Negatieve krachten


Het leven kan soms erg verwarrend zijn en door te veel te denken bouwen wij dan de ene gedachte labyrint naar het andere en verliezen de rode draad volledig uit het oog.

De uitdagingen bestaan nu erin om ontspannen te blijven en te wachten tot het bruisende ‘gevoelswater’ weer afgekoeld is.

Zeker willen wij alles in ons leven begrijpen en de samenhangen herkennen, maar door troebel water kon nog niemand helder kijken.

Het beste dat wij nu kunnen doen is onze aandacht op iets volledig anders te richten, iets dat met de situatie helemaal niets te maken heeft. Zoals huishoudelijk werk, zingend tuinieren, auto wassen of bijvoorbeeld hele lange cijfers opzeggen, dat alles zijn uitstekende mogelijkheden om afstand van die zuigende kracht te nemen.

Cijfers neutraliseren de zuigkracht

Als we ons van iets of iemand afkeren en er geen aandacht meer aan besteden, lijkt het vaak alsof deze energie zich dan helemaal aan ons vastklampt. Een bevrijding lijkt moeizaam te verlopen en de gedachten cirkelen steeds weer om hetzelfde heen, waardoor de onaangename situatie voortdurend wordt gereproduceerd.

Een goede manier om deze etherische zuiging op te lossen is het opzeggen van lange getallen, vaak achter elkaar als een mantram. Getallen kunnen deze verbindingen verbreken en we komen weer in contact met ons binnenste.

Het is belangrijk om de etherische verbinding volledig te doorbreken en afstand te nemen van de zuigkracht. Pas dan krijgen we een ander perspectief, waardoor wij de rode draad weer kunnen erkennen. Als alles op zijn plaats valt, krijgen we misschien ook meer begrip voor de situatie.

Lucifer

Er bestaan meerdere krachten die ons afleiden en ons in hun ban gevangen willen houden. Een daarvan noemen wij Lucifer, de gevallen engel, die ons eigenlijk bij onze verlichting zal helpen. Hij doet dat ook, maar dan zonder enig morele overweging.

We ervaren een soort verlichting, maar dan veel te snel en kunnen er helemaal niet mee omgaan. Ons mentale veld is volledig in de war en we hebben door de snelheid geen enkele mogelijkheid om te verwerken wat we meegemaakt hebben; laat staan dat wij de essentie ervan bevatten.

We kunnen met deze situatie niet zelfstandig omgaan en maken ons daardoor afhankelijk van deze kracht. We willen steeds sneller, steeds meer inzicht, zonder te begrijpen wat we ermee zouden moeten doen.

Satan

Een andere kracht is de duivel of Satan of Ariman. Zijn werkgebied is de materiële wereld. Op dit gebied ontvangen wij de materie, de vorm, die wij bewerken zullen. Haar zuigkracht is echter zeer sterk, wat kan leiden tot de overtuiging dat we haar moeten dienen om te overleven. Maar de bedoeling is, om ons van deze zuigkracht te bevrijden, de materie te overstijgen en te beheersen.

Als we te sterk verbonden zijn met deze kracht, laten wij ons door materiële zaken en de hebzucht naar meer verleiden. We hebben nooit het gevoel dat we genoeg hebben en verliezen de natuurlijke proporties uit het oog.

Reptielen

Een minder bekende maar daarom niet minder sterke kracht werkt op ons zielenleven, onze gevoelens in. Ze heeft geen bepaalde naam en wordt alleen maar met reptielen energie omschreven. Deze zuigkracht suggereert in eerste instantie het medelijden, vooral met ons zelf en ze bekrachtigt het slachtoffer-gevoel. We verliezen daardoor onze soevereine positie en kunnen de natuurlijke verbinding met ons hart niet meer voelen.

Kerkenleiders hebben deze kracht in ons heiligdom binnengelaten en zo werd religie op zijn kop gezet. Hier vinden we de wortel van het euvel dat Jezus geen echt mens geweest zou zijn en zo doende op een positie werd geheven die voor ons mensen onbereikbaar werd. Genade en respect zijn alleen maar lege woorden, die niet terug te vinden zijn in de daden.

Deze kracht kent geen empathie en wij verdrinken in onze gecreëerde zelfmedelijden. De natuurlijke grenzen lossen op en men laat ons geloven dat wij alleen geliefd worden als we lijden, in weke vorm dan ook.

Vertrouw je!

Wij moeten weer leren meer vertrouwen in ons zelf te hebben en onze kracht te ontwikkelen, daarop zullen wij ons richten.

Alles komt precies op het juiste moment in de exacte hoeveelheid.

Wij moeten niets overhaasten, wij kunnen de boot niet missen.

Ons wordt niets onthouden.

We zijn klaar, alles is in ons aanwezig.

Het enige dat we moeten doen, is ontwaken en ons ontvouwen.

Niemand op deze planeet kan ons pijnigen. We moeten helemaal niet lijden of zelfs de dood van een martelaar sterven, dat is nergens voor nodig!

Levensschool

Het leven op aarde is de perfecte levensschool om te leren dat zich gedachten materialiseren; al onze gedachten! Wij kunnen hiervan een paradijs maken maar daarvoor moeten wij ons wel helemaal erop afstemmen.

Het leven drukt zich creatief uit, dit kunnen wij in ons voelen. En dan mogen wij het, door onze creativiteit in de wereld uitdrukken, ieder van ons op zijn eigen persoonlijke manier.

En daar waar we iets willen uitdrukken, daar zijn wij het meest kwetsbaar, het meest fragiel. De vraag is dan ook of wij op die momenten naar onze innerlijke stem luisteren en ons buikgevoel vertrouwen. Of dat wij blijven geloven in dat wat deze zuigende krachten ons willen laten zien.

Niets is verkeert aan verschillende krachten die wij op aarde ontmoeten, maar wij hoeven ons niet met hun te verbroederen; wij hebben immers de vrije keuze. Niemand heeft macht over ons tenzij wij dat toestaan.

Geboorterecht

Dat waar we onze aandacht op richten, daar stralen wij ook licht naar toe.

Als we iets aanraken, stroomt licht uit onze handen en als we naar iets kijken, straalt het licht uit onze ogen.

En dit licht is het waar alles omdraaid, ontwortelde krachten hebben het nodig om te overleven.

Ze zullen er alles aan doen om ons te laten denken dat we hen nodig hebben. Maar het is andersom, zij zijn volledig afhankelijk van ons. Wij hebben de macht in eigen handen en de vrije wil is ons geboorterecht.

De oneindig goddelijke energie spreekt tot ons via onze intuïtie. Ze is altijd kalm en wetend en komt uit ons binnenste.

Intuïtie, dat is voelen en weten op precies hetzelfde moment en gaat vaak samen met een innerlijk beeld dat zich ook in de omgeving kan manifesteren. Intuïtie is veel sneller dan ons denken.

Herinner je – het is heel eenvoudig om weer in balans te komen. Wordt rustig en laat de zuigende krachten aan de zijlijn staan.

Maak de oefening van : Ik ben (lees hier ‘Hou van jezelf’). Onthoud de betekenis van je naam, heb moed en ontvouw jezelf!

Jij bent mooi, jij bent belangrijk en jij bent licht. 

 

  Klik hier voor je persoonlijke geboortehoroscoop

2 thoughts on “Negatieve krachten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *