder andere nodig om ons vanuit een gebukte positie op te richten.

Inspiratie zoekend en input inzuigend beweegt de Boogschutter heel snel door kennis, filosofie en geloof heen, en verkondigt hij deze ook graag als de waarheid. Door het oprecht zijn en oprecht bewegen herkent hij vrij snel dat het alleen maar om zijn kennis, zijn positie van kijken gaat.

De Boogschutter vecht voor het geloof en de rechtvaardigheid, iets dat wij in de personage van Gandalf van In de ban van de ring kunnen vinden. Een eerlijk mens dat voor anderen opkomt en ervoor zorgt dat het goede wint, zodat het ontvouwen van het licht onder alle omstandigheden gewaarborgd is, en niet door donkere krachten verslonden wordt, ook lijkt dat soms zo.

De Slangendrager

Als wij de astrologische tekens aan de hemel bekijken, zien we dat tussen Schorpioen en Boogschutter nog een ander teken in de ecliptica. Dit teken heet Slangendrager, maar heeft geen astrologische toepassing.

Toen ik hiervan de eerste keer hoorde deed mij dat onmiddellijk aan mijn lievelingsverhaaltje Doornroosje denken: de 12 goede feeën die door de koning uitgenodigd werden, alleen voor 12 had hij genoeg. De 13e fee werd niet uitgenodigd en verstopte zich in de toren nadat ze haar doodswens aan de wieg bij Doornroosje had uitgesproken. Daar wachtte ze gewoon, spinnend aan het rad van de tijd, tot Doornroosje bij haar zou komen.
Dit feit kon niemand tegenwerken, zelfs de koning niet die alle spinnenwielen (tijdsberekening) had laten verbranden.

Een wiel of kring heeft 360 graden, en als wij dat door 12 delen heeft elk teken 30 graden en in de astrologie werken wij dan ook op die manier met de 12 sterrenbeelden.

Inwijding
Inwijding

In onze menselijke ontwikkeling komen wij vroeg of laat met de Slangendrager in aanraking. Dit is meestal het moment waar wij ons Schorpioen-energieveld tot de adelaar verhoogd hebben, en onze Boogschutter-wetensdorst gelest is omdat ons vertrouwen groot genoeg is.

Wij hebben ontdekt dat er niets nieuws te ontdekken valt, dat op aarde alles uit de hemel alleen maar met de aardse kleur, materie, beschilderd is waardoor het zichtbaar wordt. Er komt de soort berusting in ons en wij worden volwassen. En nu komt dan ook de 13e op ons pad, de 13e fee laat zich zien.

De Slangendrager verwijst, net als de Schorpioen, naar onze Kundalini-energie (seksuele energie). Kundalini komt uit het Sanskriet en betekent slangenvuur, en zo ligt zij als een slang opgerold in ons bekken te sluimeren.

Deze energie is in eigenlijke zin de enige energievorm, die alles leidt en die wij God kunnen noemen. Zij vertakt zich in onze aardse dualiteit in twee hoofdstromen, de mannelijke en de vrouwelijke, en van daaruit weer verder. In de loop van de tijd heeft men hiervoor verschillende namen en tekens gebruikt.

Als energie in het menselijk lichaam stelt ze ons open voor het bewustzijn van onze goddelijke herkomst, en verbindt ze ons gelijktijdig daarmee.

De Kundalini is altijd in ons aanwezig en hoe bewuster wij ons zijn van haar aanwezigheid, des te beter kunnen wij haar voelen. Het is de innerlijke levensvreugde die wij door de Kundalini-energie gewaarworden, de vreugde aan het leven zelf deel te nemen door onze aanwezigheid, ons Zijn.

Uitnodiging om de seksuele energie te verhogen

Als wij met de Slangendrager in aanraking komen is dat een uitnodiging om onze seksuele energie verder te verhogen, en krijgen wij de mogelijkheid om de dualiteit te overstijgen zodat wij ons wezen helemaal welkom kunnen heten. Dus om de grote poort in ons bewustzijn voor ons Hoger Zelf open te stellen, zodat dit volledig door ons heen kan werken. En dat is een van de hoogste transformaties die wij hier kunnen voltooien.

De adelaar laten opstijgen en Gandalf met zijn zwaard tegen de boze krachten verder laten vechten, zonder het voor hem op te nemen. Zonder enige energie aan dit schouwspel te geven en gewoon verder te gaan met het bewustzijn dat de mentale verbinding met deze dualiteit een keuze is.

De verbinding

Op dat moment kunnen wij de bewuste verbinding met ons Zijn voelen, de verbinding met ons Hoger Zelf. Wij weten dat we onsterfelijk zijn en in de levensstroom bewegen. Het spinnenwiel, de tijd, kan ons niet meer doden, wij hebben deze mentale beperking nu achter ons gelaten en keren terug naar onze bron. Het is mogelijk dat wij weer in slaap vallen maar het is een absolute zekerheid dat wij op gegeven moment wakker gekust zullen worden.

De Kundalini, de seksuele energie kunnen wij niet met bepaalde oefeningen op dit niveau tillen. Het is meer een soort volwassen worden, een soort bewustwording van onze seksualiteit, en dat gebeurt in de loop van de tijd. Het spinnenwiel is daarop ingericht, ons leven is daarop afgestemd. Wij mogen diep doorademen en van het leven en de seksualiteit in volle teugen genieten.

Alles op zijn tijd

Wij moeten de Slangendrager niet voor onze tijd in zijn toren opzoeken om een persoonlijke test af te leggen. Niet omdat deze trilling boos of gemeen is – het is alleen dat wij er nog niet aan toe zijn als wij hem vrijwillig gaan opzoeken. Dan is het een gevaarlijk ego-spel dat wij niet kunnen winnen.

Vroegtijdig met deze trilling verbinden betekent dat wij in ons eigen vuur zullen verbranden. Wij stijgen door de Kundalini veel te snel boven onszelf uit en openen een poort van het onbekende en dat is gevaarlijk.

Vandaar dat de Slangendrager ook geen actieve astrologische betekenis heeft en niet tot de uitgenodigde 12 feeën (12 sterrenbeelden) behoort. Dit is te zien als een soort bescherming voor onszelf.

Mandala
De verbinding

Eerst moeten wij door 12 astrologische poorten heen voor wij deze trilling überhaupt kunnen opmerken.

Voor wij de laatste deur openen laat zich de Slangendrager zien. En vanaf dat moment loopt alles in de richting van de samenkomst, elke voorbereiding daarvoor is al perfect in de ether uitgestippeld.

En als wij met het vertrouwen van de Boogschutter in zijn verhoogde vorm als profeet en vanuit de positie van de adelaar kijken, kunnen wij dit ook herkennen. Seksualiteit krijgt in ons leven dan ook een andere betekenis en gaat meer en meer van aardse bevrediging over tot genot en lichtvoeding.

  Klik hier voor je persoonlijke geboortehoroscoop

2 thoughts on “Transformatie naar de slangendrager toe

  1. Mooi, wat een herkenning ineens, ook het getal 13, mijn geboortedatum, in schorpioen…dank je wel voor het delen van deze bijzondere kennis die ik nog niet eerder zo heb gevonden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *