De maan

De maan is een hemellichaam dat gedurende 27,5 dagen om de aarde heen draait. Daarbij reflecteert zij het licht van de zon en zorgt voor een schitterend beeld aan de nachtelijke hemel. Wij kunnen de maan in één omloop, dus een maand in zijn vier verschillende fases, zien: wassende maan, volle maan, afnemende maan en nieuwe maan.

maan fases
maan fases

Door de maan in de materie ingebouwd

De maan is verantwoordelijk voor het morfogenetische veld van alles wat zich op aarde wil gaan manifesteren.

Elke gedachte die wij met onze adem het leven inblazen wordt, door die hardop uit te spreken, door de maan opgevangen en in het veld van ons aardse materialisatie ingebouwd.

Daarbij is de maan het energieveld dat verantwoordelijk is voor het scheppen van een soort frame, een vorm of een bedding die een ziel kan opvangen.

13 maanmaanden

De maan draait alle kosmische energievelden het aardse veld in. Alle touwtjes die ons gereikt worden pakt de maan op, zodat deze in het aardse tapijt geweven kunnen worden en hier alles verder kan groeien. Alle vier fases van de maan omschrijven het ontwikkelingsproces dat hiervoor belangrijk is. Elke maanomloop heeft zijn eigen taak, zijn eigen onderwerp.

Het getal dat bij de maan hoort is 13 en alle maankalenders, zoals onder meer de joodse of islamitische kalender, zijn gebaseerd op deze 13 maanmaanden.

De maan en de kreeft

Astrologisch gezien is de maan onze moeder, moeder aarde, onze cultuur, de stam waar wij bijhoren, traditie en het werkveld waarin wij het liefst bezig willen zijn. Analoog aan de maan is het sterrenbeeld Kreeft. De Kreeft hoort bij het element water dat onze ziel symboliseert. Kreeft is dan ook de oermoeder, ons zielenhuis, onze voeding en ook onze meest gevoelige toestand.

Dit trillingsveld maakt alles vloeibaar. Elke hardheid in een ziel wordt door de Kreeft opgemerkt en door zijn supergevoelige aanpak zacht gemaakt en ten slotte tot smelten gebracht waardoor het soepel kan vloeien. Wat de Kreeft niet vloeibaar kan maken, komt ook niet op de aarde. Dat blijft dus buiten deze realiteit.

Hieraan kunnen wij herkennen hoe fragiel, hoe kwetsbaar en fijn wij in ons wezen zijn. Overwinnen wij de angst en laten we ons in deze natuurlijke toestand zien, dan maken wij uit een strakke en koude hardheid een krachtige en warme aanwezigheid.

Hoe gevoelig ben jij ?

De maan is verantwoordelijk voor eb en vloed, dus voor de stand van het water, hoe hoog het naar de oever komt. Zo is het ook met ons gevoelsleven, de aanwezigheid van onze ziel tijdens de maanstanden.

Hoe gevoelig zijn wij? Hoe sterk is onze zielenkracht in ons aanwezig? In hoeverre is het ‘hoogwater’ in ons, en dreigt het gevoel over de oevers te stromen?

Bij volle maan staat dit het hoogst en dat kunnen wij ook goed voelen. In deze periode zijn de meeste bevallingen, voor veel mensen de onrustigste nachten en ook de meest romantische momenten. Door het trillingsveld van de maan wordt het gevoel dan op zijn top aangesproken.

Bij nieuwe maan staat het water laag, dan kunnen wij in de Wadden gaan wandelen, dus onze zielengrenzen het best verkennen. Zien we wat het water, de kracht van onze ziel, ons heeft achtergelaten en ontdekt wil worden. Welk patroon in ons aan het veranderen is, aan het transformeren is, waar wij mee bezig zijn en waar ons grenzen liggen.

Wij weten dat wij voor het grootste deel uit water bestaan en onze aanwezigheid in ons lichaam kunnen wij goed vergelijken met zwemmen. Dus als wij daadwerkelijk in het water gaan en zwemmen, neutraliseren wij volledig de toestand van onze ziel.

Een lichte en een donkere kant

De maan heeft een lichte kant die het zonlicht reflecteert en die wij kunnen zien. Maar er is ook een donkere, een koude kant die wij vanaf de aarde nooit te zien krijgen. Het is daar net ‘bevroren water’ dat niet kan vloeien maar star en vast is.

Hierdoor wel bereid om energie rustig te ontvangen, vast te houden en verder te leiden naar haar lichte kant, naar de grote stranden waar de zielen op het juiste moment wachten om te incarneren.
Het in de materie, in de vorm vloeien kan alleen maar vanuit de lichte kant van de maan. Alleen vanuit een vloeibare toestand kunnen wij het lichaam dat voor ons gereed is onbeschadigd binnentreden.

Het scheppende energieveld met de vier maanfases is altijd bezig in een periode van ruim 27 dagen een ontwerp te bouwen, dat de bedding voor een bezieling biedt. Deze is in 13 toestanden, dus de 13 maanden van een maanjaar, eveneens op een grotere cycli aangesloten.
Een ook die is weer aan een nog grotere cyclus aangesloten, waarin alles om een soort lichtkanaal draait die op aarde instraalt om materie te worden.

In de zwangerschap is een vrouw versterkt spiritueel

Als vrouw heeft men het voorrecht aan deze cycli een bepaalde periode actief deel te nemen, en wel door de menstruatiecycli. Hierbij stemt de vrouw zich volledig af op dit natuurlijke rijgen en werkt ze actief aan het scheppende veld mee.

Iedere moeder heeft 40 weken geheel actief hieraan deelgenomen. Gedurende de zwangerschap is een vrouw buitengewoon open en ontvankelijk voor energievelden buiten deze realiteit om. Met andere woorden: gedurende de zwangerschap is een vrouw versterkt spiritueel afgestemd waarbij de bevalling het hoogtepunt is en haar met alle cadeaus volledig de aarde indrukt. Vandaar dat de pijn en de vreugde op hetzelfde moment bij een bevalling beleefd worden.

De verbondenheid met de kosmos en de natuur

Licht
Wij allen kunnen ons op de scheppende kracht van de maan afstemmen door onze levensstijl iets meer aan de maanstand aan te passen.

De maan brengt de energie van alle sterrenbeelden in een omloop naar ons toe. Er is een tijd van schoonmaak, van werken, van rusten en van oogsten enzovoort.

Als wij ons op dit natuurlijke ritme afstemmen, verbeteren wij niet alleen ons eigen leven maar ook het samenspel met dat van een ander. En op den duur komt daardoor ook een sterkere verbondenheid met de kosmos en de natuur tot stand.

Maan in de geboortehoroscoop

In de geboortehoroscoop kunnen wij aan de hand van de maanstand aflezen met welke van de vier fasen wij ons het sterkste verbonden voelen en op welke innerlijke zielentoestand wij ons het best bewegen en actief zijn. Het sterrenbeeld waarin de maan op het moment van geboorte staat geeft aan op welke manier wij het liefst in ons werk, het werkveld aarde, bezig zijn.

  Klik hier voor je persoonlijke geboortehoroscoop

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *