Jupiter

Planeten zijn uit onze zon geboren en draaien met hun manen in een bepaalde baan om de zon.

Deze baan noemen wij de ecliptica en hier passeren ze altijd dezelfde twaalf sterren-beelden waarmee wij in de astrologie werken.

Het trillingsveld van een planeet is altijd verantwoordelijk voor de opbouw van een persoonlijk-heidsaspect in ons, voor de autonome zielenkracht, ook drijfveer of archetype genoemd.

Planeten worden telkens door het teken gekleurd waarin zij zich op dat moment bevinden, en kristalliseren zich gedurende ons leven alsmaar meer uit. De benaming ‘planeet’ komt uit de Griekse en Romeinse mythologie. Hier word de planeetgeest doormiddel van een verhaal uitgebeeld waardoor wij in de diepte van hun betekenis kunnen kijken en daar onze deelper-soonlijkheid beter kunnen herkennen.

Planeetkrachten werken als paren

Planeetkrachten werken altijd als paren, en het is best moeilijk om hen uit te filteren en in een afzonderlijke positie te begrijpen. De traditionele planetenparen zijn Zon en Maan, Mercurius en Jupiter, Mars en Venus, Saturnus en Chiron. Daaromheen liggen de vier buitenplaneten Uranus, Neptunus, Silas (nog niet officieel ontdekt) en Pluto, die de richting en de grote thema’s aan de generaties doorgeven. De planetenparen werken deze dan op het persoonlijke vlak verder uit.

Planeten zijn bemiddelaars tussen tijd en eeuwigheid, en dit is bij het planetenpaar van Mercurius en Jupiter bijzonder goed te herkennen. Beide hebben met onze kennis te maken, alles wat met inzicht, besef en denken samenhangt. Ons denken en communiceren en de formulering van gedachten in de taal herkennen we in Mercurius (Hermes of ook Wodan) en zijn positie in onze horoscoop. Daarentegen wordt de kosmische kennis, het denken in tijdspiralen en synchroniciteit door Jupiter (Zeus of ook Thor) vertegenwoordigd.

Jupiter, de taal van symbolen

Jupiter is het inzicht die wij hebben voordat wij iets uitspreken, het is de taal van symbolen en tekens. Het besef dat een woord de eigenlijke communicatie niet kan uitdrukken. Het is de niet-uitspreekbare taal, die wij zielsmatig volledig begrijpen maar waarvoor woorden te kort schieten. Achter het woord van Mercurius is een oneindig groot gebied met een veel diepere betekenis, het is de bron van de kosmische taal en kennis die door Jupiter vertegenwoordigd wordt.

Deze gasreus is met afstand de grootste en zwaarste planeet in het zonnestelsel en zou 1300 aardbollen kunnen bevatten.

Hij heeft minstens 63 manen en de meeste daarvan zijn niet veel groter dan enkele kilometers. Vier van zijn manen hebben vergelijkbare afmetingen met die van onze eigen maan.

Jupiter geeft een erg heldere lichtgloed waardoor wij de manen niet met het blote oog kunnen zien. Na de Zon, de Maan en Venus is hij de helderste planeet in de nacht.

Hij schenkt ons de wijsheid, de levensbeschouwing, de goedheid, hulpvaardigheid, mildheid, gulheid en verdraagzaamheid en uitdijing.

Leven en laten leven. Hier wortelt ons gevoel voor recht en godsdienst, genegenheid tot positief denken, geloof en vertrouwen. Jupiter gaat over de hoogste, directe en woordloze kennis. Geheime wetenschap of esoterie past uitstekend bij omdat het hier niet om iets gaat dat men niet wil zeggen, maar simpelweg omdat het niet in woorden uitgedrukt kan worden.

Wij kunnen hier de grote samenhangen herkennen maar deze niet meer verwoorden.  Vandaar dat wij voor deze manier van communicatie symbolen, tekens of beelden gebruiken, en een parabel leent zich hier ook uitstekend voor. De naam die men kan uitspreken, is niet de naam – Lao Tse

De leermeester

Het sterrenbeeld dat Jupiter in onze horoscoop kleurt laat ons zien met welke soort wijsheid wij ons verbonden voelen en waaruit wij kennis putten. God spreekt met ons doormiddel van intuïtie, en hoe meer ontspannen wij zijn, hoe beter wij deze taal begrijpen en haar machtige werking zich in ons ontplooit. Door onze bewuste aanwezigheid in het nu begrijpen wij dit trillingsveld feilloos. De waarheid kunnen wij in ons voelen, en ook dat wij altijd in de goddelijke geborgenheid rusten en door de Hogere kracht gedragen worden.

Met dit bewustzijn ontwaakt hoop, geloof en vertrouwen, welke de grote lijnen van Jupiter beschrijven. Groei, expansie, genade, visioen, geluk, tevredenheid, succes en optimisme hoort eveneens bij deze planeet van de grote wijsheid, die over de traptreden van Mercurius loopt. Het teken van Jupiter is Boogschutter, de centaur – half paard, half mens. De leermeester van helden en halfgoden. In het menselijke lichaam beheerst Jupiter de lever, de pancreas, gal, deels de longen, suikerhuishouding, adrenalinehuishouding en de bovenbenen.

Staat Jupiter in een vuurteken dan hebben wij hoge idealen en maken volledig gebruik van onze morele vrijheid; de wil van een ander mens accepteren wij altijd. Is Jupiter in ons nog niet tot zijn bewuste toestand ontwaakt, dan gebruiken wij idealen om de wil van andere mensen te breken en hun ondergeschikt te maken (fanatisme).

Staat Jupiter in een luchtteken dan bezitten wij een hoog ideaal van wat absolute vrijheid van gedachten betreft. Wij raken met gemak geïnspireerd en overvliegen alle gedachten, wetend dat alles uit de goddelijke poort tot ons komt. Is Jupiter nog niet tot zijn bewuste toestand ontwaakt, dan hebben wij geen interesse voor spirituele en/of geestelijke kennis van anderen en zijn wij niet in staat om andere gedachtegangen te begrijpen.

Staat Jupiter in een waterteken dan bezitten wij een hoog ideaal van de genade, van vergeving, barmhartigheid en reinigen van blokkades, zodat de zielenontwikkeling verder kan. Deze kracht zuigt alle gevoelens sterk aan en fungeert als een toevluchtsoord waar de ziel naartoe stroomt. Is deze trilling nog niet ontwaakt dan doet zich deze mens zo voor alsof hij de oplossing van alle problemen kent, waarmee hij de macht over de ziel houdt.

Staat Jupiter in een aardeteken dan willen wij het ideaal naar het aardse vlak omzetten. Wij bezitten een sterke wil om naar het goddelijke op aarde te streven en dit door onze daden en ons werk te laten zien. Met Jupiter in de aardetekens vindt het overbruggen, het omzetten van de andere drie gebieden (mentaal, spiritueel, gevoelsgebied) met de harde natuurwetten (deze realiteit) plaats. De onbewuste trilling werkt continue als een strak en koude wet dat anderen streng richt.

Staat Jupiter op de ascendant dan laat dat enthousiasme, optimisme en ondernemer-schap zien, zoals een sterke gezondheid en goede vitaliteit.

Staat Jupiter op de midhemel (MC) dan duidt dit aan dat de roeping als beroep omgezet wordt, de expansiekracht is hier sterk uitgebeeld, zoals beroepsmatige ambities en sociale doorgroeimogelijkheden.

Jupiter is de geestelijke inspiratie               – Mercurius is de geestelijke expiratie
Jupiter is de logos                                              – Mercurius is de logica
Jupiter is de geloof                                             – Mercurius is de verstand
Jupiter leert ons de weg herkennen           – Mercurius leert ons deze weg te gaan

Planeet                    Mercurius                         Jupiter
Weekdag                  woensdag                          donderdag
Metaal                       kwik                                      tin
Lichaam                   ogen, longen                     slijmvliezen, lever
Looptijd                    88 dagen (49 keer)         11,5 jaar (1 keer)
Kleur                          geel                                       oranje
Graan                         gierst                                    rogge
Boom                         iep                                         esdoorn, ahorn
Steen                          chalcedon                          topaas, beryl
Leeftijd                      7 – 14 jaar                           49 – 56 jaar
Artsengel                  Raphaël                               Zachariël

De fakkel van de waarheid

Jupiter is de grote leermeester die ons door zijn teken in de geboortehoro-scoop laat zien hoe wij de wijsheid omzetten, en door het huis kunnen wij herkennen in welk levensgebied wij deze gebruiken en tot uitdrukking brengen.

Een onbewuste Jupitermens is dom en klampt zich aan zijn ego vast.

Een bewuste Jupitermens is wijs en herkent dat je de fakkel van waarheid niet door de menigte kan dragen zonder iemand de baard te verschroeien. Hij leeft in het nu, in de verticale as van het Leven en luistert naar de stem van God en niet naar het gedachtegeruis.

  Klik hier voor je persoonlijke geboortehoroscoop

One thought on “Jupiter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *